Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Dohody mladistvých od 1.8.2024 - povolenie IP

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Dohody mladistvých od 1.8.2024 - povolenie IP

Autor Jana Motyčková   24.06.24
18. júna 2024 bola v NR SR schválená novela Zákonníka práce, ktorá má byť účinná od 1. augusta 2024. Táto novela obsahuje úpravu práce mladistvých tak, aby mohli mladiství vykonávať prácu pre zamestnávateľa bez súhlasu inšpektorátu práce už po skončení školského vyučovania v poslednom ročníku povinnej školskej dochádzky. Keďže novela je účinná od 1. augusta 2024, v roku 2024 budú mladiství môcť vykonávať prácu pre zamestnávateľa bez súhlasu inšpektorátu práce od 1. augusta 2024, ak k 30. júnu 2024 skončili vyučovanie v poslednom ročníku povinnej školskej dochádzky.


Práce možné len s povolením inšpektorátu práce
Mladiství do dovŕšenia 15 rokov môžu s povolením inšpektorátu práce vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri
- účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach,
- športových podujatiach,
- reklamných činnostiach
Mladiství po dovŕšení 15 rokov okrem vyššie uvedených prác môžu s povolením inšpektorátu práce vykonávať ľahké práce aj pri iných činnostiach, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku:
- do 31.7.2024 do skončenia povinnej školskej dochádzky
- od 1.8.2024 do ukončenia obdobia školského vyučovania posledného školského roka povinnej školskej dochádzky


Práce bez povolenia inšpektorátu práce
Po skončení povinnej školskej dochádzky a od 1.8.2024 po skončení obdobia školského vyučovania posledného školského roka povinnej školskej dochádzky mladiství môžu vykonávať práce bez povolenia inšpektorátu práce. S mladistvým zamestnancom možno pracovnoprávny vzťah uzatvoriť, len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie. Zoznamy prác a a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom sú uvedené v nariadení vlády č. 286/2004 Z.z. v platnom znení.


OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Dohody mladistvých od 1.8.2024 - povolenie IP

Riešenie témy "Dohody mladistvých od 1.8.2024 - povolenie IP" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dohody mladistvých od 1.8.2024 - povolenie IP

Riešenie témy "Dohody mladistvých od 1.8.2024 - povolenie IP" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu