Zavrieť

Porady

prevod podielového vlastníctva na manželku

Dobrý deň,
manžel známej narobil bez jej vedomia dlhy. Nehnuteľnosť, v ktorej bývajú, patrila manželovým rodičom, po smrti otca bola jeho časť napísaná na neho, matka svoju polovicu darovala - 1/4 na syna a 1/4 na nevestu, teraz on vlastní 3/4, manželka 1/4.
Je možné, aby manžel napr. za 1 e predal svoj podiel manželke? (S tým, že bude mať zriadené vecné bremeno bezplatného dožitia v nehnuteľnosti). Bude potom uchránená od toho, aby dom vzal exekútor, resp., aby ona musela splácať jeho dlhy? Je to vyňaté z BSM?
Prípadne majú 12-ročnú dcéru, lepšie by bolo darovať svoje podiely jej?
Ďakujem za radu.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Manželke predať nemôže, lebo predajom by nadobudli nehnuteľnosť obaja manželia do BSM. Môže jej svoj podiel ale darovať, darované veci nevstupujú do BSM.

  Ak už ale má dlhy a prípadne exekútori začali konať, tak nie je isté, či prevodom vlastníctva zabráni exekúcii. Podľa obč. zákonníka je takýto prevod odporovateľným právnym úkonom podľa § 42a:

  Odporovateľné právne úkony
  § 42a
  (1)
  Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený.
  (2)
  Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi.

  Takže ak by sa exekútor obrátil na súd, ten môže na základe tohto ustanovenia úplne zrušiť darovanie či iný druh prevodu alebo môže povoliť exekúciu takto darovaného majetku.

  Nepomôže ani previesť nehnuteľnosť na dcéru. Jediné riešenie je splatiť svoje dlhy, alebo v najhoršom prípade vyhlásiť osobný bankrot.
  stefanicakova Exekucia ešte nie, spláca, ale je obava, že on príde o prácu a jej zoberú potom strechu nad hlavou, teda ak to bude darovacia, nebude to BSM..
  Manželka teda by nemusela splácať dlhy, ak by on nemohol, dom by nemal, teda bez majetku...?
  Dakujem
  Chobot Je veľmi ťažné takto dopredu a špekulatívne odpovedať. Nikto nevie, čo sa stane, kedy sa stane, takže garantovať, že ak prestane splácať, nepríde o dom sa nedá.

  Ak chce riziko znížiť, môže majetok darovať manželke. Bežne to robia aj oveľa majetnejší. Ak by k tomu došlo, že nemôže splácať, nemusí hneď nabehnúť exekúcia. Je plno iných možností a riešení - napr. dohoda o splátkovom kalendári voči dlžníkom. Aj exekútor pristupuje k samotnej exekúcii až keď sa vyčerpali iné možnosti.

  Darovaním sa ale zase vystavuje množstvu iných rizík. Napr. ak by sa s ním manželka rozviedla, tak zostane na ulici ako nemajetný bezdomovec.

  Onko je offline (nepripojený) Onko

  Onko
  Odpovede sú nie, nie a nie.

  Ak sa manžel pokúsi "zbaviť" majetku, aby ho uchránil pred veriteľmi a exekútormi, ako už tu bolo uvedené, môže byť takýto prevod napadnutý a tento majetok tiež exekvovaný. Takýto prevod môže mať zmysel iba ako získanie viac času, lebo prácu exekútorom to len sťaží, ale nezastaví ich to.

  Len tu sa akosi zabúda na to, že spoločné sú nielen majetky, ale aj dlhy (bez ohľadu na to, či o nich vedela alebo nie). Takže to nie sú len manželove dlhy, ale spoločné dlhy, a aj keď manžel nebude mať žiadny majetok, stále môžu byť veritelia uspokojení zo spoločného majetku, kam patrí napríklad aj aktuálny príjem manželky, úspory na účte manželky (ak ich tam nemá spred manželstva), a podobne.

  Existuje možnosť zrušenia BSM, ale to sa nedá uplatniť spätne, manželových dlhov sa manželka len tak nezbaví.

  prevod podielového vlastníctva na manželku

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.