Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zdravotné poistenie zamestnaných Ukrajincov

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zdravotné poistenie zamestnaných Ukrajincov

Autor Jana Motyčková   26.03.22
Zdravotné poistenie ODÍDENEC
Odídencom nevzniká automaticky postavenie poistenca vo verejnom zdravotnom poistení na Slovensku = neprihlasujú sa ako poistenci v ZP na Slovensku. ALE Povinné verejné zdravotné poistenie im vznikne podľa § 3 ods. 3 písm. a), ak
vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť podľa §10b ods.1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou; to neplatí, ak v odseku 9 (pozn. okrem konateľov, spoločníokov a pod.) je ustanovené inak alebo ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva,“

Odídenec je povinný sa prihlásiť na povinné verejné zdravotné poistenie na Slovensku len ak uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s dohodnutým príjmom najmenej 646 € mesačne. Povinné poistenie mu v takom prípade vzniká dňom dohodnutým ako deň nástupu do práce, resp. prvým dňom trvania zmluvy. Prihlášku je povinný podať odídenec v ZP, ktorú si vyberie do 8 dní odo dňa vzniku poistenia. Povinné zdravotné poistenie na Slovensku mu zaniká po skončení zmluvy s nárokom na príjem aspoň 646 € mesačne, v takom prípade sa musí odídenec zo ZP na Slovensku odhlásiť do 8 dní. Ak má zamestnanec dohodnutú mesačnú mzdu, pre posúdenie vzniku povinné poistenia sa posudzuje dohodnutá suma mzdy v pracovno-právnom vzťahu, pričom nie je podstatné, či zamestnanec má dohodnutý pracovný čas na plný alebo kratší úväzok.
V prípade, že odídenec je na základe zamestnania povinne zdravotne poistený na Slovensku, má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku.
Ak je odídenec povinne zdravotne poistený na Slovensku, zamestnávateľ za neho plní povinnosti voči ZP rovnako ako za každého iného zamestnanca - napr. oznamovanie 2 Z, 2 K, 2D Z, 2D K, 1O Z, 1O K, 2N Z, 2N K, vykazovanie a platenie poistného za zamestnanca a zamestnávateľa. Pritom nezáleží, či je povinné poistenie na Slovensku odídencovi vzniklo zo zamestnania u tohto zamestnávateľa.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zdravotné poistenie zamestnaných Ukrajincov

Riešenie témy "Zdravotné poistenie zamestnaných Ukrajincov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdravotné poistenie zamestnaných Ukrajincov

Riešenie témy "Zdravotné poistenie zamestnaných Ukrajincov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu