Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Autor Jana Motyčková   02.02.21
Uplatnenie nároku na NČ na manžela/manželku v Žiadosti
Ak si zamestnanec chce (a spĺňa podmienky nároku) uplatniť v RZD NČ na manžela/manželku :

  • v Žiadosti v časti II. bod 1 vyznačí znakom „X“ uplatňovanie NČ, vyplní údaje o manželovi/manželke, uvedie počet mesiacov na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie NČ a vyhlási výšku vlastného príjmu manžela/manželky (toto vyhlásenie v žiadosti je čestným vyhlásením o príjme),
  • a predloží potrebné doklady.

Podmienky nároku na NČ na manžela/manželku
Nárok na NČ na manžela/manželku má daňovník, ktorý
- je na Slovensku daňovým rezidentom, alebo
- nie je daňovým rezidentom na Slovensku, ale úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v roku 2020 tvorí najmenej 90% zo všetkých tzv. celosvetových príjmov.
Nárok na NČ je len za predpokladu, že sú súčasne splnené všetky tri nasledovné podmienky :
1. uzavreté manželstvo,
2. daňovník žije s manželom/manželkou v spoločnej domácnosti a
3. manžel/manželka v príslušnom zdaňovacom období :

  • sa staral/starala o vyživované maloleté dieťa (3 resp. 6 rokov – vyživované podľa zákona o rodičovskom príspevku) žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti (ak otec poberal časť roka materské, nie je vylúčený nárok na NČ na manželku za tieto mesiace), alebo
  • poberal/poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 zákona 447/2008 Z.z. alebo
  • bol/bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím (invalidného občana) - doklad vydáva SP, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou alebo
  • sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím - doklad vydáva ÚPSVaR (ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 % ).

Ak vyššie uvedené podmienky neboli súčasne splnené po celé zdaňovacie obdobie (napr. narodenie dieťaťa v priebehu roka), môže si daňovník znížiť základ dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli všetky tieto podmienky splnené o 1/12 nezdaniteľnej časti, resp. o 1/12 rozdielu medzi výškou príjmu manžela/manželky a nezdaniteľnou časťou.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Riešenie témy "RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu