Zavrieť

Porady

Zmeny týkajúce sa zdaňovania príjmov opatrovateliek pracujúcich na rakúsku živnosť

zanetth zanetth

zanetth je offline (nepripojený) zanetth

Počnúc zdaňovacím obdobím roku 2020 dochádza k zmene použitia metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia pri rakúskej živnosti - viac tu: https://podpora.financnasprava.sk/86...ni%C4%8D%C3%AD

Výška Sachbezug za rok 2020 sa nemení, zostáva vo výške 6,54/odpracovaný deň, viď odporúčanie finančného úradu https://www.bmf.gv.at/themen/steuern...aetigkeit.html

Článok ohľadom uplatňovania Sachbezug od p. Demčáka: https://www.opatrovanie-rakusko.sk/o...kusko/0/0/2/75

Zmeny v paušálnych výdavkoch v rakúskom daňovom priznaní: https://www.opatrovanie-rakusko.sk/o...kusko/0/0/2/77
zanetth zanetth

zanetth je offline (nepripojený) zanetth

Pochváliť
Pri rakúskej živnosti sa musí použiť metóda zápočtu, pri závislej činnosti (čiže ak sú to príjmy na základe prac. pomeru s rakúskym zamestnávateľom) je možné použiť metódu vyňatia príjmov na základe výnimky podľa §45 odsek 3 Zákona o dani z príjmov.
6 0
zanetth zanetth

zanetth je offline (nepripojený) zanetth

Pochváliť
Zdaňovanie na Slovensku pri zápočte "postihne" hlavne opatrovateľky, ktoré napr. poberajú starobný dôchodok a nemajú nárok na odpočet nezdaniteľnej čiastky.
5 0
hanelie hanelie

hanelie je offline (nepripojený) hanelie

sprievodca CR Rakúsko,
Pochváliť
Takže taký rešerš pre opatrovateľky v AT - DP SK za 2020 sa použije metóda zápočtu dane, Sachbezug sa nemusí prirátať ( pre DP SK ) ( DP AT podľa želania rodiny ak si táto podáva DP na uplatnenie výdavkov súvisiacich s opatrovaním rod.prísl ) Ďakujem Zanetth za dôležité info. doplnenie: metóda započtu dane prichádza do úvahy ak OP podáva DP aj v AT a tam aj zaplatí daň
Naposledy upravil hanelie : 23.01.21 at 11:17
3 0
hanelie hanelie

hanelie je offline (nepripojený) hanelie

sprievodca CR Rakúsko,
Pochváliť
Ak nezarobí viac ako 11000 netto v AT ono ani nie je čo zdaňovať na SK. príklad: 14000,00 brutto - (60 percent+ cca 2000 svs ) = ZD - nczd( 4414, 20 ) =0 (v AT je paušál 12 resp. 20 %)
Naposledy upravil hanelie : 23.01.21 at 14:05
3 0
zanetth zanetth

zanetth je offline (nepripojený) zanetth

Pochváliť
Nič nerobíš zle. Ja som to ignorovala. Podľa poučenia sa odvody zo živnosti zaplatené v zahraničí nemajú v prílohe 3 uvádzať, len to akosi zabudli zapracovať do elektronického formulára a vyhodnotí to ako chybu.
2 0
hanelie hanelie

hanelie je offline (nepripojený) hanelie

sprievodca CR Rakúsko,
Pochváliť
Super príspevok
1 0
xeva xeva

xeva je offline (nepripojený) xeva

Pochváliť
Na dopyt na FS ohľadne zaradenia PN a výpomoci pri dlhodobej PN - príjem zo živnosti v Rakúsku v slovenskom DP- som dostala nasledovnú odpoveď od Ing. Jany Jezerčákovej :
Dobrý deň,
Do svojich príjmov zahrnie daňovníčka všetky peňažne a nepeňažné príjmy poskytnuté v súvislosti s výkonom jej živnosti, t.j. napr. dennú odmenu za poskytnuté služby (Taggeld), náhradu cestovného (Reisegeld), vecné príjmy - za bezplatnú stravu a ubytovanie (Sachbezug), náhradu za úhradu sociálneho poistenia (Sozialversicherung) a prípadné ďalšie príjmy.

V prípade, ak si uplatňuje preukázateľné výdavky, môže si uplatniť len daňové výdavky v zmysle § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, t. j. výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložené daňovníkom, zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

V prípade, ak si uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 % z dosiahnutých príjmov (maximálne však vo výške 20 000 eur), zároveň k týmto paušálnym výdavkom pripočíta aj preukázateľne zaplatené povinné poistné v Rakúsku.

Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.
Posledná veta dobrá, len odpoveď nebola na otázku, ktorú som položila. Inak by ma zaujímalo ako budú zisťovať to cestovné / napr. viazaná doprava a peniaze na cestu idú mimo opatrovateľky/, Sachbezug - ak je riešený zmluvne, poistenie v Rakúsku - budú riešiť z akého účtu, prípadne kto ho zaplatil ?
1 0
zanetth zanetth

zanetth je offline (nepripojený) zanetth

Pochváliť
Ak chceš využiť 20% paušál musíš vypĺňať tlačivo pre malé podniky E1a-K (tzv. Kleinunternehmenpauschalierung). Pri využití 12 % paušálu vypĺňaš tlačivo E1a.
1 0
zanetth zanetth

zanetth je offline (nepripojený) zanetth

Pochváliť
Aký problém? - Postupuješ podľa poučenie, kde sa jasne píše "Súčasťou riadkov 11 a 12 nie je povinne alebo dobrovoľne preukázateľne zaplatené sociálne poistenie v zahraničí." - tzn. pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 sa v prílohe 3 odvody zaplatené v zahraničí neuvádzajú. Ak by mal DÚ nejaké pripomienky, treba sa ohradiť, chyba je vo formulári.
1 0
Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

Pochváliť
Siporka
Dobrý deň,
rozumiem dobre starobný dôchodca, ktorý pracuje v Rakúsku na živnosť ako opatrovateľka, má rak. príjmy menej ako 11000eur, netreba podať v Rakúsku daň priznanie. Na Slovensku treba podať DP použije zápočet dane, a platí z toho daň.
Príjem čo dostlala v Rakúsku treba z toho odpočitať niečo napr. poplatky za agentúru?
Prílohou DP budú potvdenie o príjme?
máte možnosť si na SK uplatniť 60% paušálne výdavky + zaplatené poistenie v AT
1 0
Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

Pochváliť
hanelie
Takže taký rešerš pre opatrovateľky v AT - DP SK za 2020 sa použije metóda zápočtu dane, Sachbezug sa nemusí prirátať ( pre DP SK ) ( DP AT podľa želania rodiny ak si táto podáva DP na uplatnenie výdavkov súvisiacich s opatrovaním rod.prísl ) Ďakujem Zanetth za dôležité info. doplnenie: metóda započtu dane prichádza do úvahy ak OP podáva DP aj v AT a tam aj zaplatí daň
a ak sa tvári opatrovateľka, že nezarobí viac ako 11 000 v takom prípade čo nastane? V AT nemá povinnosť podať DP a ak by chcela podať DP na SK , nemá si čo započítavať, tak to celé zdaní na SK???? Ďakujem
0 0
Xanti Xanti

Xanti je offline (nepripojený) Xanti

Pochváliť
Kočky čiže už si nemôže voliť daňovník, či si uplatní vyňatie alebo zápočet?
0 0
xeva xeva

xeva je offline (nepripojený) xeva

Pochváliť
DP na Slovensku by mal podávať každý opatrovateľ z titulu rezidencie. Nie že "ak by chcela podať". Myslím si, že príjmy v AT a na SK by sa mali v DP rovnať. Poučenie na vyplnenie DP. PN je v AT definovaná ako náhrada príjmu a zdaňuje sa, PN z pripoistenia - záleží na spôsobe uplatnenia nákladov na poistenie. Výpomoc pri dlhodobej PN sa oproti minulosti zdaňuje. Sachbezug , rovnako ako cestovné je treba v zmluve upraviť tak, aby nenavyšovali príjem a tak o nich aj účtovať. Čo sa týka odporúčania BMF, je iba prepísané pôvodné z roku 2008 , zvýšený paušál z 12 % na 20% , ale tak, ako je napísané, nezodpovedá výpočtu v príslušnom formulári. DP SK - https://www.financnasprava.sk/sk/obc...sr-v-zahranici
Naposledy upravil xeva : 02.02.21 at 00:33
0 0
hanelie hanelie

hanelie je offline (nepripojený) hanelie

sprievodca CR Rakúsko,
Pochváliť
aj keď sa PN v AT zdaňuje, stále môže nastať prípad, že aj tak OP neprekročí limit 11000€ netto a teda nemusí podať DP v AT - príjem PN z AT pre učely DP SK sa nezarátava do zdaniteľných príjmov podľa SK predpisov -
0 0
xeva xeva

xeva je offline (nepripojený) xeva

Pochváliť
Čo sa týka priznania v AT súhlasím, zaujíma ma však, na základe čoho nie je v príjme na SK uvádzaná PN. " Poučenie" hovorí : Príjmy zo zdrojov v zahraničí sa uvádzajú bez prípadných odpočítateľných položiek podľa zákonov platných v zahraničí a výdavky vzťahujúce sa k týmto príjmom sa môžu uplatniť len podľa zákona platného na našom území. Nie je tam vyslovene uvedené, že príjmy sa uvádzajú podľa zákonov platných na SK.
0 0
Danuulienka Danuulienka

Danuulienka je offline (nepripojený) Danuulienka

Pochváliť
V DP v AT E1a nie som si istá tento rok označením Basispauschalierung keď použijem 20% paušál...tento paušál zapíšem do R 9230 a R9221 odrátam ešte 13%? Vedel by mi niekto poradiť či je to správne?
0 0
Danuulienka Danuulienka

Danuulienka je offline (nepripojený) Danuulienka

Pochváliť
Zanetth ďakujem a potom v E1a-K - krížikujem " Paušalizovanie pre živnostníkov bez vedenia účtovníctva"-10 a paušál 20% R9259? Je to správne?
0 0
zanetth zanetth

zanetth je offline (nepripojený) zanetth

Pochváliť
Nie, vypĺňaš len časť 1 a 2., prečítaj si na konci aj Erläuterungen, bod 1.
0 0
majka 15 majka 15

majka 15 je offline (nepripojený) majka 15

Pochváliť
Vyplnam DP FO B.Ak si môžem uplatniť paušálne výdavky + zaplatené odvody v Rakúsku, tak vyplním preukazatelne zaplatené poistné, ale automaticky mám vyplniť Prílohu 3, kde ma upozorní, že v r.11 a r.13 nevypĺňam odvody zaplatené v zahraničí. Čo robím zle? Ďakujem
0 0
7gabrielle7 7gabrielle7

7gabrielle7 je offline (nepripojený) 7gabrielle7

Pochváliť
Aj ja mám taký istý problém. Hlási mi, že tlačivo obsahuje logické chyby, ktoré nebránia vytlačeniu. Ak ho vytlačím s chybami, nebude potom problém s daňovým úradom?
0 0
Načítať ďalšie

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 13, Posledný príspevok: 29.05.15
  2. Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 17.02.07
  3. Príspevkov: 19, Posledný príspevok: 13.12.06
  4. Príspevkov: 7, Posledný príspevok: 19.10.06
  5. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 14.09.06