Zavrieť

Porady

špedícia

Dobrý deň, motám sa stále na jednom mieste, tak som sa rozhodla poprosiť o radu pri fakturácii.

1. Ak fakturujem prepravu, ktorú som uskutočnila vlastným vozidlom, ako dátum dodania služby zadám dátum vykládky.

2. Ak fakturujem prepravu, ktorá bola uskutočnená formou špedície - iným prepravcom - aký dátum dodania služby zadám?

Pre istotu príklad:
Podnikateľ-špeditér "JaL" fakturuje prepravu, ktorá bola uskutočnená pre firmu AB.
Túto prepravu však uskutočnila firma "OTHER", ktorá vykturovala špeditérovi "JaL" nasledovne: dátum dodania služby 13.11.2006
dátum vystavenia faktúry 14.11.2006
Špeditér "JaL" obdržal faktúru poštou dňa 16.11.2006.

Aký dátum dodania služby použije špeditér "JaL" smerom na firmu "AB".

Poraďte mi prosím ....

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  danushka je offline (nepripojený) danushka

  danushka
  Podľa § 9 ods. 4 zákona o DPH ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Obstaraná služba sa považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.
  Toto pravidlo sa nepoužije v prípade obstarania služby (jednorazovej, opakovanej, čiastkovej) s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby so sídlom , miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v inom členskom štáte, ako je členský štát obstarávateľa služby. V takomto prípade sa vznik daňovej povinnosti určí podľa § 19 ods. 2 a 3 zákona o DPH.


  Obstaranie služby

  Novelou zákona o DPH sa od 1.1.2010 upravuje deň dodania pri obstaraní služby.

  V § 19 ods. 6 zákona o DPH prvá veta znie:
  Pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.

  Podľa § 9 ods. 4 zákona o DPH ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Obstaraná služba sa považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.
  Toto pravidlo sa nepoužije v prípade obstarania služby (jednorazovej, opakovanej, čiastkovej) s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby so sídlom , miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v inom členskom štáte, ako je členský štát obstarávateľa služby. V takomto prípade sa vznik daňovej povinnosti určí podľa § 19 ods. 2 a 3 zákona o DPH.

  Príklad
  Prepravca Dopravca - platiteľ dane na základe objednávky slovenského zasielateľa – platiteľa dane vykonal dňa 12.1.2010 prepravu tovaru z Litvy do Českej republiky. Miestom dodania prepravnej služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je miesto, kde má príjemca služby sídlo, t.j. tuzemsko a osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH prepravca dopravca. Prepravca Dopravca vyhotovil faktúru dňa 20.1.2010 a k cene prepravnej služby uplatnil 19% DPH. Zasielateľ prepravnú službu obstaral pre platiteľa dane K. Ide o obstaranie služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH platiteľ dane, ktorý dodáva službu. Zasielateľ fakturuje platiteľovi dane K obstaranie prepravnej služby faktúrou vyhotovenou 15.3.2010. K cene prepravnej služby uplatní 19% DPH. Dňom dodania služby zasielateľom a rovnako dňom vzniku daňovej povinnosti je deň vyhotovenia faktúry, t.j. 15.3.2010.


  Príklad
  PrepravcaDopravca - platiteľ dane na základe objednávky slovenského zasielateľa – platiteľa dane vykonal dňa 7.1.2010 prepravu tovaru z Holandska do Bulharska. Miestom dodania prepravnej služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je miesto, kde má príjemca služby sídlo, t.j. tuzemsko a osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH prepravca dopravca. Prepravca Dopravca vyhotovil faktúru dňa 15.1.2010 a k cene prepravnej služby uplatnil 19% DPH. Zasielateľ prepravnú službu obstaral pre bulharského podnikateľa so sídlom a identifikačným číslom pre DPH prideleným v Bulharsku. Ide o obstaranie služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, t.j. bulharský podnikateľ. Dňom dodania služby a rovnako dňom vzniku daňovej povinnosti je deň vykonania prepravy, t.j. 7.1.2010. Zasielateľ obstaranie prepravnej služby fakturuje bez DPH a jej dodanie vykáže v súhrnnom výkaze.

  DušanČ je offline (nepripojený) DušanČ

  DušanČ
  Špedičné spoločnosti uvádzajú ako dátum dodania služby dátum zhodný s tým, ktorý uvádza dopravca. Je to dátum dodania tovaru dopravcom. Týmto dátumom vlastne špedičná spoločnosť si splnila záväzok voči objednávateľovi služby.

  renix1 je offline (nepripojený) renix1

  renix1
  Nevytýka to daň.kontrola? Lebo aj naša šped.firma uvádza dátum vykládky ale pri sprostredkovaní by mal byť dátum dodania služby zhodný s dátumom vystavenia odberateľskej faktúry. A toto my nevieme dodržať, lebo kým nám príde faktúra od prepravcu už sa nejaké faktúry vystavia takže tie dátumy nie sú zhodné - dod.služby/vystavenie fa.

  renix1 je offline (nepripojený) renix1

  renix1
  renix1
  Nevytýka to daň.kontrola? Lebo aj naša šped.firma uvádza dátum vykládky ale pri sprostredkovaní by mal byť dátum dodania služby zhodný s dátumom vystavenia odberateľskej faktúry. A toto my nevieme dodržať, lebo kým nám príde faktúra od prepravcu už sa nejaké faktúry vystavia takže tie dátumy nie sú zhodné - dod.služby/vystavenie fa.
  nikto s tým nemá skúsenosti?

  Džudi je offline (nepripojený) Džudi

  Džudi
  U špedičky vzniká daňová povinnosť dňom vystavenie faktúry - dňom keď požaduje od zákazníka platbu. Je to aj v zákone o DPH takto napísané, nemám ho pri sebe ale určite to tam nájdete. Mala som na to aj kontrolu z DÚ a jednalo sa o väčšiu špedičku a bolo to ok.

  nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

  nika.sum
  Chcela by som si overit, ci spravne chapem datum danovej povinnosti u spedicnej firmy platitel DPH na Slovensku:
  1.dostane od prepravcu (iny ČŠ EU) fakturu bez DPH - danova povinnost je dnom uskutocnenia vykladky a s tym istym datumom moze urobit odpocet DPH?
  Na zaklade tejto faktury vystaví fakturu pre zadavatela s IČŠ, datum zdanit.plnenia je tiez datum vykladky?
  Ak by bol zadavateľ zo SR, tak by bol datum zdanit.plnenia datum vystavenia faktury spedickou?
  2. Ak dostane fakturu od prepravcu zo SR, tak zdanit.plnenie je na fakture den vystavenia, pre mna ako spedicku to moze byt datum zaradenia faktury?
  A ak by tuto prepravu fakturovala potom spedicka zadavatelovi z IČŠ aky bude datum zdanit.plnenia?

  Neviem ci tomuto dobre rozumiem:
  par.19 odst.6: Pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.

  Nakoniec som odpoved nasla, tak som to asi dobre pochopila, prepacte ze som davala otazku, ale asi ked som citala prispevky tak som to omylom preskocila.
  Naposledy upravil nika.sum : 17.09.10 at 14:35

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.