Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Autor Jana Motyčková   08.02.21
Nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (NČ-DDS) si môže v ročnom zúčtovaní dane alebo daňovom priznaní uplatniť daňovník :
- s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo
- s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90% z tzv. celosvetových príjmov.


Výška NČ-DDS
Výška NČ-DDS je vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov daňovníkom v zdaňovacom období, najviac 180 € za rok. Do výšky príspevkov sa nezahŕňa príspevok, ktorý za zamestnanca platí zamestnávateľ (príspevok zamestnávateľa). Ak sa príspevok zráža zo mzdy zamestnanca, do úhrnu príspevkov za rok 2020 sa započíta aj príspevok zrazený za mesiac 12/2020, aj keď bol odvedený do DDS v r. 2021 a nezapočíta príspevok za 12/2019 odvedený na DDS v 1/2020. Ak si daňovník uhrádza príspevky na DDS sám, do úhrnu príspevkov sa započítajú všetky príspevky uhradené na DDS v r. 2020.

Podmienky nároku
Nárok je len na uplatnenie príspevkov zaplatených na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou bolo zrušenie dávkového plánu. Zároveň daňovník nesmie mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa túto podmienku. Ak sa v r. 2020 zrušila stará zmluva (s podmienkami spred 1.1.2014) a uzatvorila sa nová, daňovník nemá nárok na NČ-DDS za rok 2020 ani na novú zmluvu, nárok bude mať až za rok 2021.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Riešenie témy "RZD 2020 - NČ príspevky na DDS" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Riešenie témy "RZD 2020 - NČ príspevky na DDS" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Riešenie témy "RZD 2020 - NČ príspevky na DDS" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Riešenie témy "RZD 2020 - NČ príspevky na DDS" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Riešenie témy "RZD 2020 - NČ príspevky na DDS" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Riešenie témy "RZD 2020 - NČ príspevky na DDS" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Riešenie témy "RZD 2020 - NČ príspevky na DDS" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Riešenie témy "RZD 2020 - NČ príspevky na DDS" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Riešenie témy "RZD 2020 - NČ príspevky na DDS" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Riešenie témy "RZD 2020 - NČ príspevky na DDS" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Riešenie témy "RZD 2020 - NČ príspevky na DDS" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Riešenie témy "RZD 2020 - NČ príspevky na DDS" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Riešenie témy "RZD 2020 - NČ príspevky na DDS" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu