Zavrieť

Porady

Platba na bytové družstvo - nový vlastník bytu

Chcem sa opýtať na povinnosti nového vlastníka bytu. Preberací protokol je vystavený ku dňu 1.4., vklad na katastri schválený 12.4. a bytové družstvo odo mňa žiada platbu nielen za apríl a máj, ale aj za marec (mala sa platiť vo februári vopred) - túto platbu účtujú aj mne aj pôvodnému majiteľovi. Je to takto správne?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Onko je offline (nepripojený) Onko

  Onko
  Nie je to tak správne, ale starý vlastník tú platbu zrejme nezaplatil a pravdepodobne už ani nikdy nezaplatí, tak skúšajú tie peniaze získať, kde sa dá...

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Majiteľom nehnuteľnosti sa stávaš dňom vkladu do katastra. Predávajúci sa ale môže s kupujúcim dohodnúť na inom dátume skutočného odovzdania bytu a správca by nemal mať problém to akceptovať a urobiť ročné zúčtovanie nákladov do uvedeného dátumu pôvodnému vlastníkovi a zvyšok roka novému vlastníkovi.

  Ak ste si byt odovzdali k 1.4. ak máte aj preberací protokol s odpočtom energií, tak správca by mal urobiť ročné zúčtovanie pôvodnému majiteľovi do 31.3. a teba za zvyšok roka. Je nezmysel, že by správca mal dostať za niektorý mesiac zálohové platby od oboch vlastníkov - pôvodného aj nového. Aj keď by sa nič nestalo, lebo prípadný preplatok vráti jednému či druhému vlastníkovi. Takže ak by si uhradil zálohovú platbu za marec a vyúčtovanie by bolo od apríla, tak tú sumu by si dostala späť.
  romana147 späť za marec aj príspevok do FO ?

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Noo, skús sa zamyslieť, po prečítaní.

  "Vlastníci bytov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade10) vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností."

  "Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke."

  Samozrejme, že k týmto dvom druhom platieb prislúcha úhrada správcovi domu za správu domu

  Kataster, zápis 12.4. Od 1.5. si povinný uhradiť vystavený predpis za užívanie bytu. Samozrejme, že v mesiaci máji uhradíš správcovi dve mesačné úhrady. Jednu na máj a druhú vopred na jún.

  Vzhľadom k tomu, že ste sa dohodli na užívaní bytu tebou od 1.4. a správca BD s tým súhlasí si povinný mu uhradiť v apríli dve úhrady. Prvú akože za marec vopred na apríl, druhú vopred na máj a v máji (spomenul si) na jún.

  Samozrejme, že správca vám spraví ročné vyúčtovanie za rok 2022 až v máji 2023. S tým, že starý vlastník bude mať napočítané úhrady k 31.3.2022 a stavu meračov v byte k 31.3.2022. Novému, teda tebe od 1.4.2022 do 31.12.2022.

  Pochopil?
  5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  camelqa Ďakujem za odpoveď, toto všetko mám naštudované a rozumiem. Samozrejme, že mám zaplatené aj za apríl a už aj za máj dopredu. Otázka ale znela inak. Oni chcú odo mňa platbu aj za marec (ktorá sa platí vopred vo februári), hoci som v tom byte až od apríla. Ok?
  romana147 1 mesiac = 1 platba , "Oni chcú odo mňa" ,ak chcú oni ,, opýtaj sa ich !
  dmc Žiadaj -nech ti ukážu predpis, zákon, nariadenie podľa ktorého postupujú. A u nás majú vraj - "taký je zvyk" v iných témach - a ja úspešne ich zvyky zvyknem narúšať. Bytové družstvá (niekdajšie družstevné byty) sú u mňa prežitkom - moloch ktorý si ide ešte podľa zbehnutých koľají z nedožitého "komunizmu". (Je to iba môj názor)
  sito A čo myslíš, vedelo tých 150 osôb keď schválilo toto "poukazovať preddavky mesačne vopred, mesačne vopred uhrádzať " čo schvaľuje? Čí to, aby bola uhradená jedna platba naviac, alebo aby bola platba uhradená v mesiaci dopredu, vopred?

  Ako to teda je s tým ich myslením? Lebo sa hovorí " myslieť je hovno vedieť". Od 1.4. máš kľúč ty, ty bývaš. Ak by si zaplatil 1.3. bolo by to mesiac vopred? Ak by si by si zaplatil 31.3. bolo by to v mesiaci vopred. Ak by si zaplatil 1.2. bolo by to dva mesiace vopred. A by si zaplatil 28.2. prípadne 29.2. bolo by to v druhom mesiaci, alebo dva mesiace vopred?

  Ten prostý ľud treba dojebať tak, aby bol s toho sprostý.

  Správca si to vysvetlil po svojom a trvá na platbe naviac. Neuznáva to, že sa jedná o úhrade predpísanej úhrady od 1. dňa platnosti úhrady v mesiaci v predchádzajúcom mesiaci. V 182ke nie je napísané nič o platbe naviac, čiii?

  "Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu nemá doterajší vlastník bytu v dome právo na vrátenie alikvotnej časti zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv od správcu."

  Má toto logiku? Ak naposledy zaplatil vo februári na marec, má všetky platby do 31.2. zaplatené. Ale, ak by uhradil v marci na apríl, zaplatil by naviac do FPÚaO, ale nemá nárok na ich vrátenie. Hovadá!
  veronikasad Na základe čoho?
    zbaliť

  Platba na bytové družstvo - nový vlastník bytu

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.