Zavrieť

Porady

Okamžitá výpoveď počas PN ??????

Ahojte. Súrne potrebujem radu. Zamestnanec je na PN. Môže zamestnávateľ dať okamžitú výpoveď aj počas PN za hrubé porušenie pracovnej disciplíny? Ak áno, podľa akého paragrafu? Vopred ďakujem za každú odpoveď.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  SMartina je offline (nepripojený) SMartina

  SMartina
  Podotázka: Môže dať zamestnávateľ výpoveď podľa paragrafu 63 ods.3 počas PN za hrubé porušenie pracovnej disciplíny?

  dana9 je offline (nepripojený) dana9

  dana9
  SMartina
  Ahojte. Súrne potrebujem radu. Zamestnanec je na PN. Môže zamestnávateľ dať okamžitú výpoveď aj počas PN za hrubé porušenie pracovnej disciplíny? Ak áno, podľa akého paragrafu? Vopred ďakujem za každú odpoveď.
  Áno, ZĽ môže okamžite skončiť PP so ZC, aj keď je tento na PN, keďže na okamžité skončenie sa nevzťahuje § 64, t.j. ochranná doba. Tá sa vzťahuje iba na výpoveď , to je však odlišný inštitút ako okamžité skončenie.


  Určité obmedzenia sú vymenované v § 68 ods. 3 ZP, ale to sa netýka PN:

  (3) Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1) z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou.

  Možnosť Okamžitého skončenie pracovného pomeru z dôvodu závažného pracovnej disciplíny je uppravená v § 68 ods. 1, písm b).

  (1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer, ak zamestnanec

  a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
  b) porušil závažne pracovnú disciplínu.


  dana

  SMartina je offline (nepripojený) SMartina

  SMartina
  Ak dal zamestnávateľ ZC výpoveď podľa paragrafu 63 ods.3 počas PN za hrubé porušenie pracovnej disciplíny, je to správne, nemôže to ZC právne napadnúť ??? Ďakujem.

  ajobs je offline (nepripojený) ajobs

  muž ajobs
  SMartina
  Ak dal zamestnávateľ ZC výpoveď podľa paragrafu 63 ods.3 počas PN za hrubé porušenie pracovnej disciplíny, je to správne, nemôže to ZC právne napadnúť ??? Ďakujem.
  Môže to napadnúť na súde v lehote 2 mesiacov odo dňa, kedy mal pracovný pomer skončiť.

  dana9 je offline (nepripojený) dana9

  dana9
  SMartina
  Ak dal zamestnávateľ ZC výpoveď podľa paragrafu 63 ods.3 počas PN za hrubé porušenie pracovnej disciplíny, je to správne, nemôže to ZC právne napadnúť ??? Ďakujem.
  Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi


  b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,
  c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e)], ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,


  Malo by to byť v poriadku, ak nejde o ZC,ktorý potrí do niektorej z vymenovaných kategórií.

  dana
  Naposledy upravil dana9 : 12.10.06 at 18:41

  dana9 je offline (nepripojený) dana9

  dana9
  ajobs
  Môže to napadnúť na súde v lehote 2 mesiacov odo dňa, kedy mal pracovný pomer skončiť.
  to ajobs,

  uff,prehliadla som niečo.

  dana

  dana9 je offline (nepripojený) dana9

  dana9
  SMartina
  Ak prejdú 2 mesiace, potom to už nemôže napadnúť???
  Nech má pravdu ktokoľvek,po uplynutí dvoch mesiacov to už napadnúť nemôže.

  Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
  § 77  Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.


  dana

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  dana9
  to ajobs,

  uff,prehliadla som niečo.

  dana
  Súdne môže zamestnanec napadnúť akékoľvek skončenie PP, je to jeho právo. Otázne je, či má na to dostatok argumentov a či s nimi spor vyhraje.

  Ak do 2 mesiacov nepodá žalobu, považuje sa PP ukončený aj keby neboli splnené zákonné podmienky ukončenia. (napr. výpoveď by sa dala z organizačných zmien, hoci žiadne org. zmeny neboli).

  dana9 je offline (nepripojený) dana9

  dana9
  Chobot
  Súdne môže zamestnanec napadnúť akékoľvek skončenie PP, je to jeho právo. Otázne je, či má na to dostatok argumentov a či s nimi spor vyhraje.

  Ak do 2 mesiacov nepodá žalobu, považuje sa PP ukončený aj keby neboli splnené zákonné podmienky ukončenia. (napr. výpoveď by sa dala z organizačných zmien, hoci žiadne org. zmeny neboli).
  Jasne, s tým súhlasím, ide mi o to, že SMartina sa pýtala :
  "Ak dal zamestnávateľ ZC výpoveď podľa paragrafu 63 ods.3 počas PN za hrubé porušenie pracovnej disciplíny, je to správne, nemôže to ZC právne napadnúť ??? Ďakujem."

  Podľa mňa sa to nedá (teda dá ale bez úspechu ) napadnúť na súde, práve z dôvodu znenia § 64 ods. 3 : Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

  b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,


  takže nie je tam dôvod na spochybnenie zákonnosti postupu zamestnávateľa. ZĽ bol práve "dobrý" v tom, že miesto okamžitého skončenia PP bez výpovednej doby, pristúpil k "milosrdnejšiemu riešeniu", teda k výpovedi podľa § 63 ods. 1 písm. e), kde je výpovedná doba.
  Preto sa domnievam, že je možné dať v takomto prípade výpoveď na ktorú sa nevzťahuje ochranná doba, keďže ani pri okamžitom skončení PP sa ochranná doba neuplatňuje.

  dana

  dara64 je offline (nepripojený) dara64

  dara64
  POZOR,omalom som to zadala aj tu a aj ako novú tému, ospravedlňujem sa!!!????

  čaute poraďáci,mám podobný problém , ale nie som si úplne istá ...

  náš zamestnanec (doba určitá) mal hrubé porušenie prac.disciplíny absencia-(tak je to aj klasifikované v pracovnej zmluve) 3 dni po sebe (2.3,5.3. a 6.3.) Poslali sme mu oznámenie poštou (6.3.) s doručenkou ,ktoré prevzal.
  Dňa 7.3.2007 sme mu poslali okamžité skončenie prac.pomeru paragraf 68.ods.1 pís.b),ktoré pravdepodobne neprevzal-zatiaľ sa nevrátila doručenka.
  a teraz moje otázky:
  1/prac.pomer by mal podľa tohto paragrafu skončiť až doručením písomne??!!
  2/čo robiť,keď nám poslal PN od 9.3.2007(obyčajnou poštovou zásielkou-prišla14.3) -ochranná lehota sa naňho nevzťahuje,aj keď ešte neprevzal poštu???
  3/ ako to bude s platením PN???
  Naposledy upravil dara64 : 14.03.07 at 09:49 Dôvod: zadané ako téma

  Marti.ka je offline (nepripojený) Marti.ka

  Marti.ka
  Ahojte poraďáci. Potrebujem vyriešiť jeden podobný problém. Zamestnanec opätovne hrubo porušil pracovnú disciplínu. Prišiel na pracovnú zmenu pod vplyvom omamných látok /alkoholu/. Už predtým bol spísaný záznam o porušení pracovnej disciplíny z toho istého dôvodu. Keďže je stále v skúšobnej dobe, skončili sme s ním pracovný pomer v skúšobnej dobe. Odhlásili sme ho na sociálke aj v ZP. Dnes nám doniesol doklad o pracovnej neschopnosti s dátumom, ktorým sme s ním skončili pracovný pomer. Teraz neviem, či je toto skončenie pracovného pomeru platné a či môžme ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe aj počas PN, alebo je lepšie zmeniť ukončenie pracovného pomeru na okamžité skončenie za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Ďakujem.

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  Skončenie PP v SD je platné, počas nej je možné skončiť PP kedykoľvek, aj počas DPN. Ten jeden deň mu preplatíte náhradu príjmu, a potom už ďalej preplatí SP.

  Fany je offline (nepripojený) Fany

  Fany
  Pri okamžitej výpovedi si prosím dajte pozor na jednu vec: Uveďte iba jeden závažný priestupok, ktorý urobil. My sme totiž pred časom dali zamestnancovi okamžitú výpoveď za porušenie... a uviedli sme viac dôvodov - pre alkohol, absencie, drobné krádeže. A práve toto sme nemali, hoci sme to schválne napísali v domnení,že to vlastne len utvrdí dôvod, že pracovník porušoval predpisy viackrát a viacerými spôsobmi a že teda je dôvod na okamžitú výpoveď. On potom počkal 2 mesiace a tesne predtým to napadol na súde. Ťahalo sa to pol roka a výsledok bol, súd označil výpoveď za neplatnú, nakoľko v nej mal byť uvedený iba jeden dôvod. Museli sme mu potom platiť náhradu mzdy za uvedený polrok + odvody, a to podotýkam, že on celý polrok pracoval a zarábal v inej firme. Nepomohol ani argument, že ak na plný prac. pomer bol zamestnaný v inej firme, ako sa môže súčasne uviesť, že v tom istom období bol na plný prac. pomer vedený aj u nás a dostal za to peniaze, keďže sa výpoveď negovala.

  Tak len chcem upozorniť, aby ste pri okamžitej výpovedi boli zvlášť opatrní. Lebo žiaľ, súdy často chránia práve zamestnanca, hoci dôvody sú úplne niekde inde. A firma - ty plať.
  Ešte by som si pozrela §70 ZP-skutkovo vymedziť dôvod "hrubé porušenie pracovnej disciplíny" - mám totiž nepríjemné skúsenosti s tým, že podľa nás hrubé porušenie nebolo pre právničku hrubým porušením. Podstatné je čo máte v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve - či máte dostatočne vymedzený pojem hrubé porušenie.
  A taktiež pozor na §63ZP ods.1 písm. e) - ak ide o menej závažné musí byť zamestnaec najprv upozornený písomne.
  Jednoducho my keď sme chceli rozviazať pracovný pomer okamžite - zistili sme, že to nie je možné a museli sme čakať 2 mesiace.

  ajobs je offline (nepripojený) ajobs

  muž ajobs
  Fany Pozri príspevok
  Pri okamžitej výpovedi si prosím dajte pozor na jednu vec: Uveďte iba jeden závažný priestupok, ktorý urobil. My sme totiž pred časom dali zamestnancovi okamžitú výpoveď za porušenie... a uviedli sme viac dôvodov - pre alkohol, absencie, drobné krádeže. A práve toto sme nemali, hoci sme to schválne napísali v domnení,že to vlastne len utvrdí dôvod, že pracovník porušoval predpisy viackrát a viacerými spôsobmi a že teda je dôvod na okamžitú výpoveď. On potom počkal 2 mesiace a tesne predtým to napadol na súde. Ťahalo sa to pol roka a výsledok bol, súd označil výpoveď za neplatnú, nakoľko v nej mal byť uvedený iba jeden dôvod. Museli sme mu potom platiť náhradu mzdy za uvedený polrok + odvody, a to podotýkam, že on celý polrok pracoval a zarábal v inej firme. Nepomohol ani argument, že ak na plný prac. pomer bol zamestnaný v inej firme, ako sa môže súčasne uviesť, že v tom istom období bol na plný prac. pomer vedený aj u nás a dostal za to peniaze, keďže sa výpoveď negovala.

  Tak len chcem upozorniť, aby ste pri okamžitej výpovedi boli zvlášť opatrní. Lebo žiaľ, súdy často chránia práve zamestnanca, hoci dôvody sú úplne niekde inde. A firma - ty plať.

  Fany , to na predchádzajúci príspevok neplatí, lebo ide o skončenie zamestnania v skúšobnej dobe.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.