Zavrieť

Porady

vodná elektráreň-kto má skúsenosť?

Staviame vodnú elektráreň dodávateľským spôsobom i vo vlastnej réžii, ako bude so zaradením stavby , stavba zvlášť a technológia / turbína / zvlášť?
Ak má niekto skúsenosť s touto problematikou nech sa mi ozve, prosím, prosím....
Usporiadat
ANNAP ANNAP

ANNAP je offline (nepripojený) ANNAP

prosíííííííííím...............
0 0
adato adato

adato je offline (nepripojený) adato

Áno, ja by som to rozdelila na stavebnú a technologickú časť.
Okrem turbíny by som tam zaradila aj iné technologické zariadenia, možno nejaké rozvádzače, transformátory a neviem čo by tam ešte mohlo byť, možno nejaké meranie, regulácia, riadenie....Malo by to byť v projekte rozdelené na technologickú a stavebnú časť.
0 0
ANNAP ANNAP

ANNAP je offline (nepripojený) ANNAP

adato / alebo niekto iný / a ako by sto zaradila na odpis do ktorej skupiny?
0 0
ANNAP ANNAP

ANNAP je offline (nepripojený) ANNAP

posúvam, snáď niekto .............
0 0
adato adato

adato je offline (nepripojený) adato

Nenapísali ste, čo všetko v tej technológii máte. Tak skúsim všeobecne - väčšina zariadení takéhoto charakteru je 3. odpisovej skupine
Napr.:29.11.2 Turbíny
31.10 Elektromotory, generátory
a transformátory
31.2 Elektrické rozvodné
a spínacie zariadenia
Stavebná časť - 4. odpisová skupina
0 0
alušik alušik

alušik je offline (nepripojený) alušik

Bola by som rada, keby sme Anke pomohli a téma nezapadla prachom... Nemá s tým nikto reálnu skúsenosť? My sme to spolu preberali. Môj názor bol, aby to bolo zaradené celé ako celok, keď stavba nemá inú funkciu (žiadne ďalšie inak využiteľné priestory), ako je zastrešenie samotnej turbíny. Ale možno sa mýlim... Bolo by fajn, keby sa viacerí zapojili do diskusie.
0 0
heja3 heja3

heja3 je offline (nepripojený) heja3

Pokiaľ mám skúsenosti, treba to rozdeliť. My máme stavbu v nej mraziareň, administratívu, v mraziarni technológiou, vonku dvor a plot, preto som sa bola poradiť s daňovým poradcom.
Poradil: všetko rozdeliť, lebo to má iné určenie:
administratíva - ytong - 4 odpis.skup.
mraziareň - montovaná - sendviče na železnú konštrukciu - 4 odp.skup.
technológia - mraziaci agregát - 2 odp. skupina
dvor - zámková dlažba - 4 odp.skup.
plot - skladaný z betónových panelov - 3 odp. skupina
MALI SME DAŇOVÚ KONTROLU NA TOTO A PREŠLI SME ÚPLNE V PORIADKU.
0 0
ANNAP ANNAP

ANNAP je offline (nepripojený) ANNAP

Vraciam sa k tejto mojej téme. Stretla som sa s názorom, že pokiaľ je stavba
len na jeden konkrétny účel - táto naša bude len na zastrešenie turbíny, nebude tam ani kancelária,ani žiadna miestnosť, ktorá by slúžila na niečo iné,
tak všetko zaradiť spolu technológia je pevne zabudovaná a odpisovať v 4. sk ako stavby.Neviem ale z čoho sa tento názor odvíja, kde v zákone má podloženie,stretol sa stým niekto ?
Podľa príspevku od heja3 by to k tomu smerovalo, oná má budovu na širšie použitie ako ja.
Prosí o názor !
0 0
adato adato

adato je offline (nepripojený) adato

Ja sa osobne riadim opatrením MF ešte z roku 1998 (bol zverejnený aj vo Finančnom spravodajcovi), neviem momentálne jeho číslo, ale býva citované v každom poradcovi, ktorý sa zaoberá majetkom a odpisovaním. Pojednáva o tom, čo je súčasťou stavby a má byť so stavbou odpisované - je tam zoznam a na druhej strane uvádza, čo nie je súčasťou stavby, napriek tomu, že je so stavbou pevne spojené.
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

alušik
Môj názor bol, aby to bolo zaradené celé ako celok, keď stavba nemá inú funkciu (žiadne ďalšie inak využiteľné priestory), ako je zastrešenie samotnej turbíny. Ale možno sa mýlim...
Problematiku odpisovania stavieb a technologických častí, aj keď sú pevne spojené so stavbou, rieši pokyn MF SR č. 3400/1998-62 k uplatňovaniu § 26 ods. 2 a § 33 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, uverejnený vo FS č. 3/1998. V zmysle uvedeného pokynu sú samostatne odpisovaným súborom hnuteľných vecí napriek pevnému spojeniu so stavbou aj:
2.4 Zariadenia na výrobu a premenu elektrickej energie, transformačné stanice, meniarne, spínacie stanice, všetky náhradné a záložné zdroje elektrickej energie vrátane automatiky a akumulácie.
Samotná budova vodnej elektrárne patrí do kódu Klasifikácie stavieb KS 2302 - vodné elektrárne, v zmysle prílohy ZoDP patria do položky 4-2 a odpisujú sa v 4. OS.
Technologická časť zahŕňa súbor hnuteľných vecí. V zmysle § 26 ods. 2 ZoDP sa súbor zaraďuje do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku. Rozhodujúce časti elektrárne sú:
generátor - KP 31.10.26
vodná turbína - KP 29.11.22
transformátor - KP 31.10.4
Podľa mňa je rozhodujúcou časťou generátor, v ktorom dochádza k premene kinetickej energie na elektrickú. Ale keďže aj turbína, trafo a elektrické rozvody patria na základe kódu KP do 3. odpisovej skupiny, technologická časť by sa mala na rozdiel od budovy odpisovať v 3. odpisovej skupine. Ja by som z formálneho hľadiska celý súbor zaradil súbor podľa generátora pod KP 31.10.26, položka 3-22 prílohy ZoDP.
0 0
ANNAP ANNAP

ANNAP je offline (nepripojený) ANNAP

čo mi poslali z DRSR :
neviem to uložiť k tlačivám, usmerneniam, snáď to niekto zaradí:

Prosíme o usmernenie k uvedenej problematike.

Staviame malú vodnú elektráreň. Bude to budova, v ktorej bude umiestnená strojná technológia, turbína- zariadenie na výrobu a premenu el. energie. Budova nebude slúžiť na iný účel. Ako máme zaradiť uvedenú stavbu.
- technológiu zaradiť ako budovu do 4. skupiny a odpisovať spolu s budovou 20 rokov alebo môžeme použiť pokyn MF SR 3400/1998-62 z FS 3/1998 citujem:,“
Sú v pokyne uvádzané príklady výr, zar., ktoré sú samostatnými tech.zariadeniami a v zmysle § 26 ods. 2 zákona o daniach z príjmov aj samost. hnut. vecami (resp. súbormi hnuteľných vecí) odpisovanými oddelene od stavieb, a to i napriek ich pevnému spojeniu so stavbou:
2.4.Zariadenia na výrobu a premenu elektrickej energie, transformačné stanice, meniarne, spínacie stanice, všetky náhradné a záložné zdroje elektrickej energie vrátane automatiky a akumulácie „

Podľa tohto pokynu by sme mohli zaradiť stavbu do 4. skupiny KS 2, a technológiu , ktorá obsahuje generátor KP 31.10.26, vodnú turbínu KP29.11.22 , transformátor 31.10.4 zaradiť do odp.sk. 3, odpisovať 12 rokov.
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Hmotný majetok odpisovaný daňovník zaradí sám (DR SR BB nie je kompetentné túto činnosť vykonávať) a to v triedení podľa kódu Klasifikácie produkcie a Klasifikácie stavieb do odpisovaých skupín uvedených v prílohč č. 1 k zákonu (§ 26 ods. 1 platného zákona o dani z príjmov). Pri zaraďovaní daňovník môže postupovať aj podľa Pokynu MF SR č. 3400/1998-62 (zverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1998), ktorý MF SR vydalo ešte za účinnosti z.č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý sa však naďalej uplatňuje primerane aj za účinnosti z.č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa bodu 2 cit. pokynu sa výrobné zariadenia, ktoré sú samostatnými technologickými zariadeniami ( a vzmysle zákona o dani z príjmov aj samostatnými hnuteľnými vecami resp. súbormi hnuteľných vecí) odpisujú samostatne aj napriek ich pevnému spojeniu so stavbou. Medzi ne patrí napr. aj bod 2.4 - zariadenia na výrobu a premenu elektrickej energie.
V prípade nejasností Vám odporúčame využiť služby daňového poradcu.
0 0
ANNAP ANNAP

ANNAP je offline (nepripojený) ANNAP

znova sa vraciam, ale iný rébus:
vodná elektráreň ako stavba, ešte nie je skolaudovaná , ale stred.energetika
nám poslala zmluvu na pripojovací poplatok. ktorý zahrnuje naklady na vystavbu
elektroenerg.zariadenia / nevznika tym narok na majetkovu ucast/ . Tento polatok je v sume 181000 Sk, ako to mám zaúćtovať, podľa môjho názoru je tento poplatok daňovým nákladom, nie je na obstaranie DHM, čo vy na to?
0 0
ANNAP ANNAP

ANNAP je offline (nepripojený) ANNAP

a ešte moja vodná elektráreň.
kolaudačné rozhodnutie máme od dátumu 31.12.2007 , čiže MVE zaraďujem a chcem odpisovať. Podľa predch.príspevkov stavbu zaradím ako stavbu 4. sk - 20 rokv, technológiu /turbíny,generátory/
do 3.sk. - 12 rokov. Ale ešte mi zostáva vaková hrádza alebo vaková
hradiaca konštrukcia / podľa dodávateľa/ . Je to betónová hrádza s konštrukciou, do ktorej je upnutý vak / guma / slúži na reguláciu vody. Poraďte mi do ktorej odpisovej skupiny túto konštrukciu zaradiť
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

ANNAP Pozri príspevok
znova sa vraciam, ale iný rébus:
vodná elektráreň ako stavba, ešte nie je skolaudovaná , ale stred.energetika
nám poslala zmluvu na pripojovací poplatok. ktorý zahrnuje naklady na vystavbu
elektroenerg.zariadenia / nevznika tym narok na majetkovu ucast/ . Tento polatok je v sume 181000 Sk, ako to mám zaúćtovať, podľa môjho názoru je tento poplatok daňovým nákladom, nie je na obstaranie DHM, čo vy na to?
Vyjadrila by som sa k tejto Tvojej časti.
Nie je poplatok ako poplatok.
Ide o jednorazový pripojovací poplatok, kt. je podľa môjho názoru vedľajším výdavkom súvisiaci s obstaraním majetku. Ak by sa výdavok uskutočnil po zaradení do používania, išlo by o daňový výdavok v celej sume.

Možno poznámočka:
Je potrebné najskôr zaplatiť tento pripojovací poplatok (súčasť OC), pretože by nebolo možné "skolaudovať" technologiu, zaradiť do používania, v súvislosti so zaradením ste zrejme museli preukázať úradom funkčnosť zariadenia...
Anna to je môj názor, možno ešte pomôžu ostatní)
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

ANNAP Pozri príspevok
Ale ešte mi zostáva vaková hrádza alebo vaková
hradiaca konštrukcia / podľa dodávateľa/ . Je to betónová hrádza s konštrukciou, do ktorej je upnutý vak / guma / slúži na reguláciu vody. Poraďte mi do ktorej odpisovej skupiny túto konštrukciu zaradiť
Klasifikácia stavieb - kód 2152 - Priehrady
Táto trieda zahŕňa: priehrady a podobné stavby zadržiavajúce vodu na účely energetické, vodárenské, priemyselné, poľnohospodárske, vodárenské, protipovodňovej ochrany, atď
Položka 4-2 prílohy ZoDP, 4. OS
Naposledy upravil andrej_rv : 14.02.08 at 11:23
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

ANNAP Pozri príspevok
znova sa vraciam, ale iný rébus:
vodná elektráreň ako stavba, ešte nie je skolaudovaná , ale stred.energetika
nám poslala zmluvu na pripojovací poplatok. ktorý zahrnuje naklady na vystavbu
elektroenerg.zariadenia / nevznika tym narok na majetkovu ucast/ . Tento polatok je v sume 181000 Sk, ako to mám zaúćtovať, podľa môjho názoru je tento poplatok daňovým nákladom, nie je na obstaranie DHM, čo vy na to?
Súhlasím s príspevkom Betky - aj podľa mňa ide o výdavk, ktorý by mal vstupovať do obstarávacej ceny technologickej časti MVE. Bez výstavby elektroenergetického zariadenia nie je možné podľa môjho názoru pripojenie do elektrizačnej sústavy ani dodávka a predaj vyrobenej elektriny. Ide o výdavok nevyhnutný na zabezpečenie všetkých technických funkcií MVE potrebných na jej užívanie v zmysle § 33 ods. 1 PPÚ, teda v zmysle 35 ods. 1 PPÚ súčasť obstarávacej ceny.
0 0
ANNAP ANNAP

ANNAP je offline (nepripojený) ANNAP

ANDREJ, BETKA, čo mi to robíte?
Betka ty si ma teraz vyviedla z môjho konceptu / ja som to dala do nákladov/ teraz polemizujem sama zo sebou
a Andrej ty si ma zrejme usmernil. Dala som dotaz na Poradcu uvidím čo mi odpovedia zatiaľ Vám dávam bod.
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

ANNAP Pozri príspevok
ANDREJ, BETKA, čo mi to robíte?
Betka ty si ma teraz vyviedla z môjho konceptu / ja som to dala do nákladov/ teraz polemizujem sama zo sebou..
Žiadny problém nemá spravidla len jediné (resp. jediné správne) riešenie, preto ja netvrdím, že uvedený náklad musí ísť jednoznačne do obstarávacej ceny. Ale na základe tých informácií, ktoré mám k dispozícii, podľa mňa nejde o jednorazový daňový výdavok. Poplatok je fakturovaný zrejme na základe nejakej zmluvy resp dohody s elektrárňami. Aj keď si ho nazvala "poplatok", podľa mňa skôr ako o poplatok ide o prefakturáciu nákladov na tzv. vyvolanú investíciu elektrární - výstavbu nejakého transformátora a prípojky (káblovej resp. nadzemnej). A výdavky takéhoto charakteru sú uvedené ako náklady súvisiace s obstaraním DHM v § 35 ods. 1 písm. e) a g) Postupov PÚ.
Ak sa na základe Tebe dostupných údajov predsa rozhodneš zaúčtovať poplatok priamo do nákladov, možno Ti náš názor s Betkou poslúži aspoň v tom, aby si si pripravila kvalifikované protiargumenty, ak by náhodou správca dane posudzoval tento poplatok z rovnakého uhla pohľadu ako my .
Ja viem, že tých 181 tis. priamo do nákladov by iste "bodlo". Ale na druhej strane pri prevádzke MVE budú náklady podľa mňa dosť nízke, bude v podstate len príjem za predanú energiu. Možno by z dlhodobejšieho pohľadu daňovej optimalizácie (vzhľadom na predpokladané výnosy a náklady) predsa len bolo pre firmu väčším prínosom postupné zahrnutie poplatku do nákladov cez odpisy ako jednorazový náklad.
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Viem, o čom Anna píše. Ide o pripojovací poplatok, jednorazový poplatok, kt. umožňuje pripojiť sa k sieti, tam sa tuším kupujú nejaké kW, kt. sa mluvne dohodnú, že sa budú odoberať. Neviem, to presne popísať.
Anna,ešte otázočka, už ste FA dostali? My ešte nie, ale zaplatený ho máme od 3/2007.

Teraz mi to polovička vysvetluje, že bez tohto poplatku, nie je možný odber energie. Preto sa volá pripojovací.
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

betka Pozri príspevok
Teraz mi to polovička vysvetluje, že bez tohto poplatku, nie je možný odber energie. Preto sa volá pripojovací.
Čosi som k tomu našiel. Na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je uvedený cenový výnos http://www.urso.gov.sk/phpLegislativ...02-2006_sk.pdf. V časti B prílohy 2 k výnosu č. 2/2006 sa okrem iného uvádza:
B. Podmienky úhrady oprávnených nákladov za nové pripojenie výrobcu alebo koncového odberateľa elektriny do prenosovej sústavy
(2) Všetky náklady vyvolané u prevádzkovateľa prenosovej sústavy žiadosťou výrobcu alebo koncového odberateľa elektriny (alej len „žiadateľ“) o pripojenie, zabezpečenie požadovaného príkonu nových lektroenergetických zariadení alebo úpravy existujúcich elektroenergetických zariadení prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa uhradia žiadateľom.
(4) Náklady za pripojenie elektroenergetického zariadenia do prenosovej sústavy zahŕňajú
a) náklady súvisiace s obstaraním elektroenergetického zariadenia vrátane jeho dopravy na určené miesto,
b) náklady súvisiace s obstaraním automatických hasiacich zariadení,
c) náklady súvisiace s obstaraním riadiaceho systému,
d) náklady na montáž,
e) iné náklady súvisiace s prípravou, projektovaním a výstavbou elektroenergetického zariadenia.
a v časti
C.Podmienky úhrady podielu oprávnených nákladov za pripojenie účastníka trhu s elektrinou do distribučnej sústavy
(5) Pripojovací poplatok pri pripojení do 110 kV distribučnej sústavy alebo pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity v 110 kV distribučnej sústave zahrňuje náklady na výstavbu požadovaného elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a všetky nevyhnutne nutné úpravy elektroenergetických zariadení v 110 kV distribučnej sústave...
Z textu príslušného výnosu vyplýva, že nejde o žiadny poplatok za službu, ale o úhradu nákladov prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktoré mu vznikli v súvislosti s pripojením žiadateľa do siete a ktoré v zmysle výnosu v plnej miere uhrádza žiadateľ. A pre žiadateľa je úhrada týchto nákladov nevyhnutnou technickou podmienkou potrebnou pre uvedenie MVE do užívania pre stanovený účel - výrobu a dodávku elektriny.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať