Zavrieť

Porady

Kúpa pozemku - exekútor?

Chcela by som kúpiť pozemok od BSM manželov, ktorí sa už medzičasom rozviedli.
V predošlých rokoch mal manžel na nehnuteľnosti bremeno od exekútora, ktoré ale vymazali, pretože svoj dlh splatil.
Mojou otázkou je, ak je aj voči manželke vedené exekučné konanie, avšak exekútor neudelil bremeno na nehnuteľnosť, je možné, aby mi tú nehnuteľnosť predali? nebudú z toho problémy? Ak by náhodou manželka zatajila, že nemá žiadne exekúcie, čo potvrdzuje aj podpisom v kúpnej zmluve, ale čo ak nejaké predsa len má?
4 komentárov     zbaliť
buchač - exekútor určite nezabudne dať bremeno...na to zabudni.
- ak nie je bremeno, žiaden problém
- vždy sa dá kúpiť cez notára...v tomto prípade je potom zodpovednosť na ňom
Chobot V akom si vzťahu k vlastníkom nehnuteľnosti? Si im osoba blízka? Alebo ste nejako ekonomicky prepojení?

Už teraz vieš, že voči manželke je vedené exekučné konanie? Alebo sa len toho obávaš?
janulka5595 Jedná sa o moju kamarátku a jej exmanžela. Viem, že jej manžel si už svoju splatil, na registri dlžníkov už má zmazaný záznam. A moja kamoška, jeho bývalá manželka, mám podozrenie že má exekútora, avšak ešte nemá zapísanú ťarchu na pozemku. Na registri exekúcii som už zisťovala, vidím tam právoplatnú exekúciu ktorá sa ťahá od roku 2013. Ako ďalej? Môžem to kúpiť aj tak?
Ďakujem
buchač janulka5595 (Dnes 09:51)...mám podozrenie že má exekútora...
========================
Pane Bože...daj mi silu, lebo mám podozrenie, že ma z takýchto pripomienok trafí.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Pokiaľ nie je exekučné záložné právo na nehnuteľnosti, tak technicky nehnuteľnosť kúpiť môžeš. Nikto ti v tom nezabráni - myslím tak, že by to kataster nepovolil.

  Ale!

  Ak ona má na krku exekúcie a bola by si blízkou osobou alebo ekonomicky s ňou spojená, tak exekútor môže taký prevod odporovať. Inak povedané, môže namietať voči predaju, že to bolo účelové, aby sa vyhla exekúcii a súd môže prevod nehnuteľnosti zrušiť.

  Vyplýva to z ustanovení obč. zákonníka v § 42a:

  Odporovateľné právne úkony
  § 42a
  (1)
  Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený.
  (2)
  Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať.
  (3)
  Odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a
  a)
  osobou jemu blízkou (§ 116 a 117),
  b)
  právnickou osobou, v ktorej má dlžník alebo osoba uvedená v písmene a) majetkovú účasť aspoň 10 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon,
  c)
  právnickou osobou, v ktorej je dlžník alebo osoba uvedená v písmene a) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo likvidátorom,
  d)
  právnickou osobou, v ktorej má osoba uvedená v písmene c) majetkovú účasť aspoň 34 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon,
  alebo ktorý dlžník urobil v uvedenom čase v prospech osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d); to však neplatí, ak druhá strana preukáže, že nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať úmysel dlžníka ukrátiť svojho veriteľa.

  Kúpa pozemku - exekútor?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.