Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

RZD 2020 - dodatočné uplatnenie poistného a príspevkov

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

RZD 2020 - dodatočné uplatnenie poistného a príspevkov

Autor Jana Motyčková   09.02.21
Výška poistného a príspevkov na dodatočné uplatnenie v RZD
Čiastkový základ dane daňovníka sa znižuje o poistné a príspevky ktoré je povinný daňovník platiť. Pritom v ročnom zúčtovaní dane (ale aj pri výpočte preddavkov dane zo závislej činnosti mesačne) si daňovník môže ponížiť čiastkový základ dane zo závislej činnosti nielen o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť z titulu zamestnania ale aj o poistné a príspevky, ktoré si zamestnanec platil sám (nezrážal ich zamestnávateľ).

Pod poistným a príspevkami sa rozumejú :
- poistné na verejné zdravotné poistenie,
- poistné na sociálne poistenie (vrátane poistného na dobrovoľné poistenie),
- poistné na sociálne zabezpečenie
- a príspevky na starobné dôchodkové sporenie (vrátane dobrovoľného príspevku na SDS od r.2017)
alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Dobrovoľné poistenie v SP a SDS a poistné samoplatiteľa v ZP
Zamestnanec, ktorý je aj dobrovoľne poistenou osobou alebo platí dobrovoľné príspevky na SDS (II.pilier), si môže pri výpočte ČZD uplatniť zaplatené dobrovoľné poistné buď u zamestnávateľa v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo až po skončení zdaňovacieho obdobia v rámci RZD, resp. pri podaní daňového priznania. Daňovník si môže uplatniť len to preukázateľne zaplatené poistné, ktoré bol povinný platiť v období, počas ktorého bol zamestnancom podľa § 2 písm. aa) ZDP, t.j. v období počas ktorého poberal príjmy zo závislej činnosti. Ak bol zamestnanec celý mesiac práceneschopný, bol na neplatenom voľne a pod. (nepoberal príjem zo závislej činnosti) a zaplatil za tento mesiac dobrovoľné poistné, toto si nemôže uplatniť pri výpočte ČZD, lebo nemal príjmy zo závislej činnosti.
Ak je daňovník v určitom období celý mesiac samoplatiteľom v ZP, preddavky samoplatiteľa za toto obdobie si nemôže uplatniť v RZD. Uplatniť v RZD si môže preddavky iba za mesiace, za ktoré mal aj príjem zo závislej činnosti (napr. časť mesiaca trvala dohoda, PP, vyplatený príjem po skončení pracovného pomeru a pod.).

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež