Zavrieť

Porady

Odpojenie sa od spoločného vykurovania

Ak sa niekto odpojil zo spoločného vykurovania, tak ma povinnosť platiť 30 % priemerných nákladov za vykurovanie, pretože má spoločné steny s ostatnými nájomníkmi. Okrem toho mu účtovali zvýšenú sadzbu za spotrebu plynu určeného na vykurovanie.
Neviete, či sa to nejak zmenilo, alebo to stále platí?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  A dátum odpojenia?

  Lebo zmenilo sa to nejak, zmenil sa zákon, 182ka, ktorá to definuje od 1.11.2018 takto

  " Vlastníci bytov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov v dome, ak zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak."

  Ale aj pred tým platilo toto.

  "Vlastník bytu v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú spoločných zariadení domu, "

  " Vlastníci bytov v dome prijímajú rozhodnutia na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov v dome, ak hlasujú o zmene účelu užívania spoločných zariadení domu."

  Ak chcel niekto zmeniť spôsob, účel vykurovania domu v jeho byte odpojením sa od spoločného zariadenia domu, vykurovacieho systému domu, potreboval súhlas dvoch tretín spoluvlastníkov vykurovania domu.

  Čo sa týka rozpočítania spoločných nákladov domu na vykurovanie domu v súčasnej dobe platí toto.

  Základná zložka na dodané teplo podľa odseku 2 sa rozpočítava aj medzi užívateľov bytov a nebytových priestorov, ktorí majú individuálne vykurovanie, pričom podlahová plocha bytu alebo nebytového priestoru s individuálnym vykurovaním sa vynásobí koeficientom

  a) 0,0 pri bytoch a nebytových priestoroch v nadstavbách a vstavbách do podkrovia, pri bytoch a nebytových priestoroch alebo ich častiach, ktoré sa nachádzajú na prízemí alebo na najvyššom podlaží alebo nad priestormi, ktoré nie sú vykurované, alebo v tých bytoch a nebytových priestoroch s individuálnym vykurovaním, cez ktoré neprechádzajú spoločné rozvody vykurovacej sústavy centrálneho zásobovania teplom,

  b) 0,50 pri ostatných bytoch a nebytových priestoroch s individuálnym vykurovaním."

  Takže tak!

  Pičujúci na citáciu zákonov nech sa obrátia na LAMPÁREŇ!
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Semetrika1 . Prevádzka je síce na prízemí, ale nad ňou sú vykurované byty a aj vedľa, takže sa dá použiť prepočet koeficientom 0,50 len ešte zistiť základnú zložku dodaného tepla.Možno to predseda bude vedieť určiť.
  Ešte sa len chystá odpojiť.
  Dom so starším obyvateľstvom, ktoré o tom ešte nevie.
  Ešte možno sa budú dať aj odpojiť spoločné rozvody ak tam budú.
  sito "Ešte sa len chystá odpojiť."

  V tom prípade, ak mu to neschváli, odsúhlasí nadpolovičná väčšina spoluvlastníkov domu, jeho spoločného vykurovania, nemôže! Ak aj bez súhlasu sa odpojí, spoluvlastníci domu môžu požiadať o rozhodnutie súdom o uvedenie spoločného zariadenia domu do pôvodného stavu.

  "Dom so starším obyvateľstvom, ktoré o tom ešte nevie."

  Ak im to nikto nevysvetli môže ich o ... obabre.
  misoft Technická poznámka: pokiaľ spoločné rozvody (stupačky) sú vedené aj jeho bytom - neviem si technicky predstaviť, ako by ich odpojil. Prereže ich? Presmeruje? To sa nedá bez súhlasu ostatných vlastníkov, nedá sa bez schválenia správcu, bez projektu, úprav. Dokonca, aj keby bol na samom vrchu, je to technicky náročné, pretože teraz sú regulované vykurovanie sústavy a všetko by sa muselo vyregulovať.
  Takže asi nejaké "odstránenie" rozvodov sa ťažko bude robiť.
  Semetrika1 Fajn. Obaja ste pomohli.(sito a misoft)
    zbaliť

  Odpojenie sa od spoločného vykurovania

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.