Zavrieť

Porady

SP a odloženie platenia poistného

Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

Zamestnávatelia a SZČO: Máte možnosť odkladu splatnosti poistného aj za máj 2021
20.05.2021
Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že vláda Slovenskej republiky dňa 19. mája 2021 schválila nariadenie vlády SR, ktoré im v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac máj 2021 do 31. decembra 2023, za predpokladu splnenia zákonom a nariadením stanovených podmienok. Upozorňujeme zároveň, že toto nariadenie vlády SR nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac máj 2021 do 31. decembra 2023 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za máj 2021 sa za zamestnancov nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravuje formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného za mesiac máj 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z podnikania tak odvádzateľ poistného oznámi Sociálnej poisťovni prostredníctvom tohto pripravovaného elektronického formuláru. Zaslanie elektronickej verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Ak nemá odvádzateľ poistného prístup k internetu, môže Sociálnej poisťovni doručiť aj listinnú podobu formuláru. O ich zverejnení budeme verejnosť včas informovať.
ZDROJ: SP - webová stránka
https://www.socpoist.sk/aktuality-za...1/48411s69662c
karka karka

karka je offline (nepripojený) karka

Pochváliť
Vláda Slovenskej republiky dňa 19. mája 2021 schválila nariadenie, ktorým sa posúva splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace marec, máj, jún, júl, december 2020 a za mesiace január, február, marec a apríl 2021. Pôvodne mali zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) odložené poistné za tieto mesiace uhradiť do 30. júna 2021, podľa nového nariadenia vlády sa im však táto lehota postupne posunie o tri mesiace až do roku 2023.

Nové lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú nasledovné:

za marec 2020 do 30. septembra 2021
za máj 2020 do 31. decembra 2021
za jún 2020 do 31. marca 2022
za júl 2020 do 30. júna 2022
za december 2020 do 30. septembra 2022
za január 2021 do 31. decembra 2022
za február 2021 do 31. marca 2023
za marec 2021 do 30. júna 2023
za apríl 2021 do 30. septembra 2023

Upozorňujeme, za nariadenie vlády o týchto lehotách nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiac marec, máj, jún, júl, december 2020, január, február, marec a apríl 2021 už nemusia predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani žiadne iné dokumenty.

K predĺženiu splatnosti na základe nariadenia vlády dôjde automaticky.

Sociálna poisťovňa eviduje za spomínané mesiace roku 2020 a 2021 od zamestnávateľov a SZČO aktuálne spolu 35 138 podaných čestných vyhlásení o odklad poistného (k 14. 5. 2021). Na sociálne poistenie im za odložené poistné zostáva postupne uhradiť viac ako 51,4 mil. eur, z toho zamestnávatelia 50 mil. eur a živnostníci a ostatné SZČO 1,4 mil. eur.
1 0

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 10.05.16
  2. Príspevkov: 4, Posledný príspevok: 11.04.11
  3. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 30.03.09
  4. Príspevkov: 5, Posledný príspevok: 06.10.05
  5. Príspevkov: 4, Posledný príspevok: 14.07.05