Zavrieť

Porady

Ročné zúčtovanie dane - Nezdaniteľná časť - zamestnanec poberajúci starobný dôchodok.

Zamestnancovi spätne priznali starobný dôchodok k 2.12.2019. Čiže za rok 2020 nemá nárok na nezdaniteľnú časť mzdy (Dôchodok podstatne vyšší ako 4414,20 €). do 30.6.2020 mal trvalý pracovný pomer a od 1.7.2020 pracuje u tej istej firmy na dohodu o pracovnej činnosti. Požiadal o ročné zúčtovanie dane.
Otázka:
do konca roka 2019 sa mu zo mzdy stŕhali príspevky na DDS, posledná platba z decembrovej výplaty 2019 bola zaplatená v januári 2020. Z DDS mu dali Potvrdenie o zaplatených príspevkoch účastníka na DDS od 1.1.2020 - 31.12.2020. vo výške 58,91 €. Neviem, či mu to môžem uplatniť v ročnom zúčtovaní, keď nemá nárok na nezdaniteľnú časť mzdy.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

  Katy a R
  Sú predsa aj iné NČZD ako NČZD na daňovníka. (kuk §11 zák o DzP - napr odst 3 a 8). Tie si môže uplatniť!
  5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  bma Našla som aj toto :
  ZP paragraf 4, odst.
  (3) Príjmy zo závislej činnosti (§ 5) plynúce daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skončení zdaňovacieho
  obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie obdobie.

  NZČD 4.1 VÝŠKA -Mihál

  Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS je daná ako suma zamestnancom zaplatených príspevkov počas príslušného roka, najviac však suma 180 eur.

  To platí bez zmeny počnúc rokom 2014, teda rovnako to platí pre rok 2019.

  Na výšku príspevkov ktoré uhradil zamestnávateľ sa neprihliada.

  Pri posudzovaní sumy zaplatených príspevkov sa postupuje podľa § 4 ods. 3 ZDP. To znamená, že ak príspevok zamestnanca strhne zo mzdy za december 2019 zamestnávateľ a pošle do dôchodkovej správcovskej spoločnosti až v januári 2020, započíta sa takýto príspevok do príspevkov za rok 2019. Naopak, príspevok zamestnanca zo mzdy za december 2018, ktorý zamestnávateľ strhol a zaslal do správcovskej spoločnosti v januári 2019, sa započítava do príspevkov za rok 2018.

  Ak si zamestnanec z nejakého dôvodu platí príspevky alebo ich časť vo vlastnej réžii, započítajú sa príspevky ktoré preukázateľne uhradil do dôchodkovej správcovskej spoločnosti v čase od 1.1. do 31.12. príslušného roka.
  veronikasad Co ti z toho nie je jasné? P. Mihal nepíše o NCZD na daňovníka, ale NCZD na DSS.
  bma Však ide o nezdaniteľnú cast na DDS
  veronikasad A??? tá nemá nič spoločné so starobným dôchodkom
  bma Teraz nejde o to, či je starobný dôchodca, ale ze mu zamestnávateľ príspevok strhol zo mzdy za december 2019, poslal do správcovskej DDS v januári 2020, podľa Michala takýto sa takýto príspevok počíta k príspevkom za rok 2019. A DDS mu dala potvrdenie o výške príspevkov za rok 2020.
    zbaliť

  Ľaľa je offline (nepripojený) Ľaľa

  Ľaľa
  Pri uplatňovaní nezdaniteľnej položky na DDS treba dať pozor, kedy bola zmluva uzatvorená. Nárok na odpočet je len vtedy, ak zmluva bola uzatvorená v roku 2014 a neskôr. Pri zmluvách uzatvorených pred rokom 2014 je možné odpočet uplatniť, len ak bol k týmto zmluvám uzatvorený dodatok-zmena dávkového plánu.
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Katy a R poisťovňa určite nevydá doklad - ak nie je nárok - či?
  veronikasad Vyda... Potvrdzuje výšku zaplatených príspevkov...
  Katy a R nevidela som teraz takéto potvrdenie - To, že potvrdzujú výšku príspevkov, je OK. Ale nie je tam zvlášť uvedené - koľko je k NČZD? (v minulosti to tak uvádzali). Inak zadávateľka rieši NČZD podľa odst 8
    zbaliť

  Ročné zúčtovanie dane - Nezdaniteľná časť - zamestnanec poberajúci starobný dôchodok.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.