Zavrieť

Porady

Bezplatné doplnenie údajov do obchodného registra

Žabinka Žabinka

Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/d...enie-udajov-do

Vážení používatelia,

Ministerstvo spravodlivosti SR v súlade so zákonom č. 403/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov umožní od 1. decembra 2021 bezplatne doplniť výlučne identifikačné údaje do obchodného registra pre jednotlivé právne formy.

Údaje, ktoré je potrebné doplniť k jednotlivým typom spoločností a postup pre podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov OR – „výlučná zmena identifikačných údajov“ sú zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. https://www.justice.gov.sk/Stranky/O...vne-formy.aspx

Doplnenie týchto údajov bude možné štandardným zmenovým konaním prostredníctvom elektronickej služby Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri​ ​použitím existujúcich formulárov, ktoré sú dostupné na stránke Ministerstva spravodlivosti SR https://www.justice.gov.sk/Stranky/O...ej-podobe.aspx po potvrdení, že ide o výlučné doplnenie údajov. Ak sa takýmto návrhom na zápis do obchodného registra (zmenovým konaním) nedopĺňajú výlučne len identifikačné údaje o osobách, registrový súd návrh na zápis do obchodného registra odmietne. Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra nie sú prípustné.

Súčasne s využitím údajov, ktoré má štát už k dispozícii, Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná aj automatizované doplnenie identifikačných údajov tam, kde to jednoznačné stotožnenie osôb v určitom právnom postavení umožní, a to najneskôr do 31. mája 2022.

Zároveň si dovoľujeme informovať, že od 18. októbra 2021 má Ministerstvo spravodlivosti SR vypublikované na stránke www.slovensko.sk nové elektronické služby obchodného registra. Pôvodné služby boli odpublikované dňa 30. novembra 2021.

Viac informácií o nových elektronických službách nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR https://www.justice.gov.sk/Stranky/O...-podaniam.aspx.

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 19.07.14
  2. Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 17.04.09
  3. Príspevkov: 10, Posledný príspevok: 12.03.07
  4. Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 09.02.07
  5. Príspevkov: 4, Posledný príspevok: 08.01.05