Zavrieť

Porady

Zakon o vodach - nakladanie s odpadovymi vodami

Riesim taku vec, ci je moze prijat obcou VZN ... ktore by prikazovalo obyvatelom povinnost dokladovat obci nakladanie s odpadovymi vodami (kazdy obcan by musel raz za urcite obodbie sam od seba priniest na obecny urad doklady o vyvoze zump,certifikat od COV...) a nedokladovanie by mohla obec pokutovat tak, aby sa pokuty stali prijmom obce a nie enviromentalneho fondu.
Prestudoval som si zakon ale su tam odvolavky, ktore mi do toho celeho davaju zmatok....ide o to aby aj obec mala troska motivaciu riesit nelegalne vypustanie zump
77 písm. m ----ods. 5 písm. a --- by mohli byt vynosy prijmom obce ale su tam odvolavky na par. 63 a v nom zas na par. 18


Zákon č. 364/2004 Z.z. (zákon o vodách)

§ 63

Obec
(3)
Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy
c)
vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (§ 66 ods. 1),
d)
prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb [§ 77 ods. 3 písm. a)],

§ 77

Priestupky
(1)
Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto
m)
poruší povinnosť uloženú všeobecne záväzným nariadením obce (§ 63 ods. 4),

(2) Za priestupok podľa
b) odseku 1 písm. b), c), g), j) až n) možno uložiť pokutu do 100 eur,
(3)
Priestupky podľa
a)
odseku 1 písm. c), f), g), h), i) a m) prejednáva obec,
(5)
Výnosy pokút uložených za priestupky podľa
a)
odseku 1 písm. c), f), g), h), i) a m) sú príjmom rozpočtu obce,

§ 63
(4) Obec môže všeobecne záväzným nariadením upraviť, obmedziť alebo zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch (§ 18 ods. 6).

§ 18
(6) Orgán štátnej vodnej správy môže všeobecné užívanie vôd bez náhrady obmedziť, zmeniť alebo zakázať, ak to vyžaduje ochrana zdravia a bezpečnosť osôb, ochrana vodných stavieb a zariadení, ochrana rybárstva a ochrana prírody a krajiny a ak to vyžaduje zabezpečenie funkcie vodného toku a zachovanie vodných ekosystémov v ňom. Pôsobnosť orgánov na ochranu zdravia podľa osobitného predpisu25) nie je tým dotknutá.este existuje aj zakon 442/2002 ale podla toho to nie je mozne zaradit do prijmu obce:
Zákon 442/2002
§ 36
(7) Obec
c) vydáva všeobecne záväzné nariadenie26) o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok,

§ 40
Priestupky
(1) Priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí
j) ten, kto porušil všeobecne záväzné nariadenie vydané podľa § 36 ods.7 písm. b) a c).

(2) Okresný úrad uloží pokutu za priestupok uvedený
c) v odseku 1 písm. j) od 16 eur do 331 eur.Dakujem za rady....
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Zakon o vodach - nakladanie s odpadovymi vodami

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.