Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Značky   , , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Autor Jana Motyčková   05.10.22
Novela Zákonníka práce bola schválená v NR SR 4.10.2022, bude platná po podpísaní prezidentkou a zverejnení v Z.z. Novela bude účinná od 1.11.2022.

Novela prináša transpozíciu smernice EÚ 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ ale aj ďalšie zmeny. Časti novely, týkajúce sa :
- zmien v obsahu pracovnej zmluvy a poskytnutiu písomnej informácie zamestnancovi
- zmien v dohodách
- zmien v materskom otcov
budú postupne uvedené v samostatných článkoch.

Ďalšie dôležité zmeny :

1. Doručovanie a spôsob poskytovania informácií (zmena v § 38 a nový § 38a)
Novela určuje pri doručovanú písomností poštovým podnikom, ktoré zasiela zamestnávateľ, že odberná lehota nesmie byť určená kratšia ako 10 dní. Lehota sa navrhuje vzhľadom na rozdielnu prax uplatňovania tohto ustanovenia a rozdielne názory súdov na otázku možnosti skrátenia lehoty podľa poštových podmienok. Cieľom je na jednej strane ustanoviť istotu pre zamestnanca a na druhej strane ustanoviť istotu pre zamestnávateľa a nájsť vhodný balans medzi ich záujmami.
Novela zároveň určuje, že informácie, ktoré sa majú zamestnancovi poskytovať písomne a písomné odpovede zamestnávateľa sa poskytujú zamestnancovi v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. V elektronickej podobe, ak túto možnosť Zákonník práce nevylučuje. Možnosť elektronickej podoby je podmienená tým, že :
  • zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si ju uložiť a vytlačiť (buď túto možnosť zabezpečil zamestnávateľ alebo má potvrdené zamestnancom, že zamestnanec túto možnosť má) a
  • zamestnávateľ uchová doklad o jej odoslaní alebo o jej prijatí.


OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

Riešenie témy "Novela Zákonníka práce od 1.11.2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná