Zavrieť

Porady

Vyuctovanie tepla

Je mozne zverejnit na nastenke spotrebu tepla za jednotlive byty ? Brani tomu nejaky zakon ?
buchač Na takto položené otázky sa dá odpovedať len nasledovne :
1. Nie
2. Áno
117roxanita Taký údaj je na nič.
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

sito je offline (nepripojený) sito

sito
01.05.23 15:34
Bafit
Bafit
Kde je do psej matere SITO ? Nech tu urve na 5 stran zakon

Tu je!

Je to možné, ale nedoporučujem. Doporučujem, spraviť nejakú rozumnú informáciu ohľadne toho akú spotrebu tepla mal dom, aké náklady mal dom na vykurovanie domu. Akým podielom sa jeho spoluvlastníci, vlastníci bytov v dome podieľali na vykurovaní domu, a akým podielom sa podieľali na úhrade spoločných nákladov domu na vykurovaní domu. Hlavička by mala byť, že sú to interné informácie domu, ktoré a týkajú správy domu. Mali by obsahovať číslo bytu konečnú úpravu nameraných jednotiek na "meračoch tepla, notesoch", úhradu podľa m2, úhradu podľa upravených jednotiek a percentuálny podiel bytu z nákladov domu na vykurovanie domu. Ten kto si ich prevzal oproti podpisu sa svojím podpisom zaväzuje, že uvedené údaje nebude rozširovať, poskytovať mimo domu. A ak by, tak bez čísla bytu v dome. Uvedené údaje, okrem čísla bytu nie sú osobné údaje vlastníka bytu. Sú to údaje zo spoločného zariadenia domu, ktoré slúži na vykurovanie domu a na slúžia domu na rozpočítanie spoločných nákladov domu na jednotlivé byty v dome za vykurovanie domu.

Príčinou otázky je 503ka, že?


"Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome."

https://www.porada.sk/t334041-rozpoc...1-2023-a.html#
Naposledy upravil sito : 28.06.24 at 06:10
23 komentáre - rozbaľ     zbaliť
buchač Marcel...ty tu vravíš o zverejnení nedoplatku a nie o spotrebe tepla.

Vyjadrenie právnika k danej veci :

" Správca bytového domu spracováva osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pri spracovaní osobných údajov vlastníkov bytov sa súhlas so spracovaním nevyžaduje, avšak konať musí správca v súlade so zákonom a dobrými mravmi. V zmysle zákona o vlastníctve bytov môže vlastník bytu alebo nebytového priestoru nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu, nie však zverejňovanie údajov, ktoré by porušili súkromie vlastníka. Správca alebo spoločenstvo môže na svojej verejnej tabuli zverejňovať len také informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje. Naviac, nevidím dôvod zverejňovania takejto Vašej osobnej informácie na verejnom mieste. Uvedené konanie správkyne je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov ako aj v rozpore s dobrými mravmi. Na Vašu ochranu môžete podať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorý pokiaľ zistí porušenie zákona zo strany spoločenstva môžu mu udeliť pokutu vo výške od 300,00 Eur do 3 000,00 Eur. Zároveň môžete požadovať náhradu škody prípadne nemajetkovej ujmy, ktorá Vám bola porušením zákona spôsobená. "
https://www.otazkanapravnika.eu/sk/p...ov-na-nastenke

Môj názor je, že každý nech si hľadí na svoje náklady a aj spotrebu...každého je hovno po tom, akú mal iný spotrebu.
To by jeden sa mohol domáhať aj toho, že aká je spotreba vody v jednotlivých bytoch...prípadne aj to, že koľko krát idú členovia rodiny na hajzel.

Čo sa týka nedoplatku, tak to je trochu iné. Tam by som problém nevidel, nakoľko za neplatiča dotujú ostatní. Zverejnenie by ale malo byť v zmysle ochrany osobných údajov....samozrejme, že nie okamžite ale po neplatení platieb za pár mesiacov po sebe.
Bafit sito : Dnes som bol za pravnikom. Nevidi ziadny problem. Na nastenku vyvesit celkovy pocet dielikov za cely blok. A pod tym rozpisane pocet dielikov na jednotlive cisla bytu.
Este sa idem s inym poradit
P.s.. Ministerka prisahala, ze urobi peklo. A kazdy bude spokojny. Spokojni su hlavne vyrobcovia tepla, 503 vysla z ich hlav
Bafit Prosim ?
buchač sito (Dnes 10:15) Juraj, myslieť je *---* vedieť!
==================
Tak potom radšej nemysli...

Ale inak ?
Celá téma je o hovne, o vypravdovaní sa...
Kuwa...že vraj zverejňovanie dielikov.
Ešte čo by nechcel ?
Nejaký oný v baráku je nespokojný s vyúčtovaním, tak by najradšej zverejnil ešte aj čísla topánok jednotlivých osôb.
Ibaže takí budú pindať neustále a vždy si nájdu nejaký problém.

...a práve preto som svojho času skončil s tou fasa funkciou, že zástupca vlastníkov bytov..

P.S.:
...a henten Bafit (či ako sa vlastne volá) je podobný dilino...stačí sa pozrieť do profilu, čo za témy tu zakladá a aké názory prezentuje. Takých by som rovno do péčka posielal...
sito buchač (Dnes 12:17) sito (Dnes 10:15) Juraj, myslieť je *---* vedieť!
==================
Tak potom radšej nemysli...

Ale inak ?
Celá téma je o hovne, o vypravdovaní sa...
Kuwa...že vraj zverejňovanie dielikov.
Ešte čo by nechcel ?
Nejaký oný v baráku je nespokojný s vyúčtovaním, tak by najradšej zverejnil ešte aj čísla topánok jednotlivých osôb.
Ibaže takí budú pindať neustále a vždy si nájdu nejaký problém.

...a práve preto som svojho času skončil s tou fasa funkciou, že zástupca vlastníkov bytov..

P.S.:
...a henten Bafit (či ako sa vlastne volá) je podobný dilino...stačí sa pozrieť do profilu, čo za témy tu zakladá a aké názory prezentuje. Takých by som rovno do péčka posielal...

Nemyslím, vidím to tak.

A že si skončil, potešili sa?

Do péčka, koho? Čelom vzad!


01.06.24 07:56
buchač
buchač
Nedávaj otázky, na ktoré ...
Všetcia sa poserte aj s tou vyhláškou.

Je úplne jedno, či tam bude taká alebo onakvejšia vyhláška.
VŽDY to dopadne rovnako = niekto má nedoplatok a niekto má preplatok. ZISKOVÝ je len jeden a to v každom prípade = dodávateľ.

Že vraj šetriči a nešetriči...kuwa, ako sa dá šetriť, ak dodávateľ nastaví na svojich zariadeniach teplo dodávanej pary podľa vonkajšej teploty ?
Čiže ventil s meračom je otvorený na full, no radiátor je chladný jak psí čumák...a tak je to celý deň. No na parádu, sedieť naobliekaný pri sladkých 20° ...sveta žiť.
Niekomu takáto teplota v byte samozrejme postačuje (hlavne tým, čo nie sú doma), no niekomu teda veru nie.

Celé totok je v podstate výmysel mudrlantov z EU. Veď kto vymyslel zateplovanie budov (a do roku 2050 majú byť zateplené VŠETKY), energetické certifikáty, bez emisií a podobné ujoviny...predsa od nich ešte nič normálne nevzišlo.
Bafit Dakujem za bod , aj za radu
sito Veronika, profil máš zabarikádovaný, takže len takto Ti odpoviem na tvoju otázku.

V dome na nástenke visí anonymný oznam bytov o hospodárení s teplom v dome a úhrade nákladov bytov za dom. NIE SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE vlastníkov bytov. Uvedené sú od najnižšej spotreby, počtu jednotiek na meračoch v bytov. A Ty sa na schôdzi začneš rozčuľovať "ako je to možné, že ja som na poslednom miest"? Bol na nástenke alebo na schôdzi zverejnený niektorý tvoj osobný údaj? Meno, číslo bytu?
Nonick Kludne mozes dat udaje o pocte dielikov na nastenku . Tak, ze napr. byty na prizemi oznacis a1, a2, a3, a4, a5, a6. Podobne dalsie . Na 1. posch. b1, b2, b3, b4, b5, b6..
Nie tam ziadny osobny udaj.
Kludne si mozu trhnut nohou
Blachsus presne tak. alebo cislo pivnice. je sice rovnake ako cislo bytu ale nepatri medzi osobny udaj
sito "Tak, ze napr. byty na prizemi oznacis a1, a2, a3, a4, a5, a6."

Účelom takého zoznamu ne je to, aby susedia o sebe robili klebety, kto koľko a za koľko? Ale, aby sa zamysleli nad tým, ako im niekto do*---* rozpočítanie nákladov za teplo tou úžasnou 503kou.

Tiež sa mi pochválil jeden mladík, ktorý v dome vyrastal už ako dieťa, zostal bývať po rodičoch. Pod nim dva byty, nad ním štyri byty, z ľavej strany tri byty, z pravej strany dva byty. Že za rok 2022 zaplatil 1 000 € len za kúrenie a nikto mu neuzná to, že má malé deti a musí mať hlavice nastavené na pätke! To bolo pri pomere 30 : 70 %. Nič proti tomu, keď musí, tak musí. Musí aj zaplatiť za tú pätku, lebo to spôsobí tie zaznamenané čísla na "MERAČOCH TEPLA" za maximálnu teplotu 24 °C. A myslím si, že jeho tá 503ka potešila. Pomer zmenila z 30 : 70 % na pomer 68 : 32 %.

Osobne by som to nespravil anonymne, ale v excel tabuľke, čo bunka to byt a pri dohodnutom pomere v bytovom dome jednu a druhú v pomere podľa 503ky. To by snáď začali spoluvlastníci rozmýšľať nad rozpočítaním nákladov za dodané teplo do domu o svojom spôsobe rozpočítania nákladov domu na byty. p. Saková sľúbila, že tú 503ku upraví, alebo ju nahradí iným číslom. No som zvedaví ako ten zákonný spôsob rozpočítania bude zasa *---*?

"pričom podiel základnej zložky je 60 %. Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť o zmene podielu základnej zložky, nemôže byť však nižší ako 30 %."

To je citácia z 503ky. Ozve sa aspoň jeden dom v ktorom bol vyhláškou doporučený pomer 30 : 70 %?

Mne vyšiel pomer na byt 80,16 : 19,39 %. A to mám ešte na všetky radiátory koeficient 0,80. No *---* aj také "MERAČE TEPLA"!
OneUp Uplne staci vyuzivat koeficienty radiatorov a koeficienty polohy izieb. Bodka. A vykaslat sa na zakladnu zlozku.
sito Ony ... Samozrejme, že tebe ako tomu, čo kradne teplo vyhovujú len tebou uvedené koeficienty. A koeficienty na stúpačka by neboli vhod? Niečo, čo by poriešilo tých 15 % v tom vašom dome, ale nevyriešilo. Povinné kúrenie 30% priemeru jednotiek na byt a dvojnásobok pokuty priemeru jednotiek na byt za neplnenie povinného kúrenia, ÁNO!!!

Ale, na to tí odborníci hore nemajú, tiež potrebujú kradnúť! A od koho? Od posledného na ktorého padne to *---*! Aj teba okradli, že? Aj mňa, a či aj na mňa padlo? Keď sa rúbe hora, padajú... , aj medvede padajú každý deň, vraj od únavy, že nevládzu zožrať všetko to, čo zahlušia.
OneUp Vyraz " kradnutie tepla " vysiel z dielne vyrobcov tepla. Tak sa vykasli na to. Koeficienti polohy izieb a radiatorov uplne postacia. Ziadna zakladna zlozka. Stupacky ti idu cez vsetky bty. My ich nemame
sito Tvoja odpoveď? Len dokazuje, že ty ozaj kradneš teplo, alebo, možno, asi sa neprimerane podieľaš na vykurovaní domu! Ako keby si tam nebýval. A dom za teba vykurujú iní. Aj náklady platia za teba iní, že?
veronikasad Marcel, ak je vonkajšia teplota pod nulou a všetci by sa začali správať podľa hnupa (prestali kúriť, lebo im stačí v byte 20 st, tak v žiadnom byte 20 st.nebude.
veronikasad Ani tých 18 st.nebudes mať, keď susedia vypnu tiež radiátory
sito Veronika, to je jeden z argumentov tých "špeciálnych odborníkov " ak je vonku teplota -5°C, tak v dome, bytoch domu nie je -5°C. Na to prišli už neandrtálci, ak natrafili na jaskyňu. 1. mali strechu nad hlavou. 2. ak v zime bolo vonku -5°C, tak v tej jaskyni isto nebolo, tiež -5°C. A ak si opekali špekáčky, tak im bolo ešte teplejšie. Ak do zatepleného paneláku nebudú tri dni dodávať žiadne teplo a vonku bude -5°C, tak v bytoch toho domu isto nebude -5°C. A na základe toho poznania navrhli, uzákonili základnú zložku peňazí, nie kúrenia. Tvrdia, že jablká a rajčiny sú to isté. Najprv teplo v dome vysporiadať a potom vysporiadať náklady domu za teplo. Tie by mali kopírovať, licovať s počtom jednotiek na MERAČOCH TEPLA v bytoch, že, či nie?
sito ... a má ten OnyHore, ..., ..., ..., občan X, 18? Nemyslím °C.
OneUp netrep hluposti stary chuj. Byt nevykuruju susedia, ale hlavne sporaky v kuchyni, teplovodne potrubie, elektricke spotrebice, dychanie a hlavne pravidelny dlhy sex Mne staci 18 °C. Preco mam platit niekomu, ćo sa trasie od zimy pri 28 °C ?
sito A koľkože ste mali v tom vašom dome tých konečných upravených jednotiek? 55 186? A koľko, že si to mal ty, tých jednotiek? 84? A akým percentom si sa podieľal na vykurovaní domu? 0,15 %? A nebývaš ty náhodou v mrazáku, byte, IGLU? No majú tam z teba radosť, ty 18nastka kurič. Čauko, dobrú ..., eskimák!
OneUp Akoze na zaklade coho sa ja mam podielat na vykurovani domu ? Prizivnicke z SAD
Dobre. Spotreboval som teplo za 6 €, zaplatil som 400 €. Tak som sa podielal - 66 x viac ako som spotreboval
Byt so 7500 dielikmi spotreboval za 600 € a zaplatil 900 €. 1,5 x oproti mojim 66 x
Snad najdeme zhodu v tom , ze v nevykurovanom bloku neklesne teplota pod 16 °C.
Vykurovanie s tym nema nic spolocne . Je to tym, ze sa ohrieva z inych zdrojov. Teplovodne potrubie, elektricke spotrebice, dychanie, ale hlavne varenie v kuchyni.
Skoda , ze tu nemozem dat tabulku odporucanych teplot zo zdravotnych dovodov
Odporucana teplota v spalnach 16 °C. Takze 2 miestnosti mame vybavene. V kuchyni sa vari a pecie od 9 rana do 18 vecer. Takze tu nezapiname vobec, teplota je 27 °C .Dvere su otvorene do obyvacky, Takze tam zapiname od 19 hodine.Tu je odporucana teplota 20 °C. Preto mam 80 dielikov
______________________________________
Moj navrh je merat len podla meracov a vyuzit koeficienty polohy miestnosti
Ked ja mam vyhodny byt, tak nech mi daju koeficient 3. Cize zaplatil by som nie za 80 , ale za 240 dielikov 160 €. Byt na prizemi nech ma koeficiet 0,5. Ten by za 600 dielikov zaplatil 150 €
Ale odporny prizivnik / ako SAD / s rovnakym bytom ako mam ja by zaplatil za 7500 dielikov 12500 €
Je toto spravodlive, alebo zase zacnete s udavackou spekulovat ?

Nepochopil si ? Precitaj znova, pokojne aj 1000 x
veronikasad Ešte raz a naposledy, prizivnik si ty, odsťahuj sa na cistinku uprostred lesa, tam si môžeš kúriť podľa tvojich predstáv.
Zbytocne sa domáhas "svojich práv" na porade, obrat sa na "svojich" v parlamente, možno ťa vyslysia...
veronikasad Ak od 9-tej do 18-tej kazdy deň varíš v kuchyni, to musíš mať doma závodný jedáleň
  zbaliť

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.