Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku od 15.5.2024

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku od 15.5.2024

Autor Jana Motyčková   23.04.24
V NRSR bola prijatá novela zákona o sociálnom poistení, ktorá mení podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok (PSD/ a výpočet sumy predčasného starobného dôchodku s účinnosťou od 15.5.2024. Novela ešte nebola publikovaná v Z.z..

Ak poistenec požiada o PSD do 14.5.2024 (so žiadosťou o PSD najneskôr od 14.5.2024), PSD sa prizná za podmienok platných do 14.5.2024. Ak poistenec požiada o PSD od 15.5.2024 a neskôr, PSD sa prizná za podmienok platných od 15.5.2024.

Podmienky nároku na PSD
Nárok na predčasný starobný dôchodok má osoba, ktorá :
- získala 15 rokov dôchodkového poistenia
- nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo povinne poistená szčo (s výnimkou od 1.7.2023 pre szčo, ktoré podnikajú na základe oprávnenia iného ako živnostenského)
- suma PSD je vyššia ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú f.osobu. U sporiteľa súčet súm PSD a PSD zo starobného sporenia je vyšší ako 1,6-násobok životného minima. Platné životné minimum do 30.6.2024 je 268,88 €. 1,6-násobok životného minima pre priznanie PSD je 430,30 €.
a
- má najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo
- pri vzniku nároku do 14.5.2024 : získala najmenej 40 tzv. „odpracovaných“ rokov
- pri vzniku nároku po 14.5.2024 : získala potrebný počet tzv. „odpracovaných“ rokov (resp. potrebná doba)
Potrebná odpracovaná doba (PD) od 15.5.2024 je rozdiel medzi všeobecným dôchodkovým vekom (VDV) platným pre poistenca a číslom 23. Za 1 mesiac potrebnej odpracovanej doby sa považuje 30 dní. Jedným rokom poistenia aj potrebnej doby je 365 dní. VDV a potrebná doba nie je závislé od počtu započítaných detí pre účely dôchodkového veku.

Potrebná odpracovaná doba pre :
- ročník narodenia 1961 : VDV 63 rokov 2 mesiace, PD : 40 rokov 60 dní
- ročník narodenia 1962 : VDV 63 rokov 4 mesiace, PD : 40 rokov 120 dní
- ročník narodenia 1963 : VDV 63 rokov 6 mesiacov, PO : 40 rokov 180 dní
- ročník narodenia 1964 : VDV 63 rokov 8 mesiacov, PO : 40 rokov 240 dní
- ročník narodenia 1965 : VDV 63 rokov 10 mesiacov, PO : 40 rokov 300 dní
- ročník narodenia 1966 : VDV 64 rokov , PD : 41 rokov
Pre ročníky 1967 a mladšie vyhlási VDV MPSVaR všeobecne záväzným predpisom v kalendárnom roku 6 rokov pred možným dovŕšením dôchodkového veku, t.j. napr. pre ročník 1967 bude vyhlásený VDV v roku 2025 (1967+64-6). Ak ešte VDV pre daný ročník narodenia nie je vyhlásený, ak poistenec žiada o PSD, potrebná odpracovaná doba sa určí z posledného určeného VDV zvýšeného o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný VDV.
V roku 2024 a v r. 2025 pred vyhlásením VDV pre ročník 1967 je potrebnou odpracovanou dobou :
- pre ročník narodenia 1967 : 41 rokov a 60 dní
- pre ročník narodenia 1968 : 41 rokov a 120 dní
- pre ročník narodenia 1969 : 41 rokov a 180 dní

Príklad 1
Poistenkyňa narodená 10.6.1964, má 3 deti (dôchodkový vek 62 rokov 2 mesiace) dovŕši DV 10.8.2026.
- ak bude žiadať o PSD pred 15.5.2024, potrebuje mať odpracovaných 40 rokov
- ak bude žiadať o PSD 15.5.2024 a neskôr, potrebuje mať odpracovaných 40 rokov a 240 dní
- od 10.8.2024 môže žiadať o PSD bez ohľadu na počet odpracovaných rokov (2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku)

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku od 15.5.2024

Riešenie témy "Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku od 15.5.2024" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku od 15.5.2024

Riešenie témy "Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku od 15.5.2024" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku od 15.5.2024

Riešenie témy "Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku od 15.5.2024" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku od 15.5.2024

Riešenie témy "Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku od 15.5.2024" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu