Zavrieť

Porady

Zrážková daň z úrokov

Prosím Vás, kde sa v PU účtuje zrážková daň z úrokov na základe výžňpisu z BU? Ďakujem.
Usporiadat
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

ZuVa
Prosím Vás, kde sa v PU účtuje zrážková daň z úrokov na základe výžňpisu z BU? Ďakujem.
kreditné úroky BÚ......221xx/662xx
daň z kred.úrokov BÚ.....341xx/221xx
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
občas stačí si problém vyhľadať
http://www.porada.sk/t4289-uroky-a-d...-pu-omega.html
0 0
kalkulka kalkulka

kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac
Takáto daň sa účtuje priamo na 591/221.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

kalkulka
Takáto daň sa účtuje priamo na 591/221.
Podľa mojej mienky nie. V zmysle § 43 odst. 7:

7/ Daň vybraná zrážkou, ak nejde o prípady podľa odseku 6, sa považuje za preddavok na daň a daňovník si tento preddavok môže odpočítať od dane v daňovom priznaní

V DP PO sa uvádza na riadku 830 daňového priznania, takže v priebehu roka účtujem tiež na 341...
0 0
kalkulka kalkulka

kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac
Žeby som zaspala dobu? Asi máš pravdu.
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

ešte pridám

§ 43
Daň vyberaná zrážkou

.
(3) Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o
a) úrok, výhru alebo iný výnos plynúci z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov , z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov s výnimkou, ak je príjemcom úroku alebo výnosu podielový fond, 66) doplnkový dôchodkový fond, 35) banka alebo pobočka zahraničnej banky94) alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
.

............na bežnom účte neúčtujeme o 591, ide jednoznačne o preddavok na DzP
0 0
kalkulka kalkulka

kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac
Super, že ste ma upozornili. Musím to opraviť. Ď.ď.ď.
0 0
alušik alušik

alušik je offline (nepripojený) alušik

Len sa chcem opýtať - preúčtovávate to v prípade straty na konci roka(keďže túto zrážkovú daň nie je možné odpočítať) 591/341?
Stretla som sa s 2 rôznymi názormi.
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

alušik
Len sa chcem opýtať - preúčtovávate to v prípade straty na konci roka(keďže túto zrážkovú daň nie je možné odpočítať) 591/341?
Stretla som sa s 2 rôznymi názormi.
Nie, tento preddavok sa prenáša do nasledujúceho účtovného obdobia a až v prípade daň. povinnosti sa započíta. (Tak ma informovala správkyňa dane pri odovzdávaní DP za rok 2005).


Doplním: strata nie je podstatná , jedná sa o nemožnosť odpočítať preddavky od daňovej povinnosti (ak povinnosť nevznikla)
Naposledy upravil Paula : 15.10.06 at 11:44
0 0
alušik alušik

alušik je offline (nepripojený) alušik

Pauli, ďakujem...
0 0
jeha jeha

jeha je offline (nepripojený) jeha

nam prikazal auditor a danovy poradca v jednej osobe v pripade straty tu dan preuctovat na 591 na konci roka a zatial som sa stretla len s tymto pristupom -kto ste mali taky pripad vyjadrite sa ako ste to riesili prosim ,
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Hm, takto to pred časom bolo, považovalo sa to za vysporiadanie dane , kedy táto daň "spadala" pod §36 - Osobitná sadzba dane,ods.1. ,písm.a)(Zákon č.366/1999 Z.z.)
Naposledy upravil Paula : 15.10.06 at 13:01
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Paula neviem s tebou celkom súhlasiť. Ja som mal presne opačný prípad pri podávaní DP za 2005. Správkyňa vrátila priznanie kvôli zrážkam dane z úrokov, s tým, že to musím vysporiadať v rámci DP.
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Nesporím sa.....mala som aj prípad, kedy preddavky na DzP platené na základe DP predch. roka 2004 + preddavky na DzP z bežného účtu v r.2005 prevyšovali daňovú povinnosť za rok 2005 , vtedy som ich oboje započítala s daňovou povinnosťou a žiadala vrátiť preplatok...lenže v prípade, ak boli iba preddavky z úrokov BÚ a nevznikla daňová povinnosť - vtedy som ich preniesla do r.2006.
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

ZDP § 43 ods. 7):
(7) Daň vybraná zrážkou, ak nejde o prípady podľa odseku 6, sa považuje za preddavok na daň a daňovník si tento preddavok môže odpočítať od dane v daňovom priznaní. Ak suma dane vybranej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, má daňovník nárok na vrátenie daňového preplatku.
Možno správkyňa myslela na potrebu vysporiadať preplatok na r. 901 DP. Len si nepamätám, či o vrátenie preplatku bolo treba požiadať alebo ho DÚ vracia automaticky. Ak len na základe žiadosti, podľa mňa má Paula pravdu. Keďže v zákone je len nárok (nie povinnosť) žiadať preplatok, možno ho podľa mňa ponechať na ďalšie zdaňovacie obdobie (aj keď ponechávať štátu aj dočasne viac peňazí, ako musíme zo zákona, je podľa mňa škoda )
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Áno, škoda, najmä ak je preplatok vysoký. Pamätám sa, že taký balík preddavkov platených v r.2003 nám nechceli vrátiť, že čo ak vznikne za r.2003 zasa daňová povinnosť...teda, boli časy, kedy sa preplatky na preddavkoch vracali na základe žiadosti s posunom celého roka (to vymyslela kedysi jedna pani ministerka). V tomto roku preplatok na základe žiadosti vrátili .
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Zo stránky www.drsr.sk (často kladené otázky):

otázka:
Spoločnosť vykázala za rok 2005 daňovú povinnosť, ktorá bola nižšia ako jej banka zrazila daň z pripísaných úrokov za rok 2005. Považuje sa daň zrazená bankou za preddavok, alebo vybraním dane zrážkou je daňová povinnosť splnená ?

odpoveď:
Ak daň vybraná zrážkou je vyššia ako suma dane vypočítaná spoločnosťou v daňovom priznaní, vzniká spoločnosti nárok na vrátenie daňového preplatku. Daňovník pri zisťovaní základu dane postupuje podľa § 17 až 29 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, zahrnie do základu dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k vybraniu dane. Podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov daň vybraná zrážkou sa v spoločnosti považuje za preddavok na daň
Naposledy upravil Paula : 16.10.06 at 07:37 Dôvod: oprava linku stránky
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

andrej_rv
Len si nepamätám, či o vrátenie preplatku bolo treba požiadať alebo ho DÚ vracia automaticky. Ak len na základe žiadosti, podľa mňa má Paula pravdu. Keďže v zákone je len nárok (nie povinnosť) žiadať preplatok, možno ho podľa mňa ponechať na ďalšie zdaňovacie obdobie (aj keď ponechávať štátu aj dočasne viac peňazí, ako musíme zo zákona, je podľa mňa škoda )
Súhlasím, nakoľko podľa § 63 ods.4 Zákona o správe daní a poplatkov je o vrátenie daňového preplatku naozaj potrebné DÚ požiadať, ale nechápem to ako povinnosť daňového subjektu.

Citujem:
§ 63
Daňové preplatky a úrok

(1) Daňový preplatok (ďalej len "preplatok") je suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň.

(2) Preplatok sa použije na úhradu splatného preddavku na daň a na úhradu prípadného daňového nedoplatku inej dane. O prevedení preplatku na úhradu splatného preddavku na daň a na úhradu daňového nedoplatku inej dane sa daňový dlžník vyrozumie. Za deň úhrady tohto daňového nedoplatku sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni vzniku preplatku.

(3) Preplatky daňového subjektu na jednotlivých druhoch daní, cla a iných platieb 13c) možno použiť na kompenzáciu jeho daňových nedoplatkov na inej dani, cle a iných platbách. O tom musí správca dane písomne upovedomiť daňový subjekt.

(4) Ak nemožno preplatok použiť podľa odsekov 2 a 3, správca dane na žiadosť daňového subjektu tento preplatok vráti, ak je väčší ako 100 Sk. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, správca dane vráti preplatok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o jeho vrátenie; preplatok na dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí jedného mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitného zákona, 6ec) najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku preplatku. Ak sa žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie v plnom rozsahu, správca dane rozhodnutie nevydáva. Preplatok nemožno vrátiť, ak žiadosť o jeho vrátenie bola podaná po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 45). Žiadosť o vrátenie preplatku alebo o jeho preúčtovanie nepodlieha správnym poplatkom.
0 0
tigy tigy

tigy je offline (nepripojený) tigy

Dobry den,

v zacinajucej spolocnosti mi vysiel HV strata a zrazkova dan z urokov na ucte 341 je 0,17 eur...v danovom som to dala ako preddavok, ale kedze je to menej ako tych 3,31 eur, tak to nemozem ziadat spat.
Znamena to, ze mi to bude stale trcat ako pohladavka voci DU na 341-ke, az kym sa v buducnosti nenajde nejaky dan. zavazok, s ktorym by som to na zaklade ziadosti (ktoru napisem na DU) zapocitala?

Vopred vdaka za odpovede...
0 0
Lubica H Lubica H

Lubica H je offline (nepripojený) Lubica H

tigy Pozri príspevok
Dobry den,

v zacinajucej spolocnosti mi vysiel HV strata a zrazkova dan z urokov na ucte 341 je 0,17 eur...v danovom som to dala ako preddavok, ale kedze je to menej ako tych 3,31 eur, tak to nemozem ziadat spat.
Znamena to, ze mi to bude stale trcat ako pohladavka voci DU na 341-ke, az kym sa v buducnosti nenajde nejaky dan. zavazok, s ktorym by som to na zaklade ziadosti (ktoru napisem na DU) zapocitala?

Vopred vdaka za odpovede...
presne ako píšeš. 0,17 € sa ti prenesie na 341 (-0,17€ na strane Dal) do nasledujúceho roku. mimochodom, ak by ti vyšiel preplatok na dani, žiadosť nemusíš písať, stačí vyplniť v tlačive daňové priznanie k dani z príjmov PO časť "žiadosť o vrátenie preplatku" (neviem, aké tlačivá budú platiť budúci rok, teraz je to časť VI.)
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať