Zavrieť

Porady

Príspevky sociálnej pomoci vyplácané v súvislosti s pandémiou koronavírusu a daň z príjmu.

Žabinka Žabinka

Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

Národnou radou Slovenskej republiky bol dňa 2. decembra 2020 schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Schválenou novelou zákona sa s účinnosťou od 1. januára 2021 od dane oslobodzujú plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov u daňovníka, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V tejto súvislosti sa v nadväznosti na zamedzenie nepriaznivých vplyvov pandémie na podnikateľské prostredie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 oslobodzuje napr. príjem daňovníka, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov a ktorý ich príjme ako zamestnávateľ na preplatenie miezd svojich zamestnancov a zároveň aj ako náhradu za stratu jeho zdaniteľného príjmu z činnosti. Obdobne sa oslobodzuje plnenie poskytované v rámci aktívnej politiky práce na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní ak je toto plnenie vyplácané zamestnávateľovi, ktorý je právnickou osobou.

Oslobodenie predmetných príjmov od dane sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania k dani z príjmov po 31. decembri 2020, t. j. už za zdaňovacie obdobie roka 2020.

S pozdravom a prianím pekného dňa

Ing. Monika Ábelová
Oddelenie dane z príjmov
Sekcia daňová a colná

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava 15
Naposledy upravil Žabinka : 04.12.20 at 15:58
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

Pochváliť
Len k tomu A zabudli napisat B

Upozornenie na vylúčenie vydavkov pri opatreni c. 1 a 3A v JU aj PU
0 0
Kama1 Kama1

Kama1 je offline (nepripojený) Kama1

Pochváliť
A pri opatrení č. 2 a 3B neplatí vylúčenie výdavkov?
0 0

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 30.04.20
  2. Príspevkov: 4, Posledný príspevok: 23.11.10
  3. Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 10.11.07
  4. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 22.10.07
  5. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 31.08.07