Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Dôchodky z II. piliera od r. 2025

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Dôchodky z II. piliera od r. 2025

Autor Jana Motyčková   04.04.24
Zákonné ustanovenia, ktoré menia výplatnú fázu dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia (II. piliera) sú už prijaté a platné, majú byť účinné od 1.1.2025. Spomína sa ale posun účinnosti na rok 2026.
Podľa zákona účinného od 1.1.2025 sa postupuje, ak sporiteľ podá žiadosť o predčasný starobný dôchodok (PSD) alebo starobný dôchodok (SD) z II. piliera po 31.12.2024. Pri žiadosti o SD alebo PSD podanej pred 1.1.2025 sa postupuje podľa zákona platného do 31.12.2024. Sporiteľ môže podať žiadosť o SD alebo PSD z II. piliera v inom čase ako žiada o dôchodok zo Sociálnej poisťovne - toto platí aj pred účinnosťou novely. Napr. je možné žiadať o dôchodok zo Sociálnej poisťovne v roku 2024 a o dôchodok z II. piliera v roku 2030.

Od 1.1.2025 sa z II. piliera vypláca :
- starobný dôchodok – formou programového výberu (PV) alebo doživotného dôchodku (DD)
- predčasný starobný dôchodok – formou programového výberu
- výnos z investovania
Od r. 2025 sa zo SDS nevypláca vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok.

Tento článok je zjednodušený, nerieši rôzne detaily. Pre základný prehľad je postačujúci. Na ilustráciu, pre lepšie pochopenie používam určité skratky a hodnoty, ktoré môžu platiť pre konkrétny prípad, resp. rok, ale nie sú to konštanty platné pre všetky prípady (napr. MIND 15 €, určený počet splátok 108). V texte je vysvetlené o čo ide a od čoho tieto čísla závisia.

Pri žiadosti o SD alebo PSD z II. piliera po roku 2024 sa nasporená suma (dôchodkové jednotky - DJ) na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa (ODÚ) rozdelí na dve polovice.
Z prvej polovice DSS vypláca programový výber po dobu, ktorá zodpovedá polovici očakávanej dĺžky života v danom veku sporiteľa = v určenom počte mesačných splátok pre PV.
Až po vyčerpaní programového výberu sa na základe žiadosti sporiteľa presunú zvyšné prostriedky na vybraného poistiteľa, ktorý bude vyplácať doživotný dôchodok. Do presunu prostriedkov na poistiteľa ostávajú prostriedky v DSS (môžu sa ďalej zhodnocovať a sú predmetom dedenia). Poistiteľ je poisťovňa podľa zákona o poisťovníctve, poisťovňa z iného členského štátu alebo zahraničná poisťovňa, ktoré sú na území SR oprávnené vykonávať poisťovaciu činnosť v poistnom odvetví poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia


OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

1
ľudí to zaujíma
mňa tiež