Zavrieť

Porady

Môže mi stavebný úrad alebo súd nariadiť odstránenie už postavenej ( pred kolaudáciou) stavby, aj keď nie je v súlade so stavebným zákonom?

Som vdova s dvomi maloletými deťmi a bývam v prístavbe rodinného domu, ktorú sme postavili ešte s manželom pred jeho smrťou. Prístavbu RD sme postavili k pôvodnému staršiemu domu, avšak bez stavebného povolenia len oznámením obci. Prístavba ide sčasti v línii pôvodnej stavby, ale sčasti je na hranici so susedovým pozemkom, dokonca odkvapový systém asi od polovice dĺžky presahuje na jeho pozemok. Tomuto stavu predchádzala ústna dohoda (dvaja svedkovia ja a svokra, ktorá je ochotná toto tvrdenie dosvedčiť) so susedom, ktorý medzitým zomrel a jeho majetok zdedili dvaja synovia. Takýto stav som zdedila, keďže po manželovi ostala ⅙ a následne som chcela stavbu zlegalizovať, čomu podliehalo aj začatie stavebného konania. Chcela som sa so susedovými synmi dohodnúť, aby som mohla stavbu zlegalizovať, ale oni odo mňa požadujú finančné odškodnenie vo výške 35 000 eur (ktoré nie je ničím podložené, skôr ide o formu vydierania) a vyhrážajú sa mi súdom, ktorý mi môže dať stavbu (čiernu) zbúrať, ak nesplním ich požiadavky, do ktorých okrem nejakých úprav, ktoré dokážem napraviť spadá aj vyplatenie spomínanej sumy.
Moja otázka znie: Môže mi stavebný úrad alebo súd nariadiť odstránenie už postavenej ( pred kolaudáciou) stavby, aj keď nie je v súlade so stavebným zákonom?
Akým spôsobom sa môžem brániť, aby som s maloletými dcérami “neprišla o strechu nad hlavou”.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  Prístavbu RD sme postavili k pôvodnému staršiemu domu, avšak bez stavebného povolenia len oznámením obci.
  ======================
  Stavebný zákon vraví :

  § 88
  (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie

  a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
  b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,
  c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),
  d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.

  Mám za to, že k odstráneniu nedôjde..
  Ak sa nedohodnete, rozhodne o kompenzácii súd.

  Môže mi stavebný úrad alebo súd nariadiť odstránenie už postavenej ( pred kolaudáciou) stavby, aj keď nie je v súlade so stavebným zákonom?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.