Zavrieť

Porady

Predkupné právo, predaj súboru nehnuteľností

Dobrý deň,
chceme spolu so sestrou predať nehnuteľnosti – rodinný dom a pozemky, ktoré sú v našom výlučnom vlastníctve /každá vlastníme jednu nehnuteľnosť/ spolu s časťou pozemku , spoločného dvora, kde spoluvlastníkom je okrem nás dvoch aj sused. Nakoľko k predávaným nehnuteľnostiam nie je možný iný prístup , iba z tohto spoločného dvora /jedná sa o starú „radovú“ zástavbu, sused vlastní nehnuteľnosť na jej konci /, poslali sme susedovi písomnú ponuku na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu podľa § 140 OZ. V podmienkach odkúpenia sme definovali predmet kúpy ako súbor nehnuteľností s cenou za celý súbor. V zákonnej lehote sused na našu ponuku nereagoval, po dlhšom čase nám však ústne oznámil, že si bude nárokovať odkúpenie svojej časti spoločného dvora súdnou cestou a určenie ceny súdnym znalcom. Bude kúpna zmluva, uzavretá s treťou stranou na celý súbor nehnuteľností, napadnuteľná na súde z dôvodu, že sme susedovi ponúkli z dôvodu nepredajnosti nehnuteľností bez prístupu ku nim na odpredaj celý súbor nehnuteľností a nie iba jeho jednotlivé časti ? 1/ Je chybou, že sme výzvu nazvali „Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti “ a nie „Výzva na uplatnenie predkupného práva“ alebo „Ponuka na odkúpenie podielu“ aj keď z obsahu ponuky je to zrejmé a celý obsah ponuky je v súlade so zákonom ? 2/ môže to spôsobiť neplatnosť ponuky ako výzvy podľa § 140 OZ ? 3/ mohol by v budúcnosti sused kúpnu zmluvu k nehnuteľnostiam z tohto dôvodu napadnúť žalobou o neplatnosť právneho úkonu ? 4/ Bude treba v kúpnej zmluve určiť cenu predávaných nehnuteľností – stavby a pozemky za každú zvlášť, ak v ponuke na odkúpenie bola cena určená za celý súbor ? Nehnuteľnosti máme vo vlastníctve viac ako 5 rokov. 5/ Je treba poslať novú "Ponuku na odkúpenie podielu" iba na časť spoločného pozemku a kúpu ďalších nehnuteľností uviesť len ako podmienku predaja ? Ďakujem za odpoveď.
Naposledy upravil xeva : 03.06.24 at 18:20 Dôvod: doplnenie
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Podľa judikátu R 122/1953: Na zákonné predkupné právo spoluvlastníkov k scudzovanému podielu spoločnej veci treba použiť čo do obsahu, účinkov a výkonu, ustanovenia zákona o zmluvnom predkupnom práve.
  K tomu pozri ustanovenia občianskeho zákonníka od § 603.

  Podľa § 140 OZ by ste vy mali predkupné právo, keby chcel svoj podiel predávať sused. Keďže predávate svoje podiely vy, predkupné právo by mal sused, ale on ho v lehote podľa § 605 nevyužil. Vy teda môžete predať svoje podiely, jemu zostane jeho spoluvlastnícky podiel a predkupné právo voči novým majiteľom.

  Ak by ste chceli predať nehnuteľnosti v celku aj s jeho podielom, musíte prijať jeho ponuku aj s jeho cenou.
  Inak sa dá ešte súdiť o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kedy súd rozhoduje v poradí podľa § 142 OZ.
  5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  xeva § 140 OZ hovorí, že ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo - predávame my, predkupné právo má sused, ktorému sme ponúkli naše podiely. Keďže spoločný dvor je jediným prístupom k nehnuteľnostiam, ktoré máme vo výlučnom vlastníctve - každá jednu - ponúkame naše podiely spolu s týmito nehnuteľnosťami. Čo sa týka § 142 - bez nášho vedomia a súhlasu si pred dverami nehnuteľnosti jednej z nás vykopal septik... Nerozumiem časti Vášho komentára - "Podľa § 140 OZ by ste vy mali predkupné právo, keby chcel svoj podiel predávať sused." - podľa akého § má teda predkupné právo sused ? myslím si, že tento paragraf hovorí obecne, kto predáva, musí ponúknuť ostatným spoluvlastníkom.
  xeva Chcela by som sa opýtať, kedy sa použije § 606 -
  "Kto je oprávnený kúpiť vec, musí zaplatiť cenu ponúknutú niekym iným, ak nie je dohodnuté inak. Ak nemôže vec kúpiť alebo ak nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou, predkupné právo zanikne" - teda hlavne posledná veta, môže sused žiadať z dôvodu, že na kúpu nemá dostatočné finančné prostriedky, predať mu jeho podiel a naše nehnuteľnosti za odhadnú cenu ak máme kupca, ktorý súhlasí s cenou, za ktorú sme nehnuteľnosti ponúkli susedovi ?
  Mária27 V § 606 je zmluvné predkupné právo, nie právo spoluvlastníka. Spoluvlastník je totiž vlastníkom celej nehnuteľnosti a v rozsahu svojho podielu má práva a povinnosti.
  Mária27 Sused má predkupné právo na váš podiel podľa § 140 vtedy, keď prevádzate / predávate svoj podiel vy. On ho však nevyužil. Preto predáte zmluvou vaše nehnuteľnosti plus váš podiel na spoločnom dvore. Susedovi zostane na dvore jeho podiel a zostane mu aj predkupné právo na dvore voči novému majiteľovi. Ak je cez dvor jediný prístup k vašej nehnuteľnosti, sused by kúpou vášho podielu ani nič nezískal, lebo by tam bolo zákonné vecné bremeno = hoci by dvor celý vlastnil sused, musel by vás či nového majiteľa cez dvor púšťať.
  xeva Áno, sme uzrozumené a aj záujemca o kúpu nehnuteľností s postupom, ktorý uvádzate. Tento nám však ponúka vyššiu cenu, než je cena, za ktorú sme súbor nehnuteľností v predkupnej ponuke ponúkli susedovi, preto mu nehnuteľnosti chceme predať. Sused predkupné právo nevyužil, teraz sa však vyhráža, že ak predáme naše nehnuteľnosti a náš podiel na spoločnom dvore za cenu vyššiu ako sme navrhovali v rámci predkupného práva, bude sa súdnou cestou domáhať predaja nehnuteľností jemu, ale za odhadnú cenu. Preto som položila otázku , kedy nastáva situácia, citujem z § 606 - "...Ak nemôže vec kúpiť alebo ak nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou, predkupné právo zanikne" Kedy by sme museli susedovi predať - zrejme iba naše podiely na spoločnom dvore - za odhadnú cenu ?
    zbaliť

  Predkupné právo, predaj súboru nehnuteľností

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.