Zavrieť

Porady

Predaj nehnuteľnosti v roku 1973

Súd v spore o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam rozhodol v roku 2023 o vlastníctve nehnuteľností v prospech žalobkyne.
Žalobkyňa nahliadnutím do súčasne evidovaného stavu v katastri zistila, že nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom kúpnej zmluvy, obsiahnutej v Notárskej zápisnici z augusta 1973, spísanej na Štátnom notárstve, naďalej patria predávajúcej, resp. sú v správe SPF.
V odôvodnení rozsudku súd uvádza : „V danom prípade bola kúpna zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice (verejnej listiny). Kúpna cena bola odovzdaná, ktorú skutočnosť potvrdila žalovaná 2/, ktorá bola prítomná pri uzatvorení kúpnej zmluvy a za predávajúcu túto zmluvu aj podpísala. Bol vypísaný aj dotazník a čestné vyhlásenie na registráciu a spoplatnenie zmluvy a zaplatený poplatok 101 Kčs. Žalobkyňa teda za držanú vec zaplatila dohodnutú kúpnu cenu, podnikla kroky smerujúce k jej registrácii a za ňu aj zaplatila správny poplatok, avšak k registrácii (nie jej vinou) nedošlo. O tejto skutočnosti žalobkyňa nemala vedomosť. Aj vzhľadom na skutočnosť, že v danom čase vklad do pozemkovej knihy už nemal účinky nadobudnutia vlastníckeho práva, žalobkyňa nemohla zistiť, že k prevodu vlastníckeho práva nedošlo. Rozdielnosť právneho stavu so stavom užívacím zistila až v súčasnosti nahliadnutím do katastra nehnuteľností."
Zaujíma ma, či v danom prípade je alebo nie je príjem z predaja týchto nehnuteľností od dane oslobodený, keďže všetkými potrebnými podpísané podklady pre registráciu zmluvy v roku 1973 sa spolu so zmluvou, ktorú notárka nedala na registráciu, nachádzajú v notárskom spise, teda k pochybeniu došlo na strane Štátneho notárstva a rozhodnutie súdu túto chybu štátneho orgánu z roku 1973 napravilo.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Daň z príjmu sa teraz nerieši, lebo žiadne peniaze nik nedostane. Napraví sa len chyba. Zápis v katastri teraz, tak ako zápis v pozemkovej knihe vtedy, majú iba evidenčný charakter - považujú sa za správne, kým sa nepreukáže opak.
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  xeva Pri predaji nehnuteľností predávajúca - žalobkyňa vo veci určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam - dostane za nehnuteľnosti kúpnu cenu. Podlieha tento predaj dani z nehnuteľnosti alebo je od nej oslobodený ? Pred rozhodnutím súdu, do roku 2023 bola ako vlastník na liste vlastníctva uvádzaná predávajúca a ako správca SPF, žalobkyňu ako vlastníka nehnuteľností zaznamenal kataster z titulu nadobudnutia rozsudkom súdu až v roku 2023 a pri predaji nehnuteľností v roku 2024 by neuplynula zákonná 5-ročná lehota na oslobodenie od dane. Na základe Vašej odpovede teda rozumiem, že zápis vlastníka - žalobkyne = kupujúcej v roku 1973 katastrom, na základe rozsudku súdu v roku 2023, neznamená, že sa kupujúca stala vlastníčkou nehnuteľností až v roku 2023, bola iba napravená chyba a teda príjem z predaja by bol od dane oslobodený. Ďakujem pekne za odpoveď.
  misoft Možno sa mýlim - ale bola opravená chyba v zápise katastra - bola vlastníkom od 1973, lenže to nebolo zaznačené. Oprava by to mala vyriešiť - preukázal sa opak a PF NEBOL vlastníkom. Takže žalobkyňa-predávajúca je majiteľkou nehnuteľnosti viac ako 5 rokov. Daň sa teda platiť nebude.
  Mária27 teraz sa už platiť predsa nebude - bolo to kúpené a zaplatené v r. 1973
    zbaliť

  Predaj nehnuteľnosti v roku 1973

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.