Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Prvá pomoc++

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Prvá pomoc++

Autor Jana Motyčková   04.02.21
Zmeny v opatreniach Prvá pomoc ++

Obdobie, za ktoré sa budú príspevky poskytovať sa predlžuje do 30.6.2021. Žiadať o príspevky podľa zmenených podmienok bude možné po zverejnení žiadostí a výkazov, tie majú byť zverejnené v týždni od 8.2.2021

Za mesiace od januára 2021 možno čerpať príspevky na opatrenia 1,3A,3B na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr 1.2.2021 (za december 2020 len na zamestnancov, ktorí nastúpili najneskôr 2.9.2020). Žiadateľom o príspevok (1 až 4) za mesiace od 1/2021 môže byť subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr od 1.2.2021.

Zmeny za mesiace od februára 2021

V opatreniach 2 a 3B sa zvyšujú paušálne sumy príspevkov za mesiace od februára 2021 závislosti od poklesu tržieb :
Pokles 20-29,99 % : 330 € (do 1/2021 270 €)
Pokles 30-39,99 % : 420 € (do 1/2021 270 €)
Pokles 40-49,99 % : 510 € (do 1/2021 450 €)
Pokles 50-59,99 % : 600 € (do 1/2021 450 €)
Pokles 60-69,99 % : 690 € (do 1/2021 630 €)
Pokles 70-79,99 % : 780 € (do 1/2021 630 €)
Pokles 80 % a viac : 870 € (do 1/2021 810 €)

V opatrení 1 a 3A ostáva maximálna suma príspevku 1100 €.

V opatreniach 1, 3A a 3B za mesiace od februára 2021 sa príspevok poskytuje vo výške 100 % celkovej ceny práce, najviac však vyššie uvedené sumy. Toto platí pre podniky, ktorých celková výška pomoci nepresiahla 1,6 milióna Eur, po prečerpaní tohto limitu, bude príspevok vo výške 80 % CCP.

V opatrení 4 sa príspevok zvyšuje za mesiace od 2/2021 z 315 € na 360 €.

SZČO, aj keď nebola nikdy povinne poistená szčo v SP, môže žiadať o príspevok podľa opatrenia 2 za príslušný mesiac, ak v danom mesiaci bola dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená minimálne polovicu mesiaca. Podmienkou je, že toto dobrovoľné poistenie stále trvá (v čase podania žiadosti). Táto možnosť nie je zmenou v projekte Prvá pomoc ++, podmienka je uvedená už v projekte Prvá pomoc+ podmienka bola doplnená od 1.12.2020.

SZČO, ktorým povinné poistenie skončilo 31.1.2021 na základe podaného daňového priznania za rok 2019, majú za mesiace od 2/2021 po splnení podmienok príslušného opatrenia nárok na príspevok podľa opatrenia 4. Ak by sa dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistili aspoň na polovicu mesiaca (napr. najneskôr od 15.2.2021) a toto poistenie im bude trvať pri podaní žiadosti, môžu žiadať o príspevok podľa opatrenia 2.

Upozorňujem – podľa môjho názoru, szčo, ktorým povinné poistenie szčo skončilo 31.1.2021 budú môcť žiadať o príspevok podľa opatrenia 2 za január 2021, len v prípade, že v čase podania žiadosti budú dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistené. V tomto prípade, ale ešte skúsenosti z praxe nie sú, možno sa to bude vykladať inak.Upozornenie 2 : Zamestnávateľ je povinný oznamovať ÚP ukončenie každého pracovného pomeru do 15 kalendárnych dní - táto podmienka nie je uvedená v podmienkach pre poskytovanie príspevku, ale v dodatkoch/zmluvách, ktoré zamestnávateľ podpisuje s ÚPSVaR (v dodatku článok II bod 13). Platilo už v dotáciách v projekte Prvá pomoc plus. Odporúčam v oznámení uviesť aj dôvod, prípadne spôsob skončenia pracovného pomeru zamestnancov.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Prvá pomoc++

Riešenie témy "Prvá pomoc++" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná