Zavrieť

Porady

Pracovný čas počas pracovnej cesty

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť, keď som zamestnávateľom vyslaná na služobnú cestu, kedy mi začína plynúť pracovná doba? Do pracovnej doby sa započítava aj cesta na miesto vyslania alebo až čas, keď sa dostavím na miesto vyslania? A končí až príchodom na vlastné pracovisko alebo keď odchádzam z miesta pracovnej cesty?Ďakujem.
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Chobot je teraz online Chobot

Chobot
bebika
Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť, keď som zamestnávateľom vyslaná na služobnú cestu, kedy mi začína plynúť pracovná doba? Do pracovnej doby sa započítava aj cesta na miesto vyslania alebo až čas, keď sa dostavím na miesto vyslania? A končí až príchodom na vlastné pracovisko alebo keď odchádzam z miesta pracovnej cesty?Ďakujem.
Tweety to načala, ja to ešte dokončím.

To, čo definovala Tweety, je trvanie pracovnej cesty. Na základe trvania paracovnej cesty sa počítajú náhrady stravného a vreckové. To však nič nehovorí o pracovneom čase a náhrade mzdy, resp. mzde.

Nie celý čas strávený na služobnej cestre je považovaný za výkon práce. Najprv odcitujem ešte jeden paragraf zákona o cest. náhradách - § 37:


"Čas, ktorý na pracovnej ceste spadá do pracovného času zamestnanca, strávený bez jeho zavinenia inak ako plnením pracovných úloh, sa na účely tohto zákona považuje za výkon práce."

Ukážem to na príkladoch (pre ľahšie pochopenie nebudem uvádzať obedné prestávky).

Príklad 1:
Riadny prac. čas zamestnanca je od 8:00 do 16:00. Na SC vyrazí o 6:00, na mieste určenia bude o 9:00, výkon práce (napr. rokovanie) bude trvať do 14:00 a vráti sa späť o 17:00.

SKutočný výkon práce trval síce len 5 hodín (to rokovanie), ale s odvolaním sa na citovaný § 37 tento zamestnanec na účely výpočtu mzdy odpracoval celú svoju smenu, t.j. 8 hodín, pretože čas medzi 8:00 a 9:00 a potom medzi 14:00 a 16:00 strávil cestovaním; neplnil pracovné úlohy, ale bez jeho zavinenia. Za dobu od 6:00 do 8:00 a od 16:00 do 17:00 mu nepatrí mzda ani náhrada mzdy, pretože tento čas strávil síce cestovaním, ale nspadá do jeho pracovného času. Na účely výpočtu cest. náhrad sa však berie čas od 6:00 do 17:00, teda ako uviedla Tweety, prac. cesta trvala 11 hodín.

Príklad 2:
Riadny prac. čas je od 8:00 do 16:00. Zamestnanec nastúpi na cestu o 6:00, v mieste určenia začne výkon práce (napr. inventúru) o 9:00 a pracuje do 19:00. Potom cestuje späť a vráti sa na pracovisko o 22:00.

Výkon práce trval od 9:00 do 19:00, t.j. 10 hodín, ale k tomu treba pripočítať tú 1 hodinu: od 8:00 do 9:00, ktorú strávil bez svojho zavinenia inak ako výkonom práce. Takže pre mzdové nároky sa bude považovať ako odpracovaný čas 11 hodín, pre cestovné náhrady čas 16 hodín (od 6:00 do 22:00).


Podobne je to aj s prácou cez víkend. Pokiaľ zamestnanec s pravidelným rozvrhnutím prac. času na po.-pia. uskutoční cestu v sobotu, pričom v sobotu nevykonáva žiadnu prácu, len cestuje napr. zo služobky domov, tak za sobotu má nárok na cest. náhrady podľa času stráveného na ceste, ale nemá nárok na mzdu za tieto hodiny, pretože nevykonával prácu.

Ak by ale v sobotu na pracovnej ceste vykonával nejakú prácu napr. od 8:00 do 12:00 (trebárs v nejakej firme v zahraničí by inštaloval softvér) a poobede by cestoval, tak okrem cest. náhrad za celú dobu by mal nárok aj na mzdu za 4 hodiny nadčasu, resp. náhradné voľno za tieto 4 hodiny.

Teda výkon práce a trvanie služobnej cesty nie je to isté.

Pre zodpovedanie Tvojej otázky treba si najprv ujasniť:
- kedy v mieste určenia začal a skončil výkon práce
- aká je riadna pracovná doba
- kedy začala a kedy skončila cesta.

Ak chceš vysvetlenie na inom konkrétnom príklade, uveď mi požadované časy a vysvetlím.
Naposledy upravil Chobot : 04.11.09 at 13:52

Hlasovalo 3 pouzivatelov

Užitočné (6)
Aljok, bui, Julia9, JOJ, Zdenka175, JankaO
Otázka, nie odpoveď (1)
1

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Tweety
bebika
Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť, keď som zamestnávateľom vyslaná na služobnú cestu, kedy mi začína plynúť pracovná doba? Do pracovnej doby sa započítava aj cesta na miesto vyslania alebo až čas, keď sa dostavím na miesto vyslania? A končí až príchodom na vlastné pracovisko alebo keď odchádzam z miesta pracovnej cesty?Ďakujem.
Zákon o CN §2
(1) Pracovná cesta podľa tohto zákona je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko (odsek 3), vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Pracovná cesta podľa tohto zákona je aj cesta, ktorá trvá od nástupu osoby uvedenej v § 1 ods. 2 na cestu na plnenie činností pre ňu vyplývajúcich z osobitného postavenia vrátane výkonu činností do skončenia tejto cesty.

mvs je offline (nepripojený) mvs

mvs
rád by som sa zapojil .
prosím uvediem príklad a potom otázku.

zamestnanec sám cestuje na služobnú cestu.
začiatok 5:00 - cesta 5:00 - 9:00
výkon pracovnej cesty - rokovanie : 9:00 - 18:00
cesta späť : 18:00 - 21:00

podľa predchádzajúcich vysvetlení čas strávený vedením vozidla nespadá do výkonu práce , teda neprináleží mu náhrada mzdy.
takže 6:00 hod šoféroval ale vlastne nepracoval a nemá zato nič.
pochopil som to dobre ?
ak je to tak , potom všetci ,ktorí vedú služobné vozidlá ( čo nieje ich náplň práce , ale iba spôsob dopravy ) šoférujú tisíce hodín zadarmo.

prosím , ak niekto pozná zákon , paragraf alebo ustanovenie ( som laik ),
ktorý by o tomto pojednával , bol by som vďačný.

vďaka

Danila je offline (nepripojený) Danila

Vylúčený člen Danila
Pre používanie referentského vozidla musí byť nepochybne spísaná dohoda medzi ZC a ZĽ o zverení služobného vozidla bez prideleného vodiča. Zvyčajne je za týmto účelom vypracovaná smernica, ktorá obsahuje povinnosť vodiča starať sa o pridelené vozidlo, zaplatiť poistné, tak ako uvádzaš z vlastných prostriedkov. A za starostlivosť o referentské vozidlo prináleží aj odmena v rozsahu uskutočnených prác.

mvs je offline (nepripojený) mvs

mvs
o.k.
vďaka Danila
spísaná dohoda o používaní je jasná.
Prosím ale nikde neuvádzaš , čo s časom stráveným za volantom .
To je predmet mojich príspevkov.
Ak je spísaná dohoda o používaní referenského vozidla ,tak potom
prináleží zamestnancovi náhrada mzdy za čas strávený za volantom alebo nie?
Musí byť spísaná zmluva ,v ktorej je v náplni práce vedenie vozidla ?
A potom prináleží náhrada mzdy alebo nie?
Prepáč , stále opakujem náhrada mzdy.
Je to pre mňa a mojich kolegov kľúčová otázka.
Pri našich častých cestách sú to stovky hodín.
Za jeden mesiac aj 40 hod len šoférovaním mimo výkonu práce na mieste
prac. cesty ( rokovania, školenia , montážne dozory atď. )

vďaka
verím , žemi niekto odpovie

mvs

Chobot je teraz online Chobot

Chobot
mvs
o.k.
vďaka Danila
spísaná dohoda o používaní je jasná.
Prosím ale nikde neuvádzaš , čo s časom stráveným za volantom .
To je predmet mojich príspevkov.
Ak je spísaná dohoda o používaní referenského vozidla ,tak potom
prináleží zamestnancovi náhrada mzdy za čas strávený za volantom alebo nie?
Musí byť spísaná zmluva ,v ktorej je v náplni práce vedenie vozidla ?
A potom prináleží náhrada mzdy alebo nie?
Prepáč , stále opakujem náhrada mzdy.
Je to pre mňa a mojich kolegov kľúčová otázka.
Pri našich častých cestách sú to stovky hodín.
Za jeden mesiac aj 40 hod len šoférovaním mimo výkonu práce na mieste
prac. cesty ( rokovania, školenia , montážne dozory atď. )

vďaka
verím , žemi niekto odpovie

mvs
Nepomôžem si, ale v Tvojom prípade je to stále len spôsob prepravy na služobnej ceste, nie výkon práce.

Tí zamestnanci, ktorých vysielate na SC majú predsa na výber - môžu ísť na služobku autobusom, možno vlakom... vy im ponúkate aj ísť služobným autom. Podľa zákona o cest. náhradách existuje aj možnosť ísť vlastným autom. Nemyslím, že by ich zákonným spôsobom mohol donútiť isť na SC služobným vozidlom. (pozn: keby išli napr. vlastným auto, tiež by to považovali za výkon práce a žiadali by náhradu mzdy?)

Pre firmu nie je podstatné, akou formou sa zamestnanec dopraví na miesto určenia. Teda samotné vedenie MV nie je podstatné.

Iné by to bolo, keby ten zamestnanec musel ísť služobným autom, lebo by mal za úlohu odviezť napr. propagačný materiál na miesto určenia. Potom účelom služobnej cesty by bol odvoz materiálu a vedenie MV by bol považovaný ako výkon práce. Tam by mali nárok na náhradu mzdy.

Ale to je všetko v teoretickej rovine. Ak zamestnávateľ má záujem zaplatiť to ako prácu, tak mu v tom nič nebráni. Z pohľadu zamestnanca si však nemyslím, že vzniká nárok na náhradu mzdy. Ak s tým nesúhlasia, nech žiadajú dopravu prostriedkami hromadnej dopravy. Pre firmu to bude lacnejšie. Ak ich bude nútiť ísť autom, tak nech to odmietnu a možno sa dohodnete na nejakom kompromise.

Ale osobne si myslím, že ak firma dá k dispozícii na prepravu počas SC auto, tak už to je určitý benefit pre zamestnanca. Veď je určite pohodnejšie cestovať autom, než autobusom. Aj časovo je to flexibilnejšie.

mvs je offline (nepripojený) mvs

mvs
takmer so všetkým súhlasím.
hlavne s poslednými vetami.
skôr než som sa pustil do tejto debaty , som dosť času strávil študovaním zákonníka práce a hladaním nejakého podkladu , ktorý by mi dal jednoznačnú odpoveď.
pravda je , že všade som sa dozvedel to čo píšete ( chobot , Danila )
ale určite mi dáte za pravdu, že je rozdiel ak sa na služ.cestu odveziem
vlakom 1. triedy kde si môžem v klude pospať a byť na rokovaní / školení /
montážnom dozore čerstvý a podať max. výkon ,ako vstávať o 4,00 , ísť si do firmy pre auto, šoférovať 3 hodiny, potom hneď na tobyť 9 -10 hod na rokovaní ,cesta naspäť , prísť domov 22,0 a ráno o 7,0 podávať 100%výkon. každý týždeň . niekoľko rokov.
hm,
takže je to na dobrej vôli zamestnávatela , či to ocení.

ale aj tak ďakujem za príspevky a rady

Chobot je teraz online Chobot

Chobot
mvs
takmer so všetkým súhlasím.
hlavne s poslednými vetami.
skôr než som sa pustil do tejto debaty , som dosť času strávil študovaním zákonníka práce a hladaním nejakého podkladu , ktorý by mi dal jednoznačnú odpoveď.
pravda je , že všade som sa dozvedel to čo píšete ( chobot , Danila )
ale určite mi dáte za pravdu, že je rozdiel ak sa na služ.cestu odveziem
vlakom 1. triedy kde si môžem v klude pospať a byť na rokovaní / školení /
montážnom dozore čerstvý a podať max. výkon ,ako vstávať o 4,00 , ísť si do firmy pre auto, šoférovať 3 hodiny, potom hneď na tobyť 9 -10 hod na rokovaní ,cesta naspäť , prísť domov 22,0 a ráno o 7,0 podávať 100%výkon. každý týždeň . niekoľko rokov.
hm,
takže je to na dobrej vôli zamestnávatela , či to ocení.

ale aj tak ďakujem za príspevky a rady
Predsa sa ešte vrátim k tejto Tvojej poznámke. Pokiaľ je to pre zamestnancov také náročné ako opisuješ (nie že by som o tom pochyboval), tak ako zbraň voči zamestnávateľovi a argumentačný podklad by som použil §3 ods. 1 zákona o cest. náhradách:

"(1) Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. Zamestnávateľ je pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca."

Oprávneným záujmom zamestnancov by tu mohla byť namáhavá cesta a mohli by trebárs žiadať, aby mohli ísť autom z domu (zobrali by si ho večer) - takto to máme u nás priamo v internej semrnici, že ak SC začína pred 7:00, môže si ho vziať deň predtým alebo ak končí po 20:00, tak zamestnanec nemusí odparkovať auto vo firme, ale môže ho priniesť ráno.

Alebo môžu žiadať úhradu prenocovania v mieste výkonu práce na SC a návrat na druhý deň - s odôvodnením, že je to riziko jazdiť unavený a je vyššie riziko havárie. Tak by prišli naspäť do firmy na druhý deň predploudním čerstvo vyspatí.

Pracovný čas počas pracovnej cesty

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.