Zavrieť

Porady

Príspevok od štatu zdanitelný príjem a ako účtovať v JU?

Ako účtovať príspevky od štátu /Korona/ opatr. č.2 pre SZCO a opat. č.1 pre zamestnacov v JU?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  PNZD - opatrenie č. 2

  Volala som na technickú podporu FS, aj pri dotácii z Opatrenia č.2 treba z výdavkov vylúčiť čiastku rovnajúcu sa poskytnutej dotácii

  Odvolávajú sa na :
  http://www.financnasprava.sk//_img/p...PaU_2021_I.pdf


  1.1.3 Podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu –9 ods. 2 písm. j)ZDP V súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. j) ZDP v znení účinnom do konca roka 2020 sa od dane z príjmov fyzickej osoby okrem iných plnení oslobodzujú aj podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu (vrátane nepeňažného plnenia) okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a6 ZDP. Zákonom č. 416/2020 Z. z. došlo krozšíreniu okruhuplnení poskytovaných zo štátneho rozpočtu, ktoré sa podľa tohto ustanovenia oslobodzujú od dane z príjmov fyzickej osoby, aj o platby (plnenia) poskytované Ministerstvom kultúry SR podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „zákon č. 299/2020 Z. z.“), ktoré daňovník prijal ako náhradu za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, zktorých plynú príjmy podľa § 5 ZDP(príjmy zo závislej činnosti) a § 6 ZDP (príjmy zpodnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti). Poznámka: V zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. môže Ministerstvo kultúry SR v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na účely odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnovéhostavu [§ 2 písm. a) zákona č. 387/2020 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu na oblasť kultúry. Aj v tomto prípade je potrebné pripomenúť, že vzhľadom na definíciu pojmu daňový výdavok uvedenú v § 2 písm. i) ZDP,je zdaňových výdavkov potrebné vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane, t. j. výdavky hradené z prijatého plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov. Ide ozachovanie princípu neutrálneho vplyvu uvedených platieb (plnení) na základ dane
  Naposledy upravil veronikasad : 13.01.21 at 11:58
  25 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Siporka Ďakujem. Opatrenie c1 pre zamestnancov?
  mondes Tiež PNZD, ale aj alikvotnú čiastku mzdy je v tomto prípade potrebné zaúčtovať do VNZD.
  Siporka Ďakujem, takže rovno takto zaúčtovať, nie na konci roka interným dokladom. Exituje už usmernenie z FS alebo nejaký link na zákon?
  Monča V stanovisku MF SR sa uvádza: ...Zákonom č. 416/2020 Z. z. došlo k rozšíreniu okruhu príjmov oslobodených od dane podľa tohto ustanovenia......Napríklad v rámci projektu Prvá pomoc, resp. Prvá pomoc PLUS ide o tie plnenia, ktoré sa poskytujú podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách
  zamestnanosti.
  Vzhľadom na definíciu pojmu daňový výdavok uvedenú v § 2 písm. i) ZDP je z daňových výdavkov potrebné
  vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane, t. j. výdavky hradené z prijatého
  plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov. Ide o zachovanie princípu neutrálneho vplyvu uvedených
  platieb (plnení) na základ dane.

  Rozumiem tomu tak, že tieto príspevky od štátu nie sú zahrňované do základu dane za rok 2020.
  V odpovedi bolo uvedené, že v prípade opatrenia č. 1 vylúčim z výdavkov mzdové náklady /teda mzda + odvody/ vo výške poskytnutej dotácie a dopad na základ dane bude nulový?
  Čo však myslia tými výdavkami na dosiahnutie príjmu nezahrňovaného do základu dane pri opatrení č. 2??
  Ak z tých príspevkov SZČO zaplatí nájom, odvody, paušály na firemný telefón, PHM ???? Vylučujem nejaké výdavky alebo nie?
  Monča LINK: https://www.financnasprava.sk//_img/...PaU_2021_I.pdf
  kvjetecko Isto už za rok 2020? Keď tento bod v novele 416/2020 má účinnosť až 1.1.2021, bude to platiť pre zdaňovacie obdobie 2020?
  Siporka Ďakujem, čakajme ešte nech skúsenejší odpovedajú, že pri opat.č2 tiež vylúčiť niektoré výdavky alebo nie.
  veronikasad Pri opatrení č. 2 nič nevylučuješ, je to PNZD
  Monča Ďakujem. Z opatrenia č. 1 sme prešli na opatrenie č. 3B. Takže tam budeme tiež vylučovať ako pri opatrení č. 1? Ak áno, tak od mzdových nákladov v JÚ odpočítať výšku poskytnutej paušálnej dotácie na zamestnanca?
  veronikasad Doplnila som odpoveď, aj pri opatrení č. 2 treba vylúčiť výdavky vo výške prijatej dotácie - spôsob ako to urobiť nie je stanovený. Nechcem mazať predch.nesprávne komentáre, aby sa nestratili tie pod mojimi ,,,
  Siporka Ďakujem. Ako ste urobili vylúčenie výdavkov v JU pri opatrení č.1 rovno takto účtovať alebo na konci interným dokladom? Opatrení č. 2 čo vylúčiť ako ste to spravili?
  veronikasad ako píšem, podla info z tech.podpory, nie je stanovený postup. Ešte som neuzatvárala rok, ak nevyjde nejaké usmernenie, asi to urobím cez ID ako storno výdavkov = ostatný VOZD.
  Siporka Ďakujem, tak ešte čakáme, keby ste niečo vedeli ako to urobiť, prosím dajte to aj sem, ďakujem.
  Katy a R Však platí to - čo už Monča včera pripla . Napr ak máš celý mesiac bez príjmu (len tá dotácia) - tak ani výdavok za ten mesiac nebude - či? (princíp neutrálneho vplyvu)
  Žabinka Dobrý deň,

  z citovaného usmernenia k novele zákona o dani z príjmov vyplýva, že z daňových výdavkov fyzickej osoby podnikateľa je potrebné vylúčiť výdavky hradené z prijatého plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov. Uvedené sa vzťahuje aj na platby zdravotného a sociálneho poistenia, ktoré boli zaplatené z prijatého príspevku , ktorý je oslobodený od dane z príjmov.*

  Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe údajov vuedených v podaní.

  S pozdravom
  Ing. Erika Likavcová
  Centrum podpory pre dane
  Finančné riaditeľstvo SR
  Banská Bystrica
  Martin1998 Ja už tomu prestávam rozumieť.Mala som za to, že opatrenie č.2 je určené ako príspevok na stratu príjmu.Teda ,že časť príspevku môže byť použitá aj na osobnú spotrebu pre SZČO,aby vôbec prežil toto obdobie.
  Martin1998 Takže pri opatrení 1 vylúčim výdavky na mzdy do výšky poskytnutej dotácie.Pri č.3B vylúčim výdavky na mzdy do výšky poskytnutej dotácie/80 % celkovej ceny práce/. Pri opatrení č.2 za mesiac december pri zatvorenej prevádzke všetky náklady za december nedosahujú sumu poskytnutej dotácie. Čo s tým rozdielom ?
  kn-alka Ja som sa rozhodla, že dotáciu dám do zdaniteľných príjmov a nemusím rozmýšľať o vyňatí výdavkov.
  Monča Celý mesiac máme skoro bez príjmu, ale nájomné platíme, telefóny a internet platíme, réžiu platíme... jesť potrebujeme.
  Mali rovno napísať, že všetky príspevky sú zdaniteľné a nič nemusíme vylučovať a bol by pokoj.
  Asi to dali preto tak, aby pri vypočítavaní priemeru tržieb za rok 2020, ktorý budeme používať pri výpočte poklesu tržieb v roku 2021, sme nemuseli tieto príspevky vylučovať z tržieb...
  Monča Rozmýšľala som rovnako ako Katy a R.... ale to by sa mohlo považovať za účelové navýšenie tržieb za rok 2020 .... Uvidíme, čo ešte vymyslia k dotáciám za ďalšie mesiace v roku 2021
  Katy a R Monča - podľa mňa to vôbec nie je žiadny problém - je na tebe, načo minieš dotáciu ... a je to nezdaniteľný príjem, ktorý ti vlastne spadol z neba (preháňam trošku) - tak len chcú, aby neutralita bola dodržaná
  Ak za december máš menšie výdavky, ako dotáciu - škodná predsa nebudeš, ak ich neuvedieš - či (žiadna daň)? Keby si to dala do zdaniteľného príjmu (čo podľa mňa ani nemôžeš) a odpočítala výdavky - tak by ti nejaká daň z toho vyšla
  Martin1998 Pokles tržieb v roku 2021 budeme porovnávať s tržbami roku 2019 a nie 2020.
  veronikasad Pri výdavkoch pausalom budete ako postupovať? Zaplatené poistné uvediete v prilohe DP, aj ked bolo z VOZD vylúčené? (už sa tesim na ten chaos v ZP pri RZZP za rok 2020)
  Martin1998 Skutočne zaplatené poistne do DP doplním ručne.
  veronikasad Len pozor, ta príloha je podkladom pre vypocet mesacneho vymeriavavieho zakladu a ovplyvni ho ak je vyssi ako minimálny...
    zbaliť

  Príspevok od štatu zdanitelný príjem a ako účtovať v JU?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.