Zavrieť

Porady

Zmena zákona o sociálnom poistení, týkajúca sa niektorých pozostalostných dôchodcov

Vdovám a vdovcom sa predlžuje doba poberania vdovských dôchodkov.
Národná rada schválila novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa od 1. januára 2023 predlžuje doba poberania vdovského dôchodku po smrti manžela/manželky z doterajšieho jedného roka na dva roky.
Vdovám a vdovcom, ktorí vychovali jedno dieťa, bol následne vyplácaný vdovský dôchodok až po dovŕšení dôchodkového veku. Od 1. januára 2023 budú mať vdovský dôchodok vyplácaný už po dovŕšení 57 rokov. (autor RNDr. Jozef Mihál)

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať