Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

13. dôchodok v roku 2024

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

13. dôchodok v roku 2024

Autor Jana Motyčková   23.04.24
V NR SR boli schválené zmeny zákonov, ktorými sa upravujú podmienky pre vyplácanie 13. dôchodku a jeho výška. Novela ešte nebola zverejnená v Z.z.


Od roku 2024 13. dôchodok nie je štátnou sociálnou dávkou, ale dávkou sociálneho poistenia, resp. sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

Ak si daňovník uplatňuje NČZD v DP alebo v RZD (už za rok 2024) len vo výške rozdielu medzi sumou NČZD a výškou vyplatených dôchodkov (z dôvodu, že k 1.1. bol už poberateľom napr. starobného, výsluhového dôchodku), 13. dôchodok sa zahrnie do sumy vyplatených dôchodkov (znižuje NČZD).

13. dôchodok manžela/manželky sa započítava do príjmu manžela/manželky pri uplatnení NČZD na manžela/manželku v RZD alebo DP.

13. dôchodok nepodlieha exekúcii ani inému spôsobu vymáhania pohľadávok.

Od r. 2024 je 13. dôchodok vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky pre všetkých dôchodcov za predchádzajúci rok, najmenej však 300 €. Tieto sumy zverejní Sociálna poisťovňa každoročne do 15.2.. Sumy za rok 2023 a z nich určené sumy 13. dôchodku na rok 2024 zverejní Sociálna poisťovňa do 37.7.2024.

Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu má poberateľ dôchodkovej dávky, ktorý má v decembri príslušného kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku. O priznaní sa nevyhotovuje rozhodnutie.

Nárok na 13. dôchodok majú aj poberatelia výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského, vdoveckého alebo sirotského výsluhového dôchodku, vo výške ako poberatelia obdobného dôchodku zo sociálneho poistenia, viď nižšie.

Ak poistenec poberá viacero dôchodkov, nárok vzniká len na jeden 13. dôchodok a to ten, ktorý je vyšší.

Výsluhový dôchodca, invalidný dôchodca v dôchodkovom veku a poberateľ invalidného výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku dostane 13. dôchodok vo výške platnej pre starobného dôchodcu. Poberateľ sociálneho dôchodku dostane 13. dôchodok v sume platnej pre ID s poklesom nad 70 %.

Vláda SR môže nariadením vlády ustanoviť, že poberatelia dôchodku dostanú časť 13. dôchodku skôr – v inom mesiaci roka.

Predpokladaná výška 13. dôchodku v roku 2024 (z analýzy sociálnych vplyvov - príloha k návrhu zákona) - poberateľ dôchodku :
- starobného, výsluhového : 606,30 €
- predčasného starobného : 635,50 €
- invalidného nad 70 %, invalidného výsluhového : 493,80 €
- invalidného do 70 % : 300 €
- vdovského a vdovského výsluhového : 339 €
- vdoveckého a vdoveckého výsluhového : 300 €
- sirotského a sirotského výsluhového : 300 €
- sociálneho dôchodku : 493,80 €

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

1
ľudí to zaujíma
mňa tiež