Zavrieť

Porady

Prvé najdôležitejšie výrazy

Zakladám novú tému - Angličtina. Ja som si zostavila tieto výrazy. Som iba začiatočník, takže to je moja prvotina, ale myslím, že dobrá. Preto uvítam každú iniciatívu, lebo tiež sa chcem niečo priučiť. Myslím, že najprv treba začať tými základnými výrazmi a slovíčkami. Potom sa to už ľahšie docvičuje a rozširuje. Toť moja rada. Prikladám súbor "mojich desatoro". Je ich dosť, ale naozaj sú takým základom. Tu je časť - ukážka, celé aj s výslovnosťou a prehĺadnejšie je v prílohe.

Základná ANGLIČTINA
- Hello, how are you? (helou, hau a:ju:?)- Ahoj, ako sa máš?
- Fine, thanks and you? (fain, θaeŋks aend ju:?)- Dobre, ďakujem a ty?
- very well (veri wel)- veľmi dobre
- well (wel)- dobre
- quite well (kwait wel) - celkom dobre
- I am fine (ai aem fain)- mám sa dobre
- so so (sou sou)- ako tak
- not very well (not very wel)- nie veľmi dobre
- terrible (terabl)- strašne
- We’re feeling fine (wi:r fi:liŋ fain)- cítim sa dobre

- What’s your name? (wots jo: neim?)- Ako sa voláš?
- my name is … (mai neim iz...)- volám sa…
- I am …(ai aem ...) - som …
- this is … (dis iz ...)- toto je …

- Do you speak English? (Du ju: spi:k iŋgliš?)- Hovoríš anglicky?
- just, a little (džast, ∂ litl)- iba trochu
- no, I don’t speek ...(no, ai d∂unt spi:k...) - nie, nehovorím ...

- Do you understand me? (du ju: and∂st&aend mi?) - Rozumiete mi?
- I understand ( ai and∂st&aend)- rozumiem
- I don’t understand (ai d∂unt and∂st&aend)- nerozumiem
- Could you speek a little more slowly (Kud ju: spi:k ∂ litl mo: sl∂uli)- Hovorte trochu pomalšie
- Would you write that down for me,please. (wud ju: rait daet daun for mi, pli:z)- Napíšte mi to, prosím
- Would you spell that (wud ju spel daet)- Hláskujte mi to
- I beg your pardon? (ai beg jo: pa:dn)- Ako prosím?
- Excuse mi (please)? (ikskju:s mi)- Prepáčte (prosím?)

- Where do you come from? (we∂ du ju kam from?)- Odkiaľ si?
- I come from …(ai kam from...) - ja som z …
- I am from …(ai aem from...)

- Where do you live? (we∂ du ju liv?)- Kde bývaš, žiješ?
- I live in …(ai liv in...) - bývam v …

- Do you like …? (Du ju laik...?) - Máš rád …?
- I like … (ai laik...)- mám rád …
- I don’t like ... (ai d∂unt laik ...)- nemám rád ...
- not at all (not aet o:l)- vôbec nie
- very much (veri mač)- veľmi
- better (bet∂)- radšej
- best (best)- najradšej
- I like...but prefer... (ai laik... bat prefer...)- mám rád...ale uprednostňujem

- Who is that? (hu: iz daet?)- Kto je to?
- this is my friend (di:z iz mai frend)- toto je môj priateľ
- What is that? (wot iz daet?)- Čo je to?
- that is … (daet iz...)- to je …

- What is that called? (wot iz daet ko:let?)- Ako sa to volá?
- that is called … (daet iz ko:let...)- to sa volá …

- What time is it? (wot taim iz it?)- Koľko je hodín?
- it’s one o’clock (its wan ∂klok)- je jedna hodina
- Half past 1 (ha:f past wan)- pol hodina po 1 (1:30)
- quarter to 1 (kwo:t∂ tu wan)- štvrť hodina do 1 (12:45)

- Where is (we∂ iz)– kde je
- Is there a (cinema)nearby...? (iz de∂ ∂ sinema ni∂bai...?)- Je tu niekde(kino) ...?
- nearby (ni∂bai )- blízko
- right (rait)- napravo
- left (left)- naĺavo

- How do I get to...? (hau du ju get tu...?)- Ako sa dostanem...?
- go (g∂u)- choďte
- along the road (∂long d∂ roud)- touto ulicou
- Show me please (š∂u mi pli:z)- ukážte mi prosím

- Can I help you? (kaen ai help ju?)- Čo si želáte?
- I would like ... (ai wud laik...)- chcel by som...
- with pleasure (wid plež∂) - s radosťou
- anything else? (eniθing els?) - ešte niečo?

- How much is it? (hau mač iz it?)- Koľko to stojí?
- altogether (o:lt∂ged∂)- spolu
- that is ... (daet iz...)- je to ...
- a pice (∂ pi:s)- jeden kus
- can I pay, please (kaen ai pei, pli:z)- môžem platiť
- where can I buy...? (we∂ kaen ai bai...?)- kde možno kúpiť...?
- Would you give me..(wud ju giv mi...)- Dajte mi prosím ...


Frázy
- Excuse me ...Sorry - prepáčte...
- I am sorry - je mi ľúto,prepáčte
- It's OK (dont mention it) - nič sa nestalo
- Thank you, very much - ďakujem pekne
- Nice to meat (see) you - Teší ma, zdravím ťa
- Please - prosím
- I need ... - potrebujem ...
- I would like ..I'd like... - Rád by som ...
- Come in! - Vstúpte, poďte ďalej!
- Just a moment please - Okamih prosím
- I am glad to see you - Rád ťa vidím
- See you later (Goof-bye) - dovidenia
- see you to later/soon - uvidíme sa neskôr/čoskoro
- Give my regards to John - Pozdravuj Jana
- All the best - Všetko dobré
- Have a nice journey - Príjemnú cestu
- It was lovely - bolo to pekné
- Would you pass the... pl? - Podali by ste mi prosím ...?
- Nothing more - To je všetko

- Where can I find a doctor? - Kde nájdem lekára
- It hurts here - tu ma bolí
- What am I to do? - Čo mám robiť?

- Congratulation - Blahoželanie
- to your birthday - k narodeninám
- to your marriage - k sobášu
- Best wishes - Všetko najlepšie
- Good luck - Veľa šťastia

Informačné tabule
- Entry - vchod
- Exit - východ
- Arrival - príchod, prílet
- Departur - odchod, odlet
- Landing - pristátie
- Underpass - podchod
- Pull - ťahať
- Push - tlačiť

Cestovanie (lietadlom)
- How do I get to ...? - Ako sa dostanem do ...?
- That is wrong way - idete nesprávne
- Am I right for ...? - Idem správne do...?
- When is the next plane to...- Kedy letí najbližšie lietadlo do.
- When do we land? - Kedy pristaneme?
- Fasten your seat belts! - Pripútajte sa!
- Passenger lounge - odletová hala
- last call - posledná výzva k nástupu
- hand luggage (baggage) - príručná batožina
- take-off - štart-odlet
- aisle - ulička medzi sedadlami
- passenger - cestujúci
- Can you arrange to have - Môžte mi moju batožinu
my luggage delivered? nechať doviezť?
- Flight to ...Which gate? - Let do...Ktorý východ?
- Where can I get my lugg.? - Kde si vyzdvihnem batožinu?

Colnica
- border - hraničný prechod
- passport - pasová kontrola/ pas
- Your travel document, pl. - Váš cestovný pas, prosím
- I am on holiday here - som tu na dovolenke
- Fill in this form, pl. - vyplňte tento formulár.
- For how long do you - Ako dlho chcete zostat?
intend to stay here?
- residence - bydlisko
- date of birth - dátum narodenia
- validity - doba platnosti
- place of birth - miesto narodenia
- marital status - stav
- single,married - slobodný, ženatý-vydatá
- departure - opustenie územia
- signature - podpis
- surname - priezvisko
- entry - vstup (do štátu)
- Have you fot anything - Máte niečo na preclenie?
to declare?
- Nothing to declare - nič na preclenie
- Would you open your case - Otvorte mi Váš kufor.
- customs examination - colná kontrola

Telefónna búdka
- Lift the receiver - Zdvihnite slúchadlo
- continuous purring - signál
- dial number - vytočte číslo
- engaged tone - číslo je obsadené

Pri jedle
- help yourself - ponúknite sa
- enjoy your meal - dobrú chuť
- Cheers! - Na zdravie
- the same to you - aj tebe
- can you pass me.. - môžeš mi podať...
- it’s delicious (excellent) - je to výborné
- that’s enough, thanx - to stačí, ďakujem
- some more, please - ešte trochu, prosím
- yes, please - áno, prosím
- no, thanks - nie, ďakujem
- cold - studený
- hot - horúci
- soup - polievka
- pasta - cestoviny
- fish - ryby
- chicken - kura
- pork - bravčovina
- beef - hovädzina
- meat - mäso
- cheese - syr
- fruits - ovocie
- vegetables - zelenina
- ice-cream - zmrzlina
- cake - torta, koláč
- beer - pivo
- wine - víno
- a glass of mineral water - pohár minerálky
- a cup of coffee, tea - šálku kávy, čaju
- sugar - cukor
- milk - mlieko
- salt - soľ
- pepper - korenie

Slovesá
- to do, to make - robiť
- to cook - variť
- to dance - tancovať
- to read - čítať
- to go - chodiť
- to swim - plávať
- to play - hrať
- to find, to look for - hľadať

Prídavné mená
- tall - veľký
- small - malý
- nice - milý
- old - starý
- young - mladý
- slim - štíhly
- fat - silný, tlstý

Čas
- Yesterday - včera
- today - dnes
- tomorrow - zajtra
- morning - ráno
- evening - večer

Rodina
- parents - rodičia
- wife, husband - manželka, manžel
- children - deti
- man, woman - muž, žena

Zamestnanie
- employer, occupation - zamestnanie, povolanie
- I´am a ... - Som ...
- accountant, clerk - účtovník, úradník
- wages, salary - mzda, plat
- businessman - podnikateľ

Osobné zámená .... Privlastňovacie
I - ja...... my - môj
You - ty...... your - tvoj
He - on...... his - jeho
She - ona.... her - jej
It - ono.... its - jeho
We - my..... our - náš
You - vy..... your - váš
they - oni,ony..... their - ich

Byť
I am, I’m - som..... we are, we’re - sme
You are, you’re - si..... you are, you”re - ste
he is, she is, i tis - je..... they are, they’re - sú
he’s, she’s, it’s
Naposledy upravil Fany : 17.04.07 at 19:10 Dôvod: kozmetická úprava prílohy
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Fany je offline (nepripojený) Fany

  Fany
  Priložila som výslovnosť, celé je to spracované v prílohe pri príspevku 1. Veľa šťastia pri učení.

  Kvietok1 je offline (nepripojený) Kvietok1

  Kvietok1
  Je to perfektné. Ale nemohlo to by byť aj s výslovnosťou v zátvorke?
  Naposledy upravil Kvietok1 : 24.11.06 at 10:03

  ekin je offline (nepripojený) ekin

  ekin
  presla som kratkym kurzom, ktory sa tu bezplatne robi pre cudzincov, zial, nemohla som ist na pokracovanie. Malo to svoje vyhody, lebo sme boli vsetci cudzinci a skutocne mnohi nevedeli ani tolko, co ja..a ja viem asi ako dvojrocne dieta /alebo menej?/. Sice sa dohovorim za pomoci znamych slovicok, obcas volaco popletiem a zmetiem pocuvajuceho, obcas sa nepochopime, ale slo to. Ako Fany pise, je lepsie sa ucit vety, tie jednoduche a tak si pripravujem vety - otazky v slovencine a dam ich dcere prelozit tak, aby neboli "poslovencene" a tie sa naucim v pritomnom,jednoduchom minulom a v buducom case, vtedy to skor vojde do makovicky. Ked to budem mat, tak to sem prilepim aj ja..Vdaka za tuto temu, Richard

  reapu je offline (nepripojený) reapu

  reapu
  Je to výborné na učenie, aj opakovanie, ak si dlho nepoužíval angličtinu.
  Je niečo také aj o nemčine?

  Adkah je offline (nepripojený) Adkah

  Adkah
  Ahoj uz som si vytlacila vsetko co tu je je to super. Pre mna je to len na zopakovanie lebo nejake zaklady uz mam. Uz sa tesim na nejake novinky:-)))

  Braňo je offline (nepripojený) Braňo

  Braňo
  Obchodná korešpondencia
  Business Correspondence
  (zahraničný) obchod
  (foreign) trade
  administratívne dokumenty
  administrative documents
  adresa
  address
  ako Vám to vyhovuje
  at your convenience
  akreditív
  documentary bill / letter of credit
  avízo
  advice note
  avizujúca banka
  advising bank
  balenie
  package
  balné
  cost of package
  bankový prevod
  bank transfer
  bez dopadu na iné ustanovenia, ...
  notwithstanding the other provisions, ...
  bez ohľadu na ...
  without regard to
  bianko zmenka
  blanc bill
  bol by som Vám zaviazaný
  I would be obliged
  cena za dopravu zásielky
  cost of shipping
  cenník
  price list
  colný prístav
  port of entry
  colný úrad
  customs (office)
  dali sme pokyn ...
  we have instructed ...
  daň z pridanej hodnoty (DPH)
  value added tax (VAT)
  dátum dodávky
  delivery date
  detailné vymenovať položku po položke
  itemize
  dlh
  debt
  dobropis
  credit note
  dodací list
  delivery sheet
  dodávateľ
  supplier
  dodávka
  shipment
  dohoda
  agreement
  Dohodnuté!
  Agreed!
  dokumentárna zmenka
  documentary bill
  dovozca
  importer
  dôvera
  confidence
  faktúra
  invoice
  harmonogram splátok
  repayment schedule
  hmotnosť
  weight
  hmotnostná odchýlka
  weigh variance
  hraničný termín
  (absolute) deadline
  chceli by sme informácie o Vašich cenách za prepravu
  we would like to know your current freight rates
  chybný alebo poškodený tovar
  defective or damaged goods
  informujte nás láskavo
  kindly inform us
  inkaso
  encashment
  musí sa vyhovotoviť v ... kópiách
  is to be made out in ... duplicates
  jednotková cena
  unit price
  k listu prikladáme aj ...
  please find enclosed ... (slovo “please” má naznačiť že nejde o príkaz)
  kompenzácia
  refund
  konosament
  bill of lading
  kontajner
  container
  konzulárna faktúra
  consular invoice
  kópiu si ponecháva ...
  a duplicate is retained by
  krajina pôvodu
  country of origin
  krajina určenia
  country of destination
  kurz
  exchange rate / conversion rate
  kvóta
  quota
  letecký nákladný list
  air waybill
  letisko
  airport
  listiny dokazujúce vlastníctvo (právny titul)
  documents of title
  majiteľ účtu
  account holder
  máme nízky stav zásob
  we maintain a limited stock
  máme za to, že ...
  as we understood it, ...
  máme záujem o Váš/u ...
  we are interested in your …
  mať nárok na ...
  be entitled to ...
  mohli by ste to overiť?
  could you please make inquires?
  musíme zdôrazniť
  we must stress
  na dôkaz čoho ... (čím potvrdzujem)
  in witness whereof ...
  na požiadanie sa ...
  if requested ....
  nadobudne účinnosť od ....
  come into force / take effect as from ...
  nadobudnúť splatnosť
  fall due
  najneskôr
  not later than
  nájomca dopravného prostriedku
  charterer
  náklad (napríklad tovaru)
  freight
  nákladný list
  consignment note
  naliehavá potreba
  urgent need
  naliehavý problém ktorý je potrebné riešiť
  an urgent problem to solve
  naložiť
  load
  namiesto
  in lieu of / instead
  naozaj ľutujeme
  we are indeed sorry
  návrh
  proposal
  navrhovať
  suggest / propose
  nazdávam sa
  I believe
  neplatná zmluva
  void contract
  nepriama daň
  indirect tax
  nevyžiadaný
  unsolicited
  nízka kvalita
  inferior quality
  obdržať
  receive
  obchodná komora
  chamber of commerce
  obchodný list
  sales letter
  objednaný tovar
  goods ordered
  objednať
  place an order
  objednávka
  order form
  odosielacie listiny
  shipping documents
  odosielateľ tovaru
  consignor
  odoslanie
  dispatch
  odovzdať
  hand over
  odstúpiť od zmluvy (anulovať ju)
  void a contract
  okamžite (pri odosielaní dodávky)
  without delay
  osvedčenia o pôvode
  certificates of origin
  overiť oprávnenosť nároku
  substantiate a claim
  platba
  payment
  podľa ...
  according to (ale používa sa vo význame ak je pravda to čo tvrdí X. - takže väzba “podľa nášho názoru” sa prekladá “in our opinion”)
  podmienky (opisujúce stav)
  conditions
  podmienky dodávky
  terms of delivery
  podmienky ktoré musí klient splniť
  conditions with which a client must comply
  podmienky uvedené tu (v tomto dokumente)
  conditions stated herein
  podniknúť
  undertake
  pohľadávka
  receivable
  poisťovateľ
  insurer
  poisťovňa
  insurance company
  pokaziť sa
  broke down (ale v kontexte z osobou môže mať toto spojenie význam zhrútiť sa)
  pokiaľ nie je preukázaný opak
  until the contrary is proved
  položky
  items
  položky uvedené v (nejakom) zozname
  listed items
  ponuka
  offer / bid
  poplatok
  fee
  poskytnite nám ...
  please, provide us with ...
  poskytnúť záruku na niečo
  provide a guarantee for something
  poslať
  sent
  poslať poštou
  mail
  poslať tovar letecky
  fly goods
  potvrdenie
  receipt
  potvrdenie objednávky
  acknowledgment of order
  potvrdiť záujem o ...
  confirm interest in …
  potvrdzujeme príjem Vašej objednávky číslo ...
  we acknowledge receipt of your order No. …
  potvrdzujúci list
  letter of confirmation
  pôžička
  loan
  práve naopak
  quite the contrary
  právny status
  legal position
  pravý / originálny
  genuine
  pred ... dňami
  ... days ago
  predávajúci
  vendor
  predložiť doklady
  present documents
  prehlásenie
  declaration
  preplatiť
  cash in
  preprava
  haulage
  prepravka / paleta
  crate
  prevod z účtu na účet
  wire transfer
  priama reklama
  direct mail
  prijať objednávku
  book an order
  prijateľné riešenie
  acceptable solution
  prikladáme
  we enclose ...
  priložená (objednávka)
  enclosed (order form)
  pripojte prosím, k Vašej žiadosti ...
  please, attach to your request the following ...
  prístav
  harbor
  riešiť (napríklad sťažnosť)
  handle
  rozpis skutočných nákladov
  breakdown/itemization of actual cost
  rozšíriť
  extend
  s ohľadom na ...
  with regard to
  s potešením Vám oznamujeme
  we are happy to inform you
  S úctou (na konci listu)
  Yours truly
  S úprimným pozdravom (na konci listu)
  Yours sincerely
  sa nahrádzajú článkami 16 a 17
  are superseded by Articles 16 and 17
  sklad
  warehouse
  sme pripravení Vám výjsť v ústrety
  we are at your disposal
  splatná do ... dní
  payable within ... days
  splatný v hotovosti
  payable in cash
  splniť požiadavky
  meet requirements
  splnomocňujeme Vás na ...
  you are authorized to ...
  spotrebná daň
  excise
  spôsob úhrady
  method of payment
  sprievodné dokumenty
  accompanying documents
  sprostredkovateľ prepravy
  forwarding agent
  stanoviť podmienky
  indicate (the) terms
  sťažovať sa
  complain
  súlad
  compliance
  suma ešte nie je splatná
  the amount is not due yet
  súvisiace dokumenty
  related documents
  ťarchopis
  debit note
  trasa
  route
  trvalejší obchodný vzťah
  extended business relationship
  tvrdiť / nárokovať si
  claim
  účtovať niekomu nižšiu sumu ako je potrebné
  undercharge
  účtovať niekomu vyššiu sumu ako je potrebné
  overcharge
  uhradíme prípadné náklady
  we will meet any expenses incurred
  umožniť
  faciliate
  uskutoční sa
  will take place
  ustanovenie (napríklad zmluvy)
  provision / clause
  uvedený v článku 15 a 16
  described in Articles 15 and 16 respectively
  uviesť, vysvetliť
  set forth
  v blízkej budúcnosti
  in a near future
  v mene (pána X.Y)
  on behalf of (mister X.Y.)
  v najskoršom termíne ktorý Vám vyhovuje
  at your earliest convenience
  v odpoveď na Váš list z ...
  in reply to your letter of ... / we refer to you letter of
  v súlade
  in accordance
  veterinárne osvedčenie
  sanitary certification
  vo veľkom
  in a bulk
  všetkých ktorých sa to týka
  to whom it may concern
  vybavovanie administratívnych záležitosti
  paperwork
  vyexpedovať
  ship
  vyhľadať niečo
  trace something
  vypísať spolu s kópiou
  made in duplicate
  vyplatené dopravné
  carriage paid
  vyplniť
  fill out
  vypršať
  expire
  vystaviť
  draw
  vývoz
  export
  vyzdvihnúť si zásielku
  pick up a shipment
  zadávacie podmienky
  specifications
  zásielku by ste mali obdržať ...
  The shipment should reach you by …
  záujem (ale aj vo význame „starosť“)
  concern
  záväzok
  liability
  zistím to
  I´ll check it
  zistiť
  discover
  zľava
  discount
  zmenka
  bill / draft
  zorganizovať/zariadiť
  arrange
  zrušiť
  cancel
  zúčtovanie
  clearing
  železničná stanica
  railway station
  žiadosť o informácie
  enquiry letter

  rasto19 je offline (nepripojený) rasto19

  rasto19
  Ahoj, všetkých vás tu zdravím... som tu teraz prvý krát a musím uznať, že som rád, že takáto stránka existuje

  Veď kolektívna pomoc je tá najlepšia...

  Chcel by som aj ja pridať ruku k dielu, ale keďže som sa registroval len teraz, tak aspoň dávam nejaký link, kde sa dajú nájsť tiež zaujímavé veci na naučenie angličtiny

  http://www.bbc.co.uk/slovak/news/sto...kend_exr.shtml

  dúfam, že aspoň troška pomôžu...


  Rasťo

  Adkah je offline (nepripojený) Adkah

  Adkah
  Brano je to super. Uz som sa zacala aj ucit slovicka a vyhladavam si aj ich vyslovnost. Nemas nahodou aj tu? Ak nie, potom ked to vsetko najdem mozem to tu postupne doplnit.

  Thor je offline (nepripojený) Thor

  Thor
  Pekne dakujem.
  Bolo treba sa uz do toho dostat hoci som uz dlho po skole a bez anglictiny sa nezaobídem ako som zistil :-(

  Fany je offline (nepripojený) Fany

  Fany
  [quote=Braňo;374755]
  Obchodná korešpondencia

  Business Correspondence

  (zahraničný) obchod
  (foreign) trade
  administratívne dokumenty
  administrative documents
  adresa
  address
  ako Vám to vyhovuje
  at your convenience
  akreditív
  documentary bill / letter of credit
  avízo
  advice note ...

  Branko, mohol by si to prepracovať do dvoch stĺpcov? Takto je to trochu neprehľadné. Inak fajn, vďaka.

  ajka100 je offline (nepripojený) ajka100

  ajka100
  Super! Opäť ste ma nakopli a dnes u náš šla anglina z TV aj z PC aj z veže. Čauko.

  Gibson Girl je offline (nepripojený) Gibson Girl

  Gibson Girl
  Vzor odpovede na reklamáciu
  - odmietnutie reklamácie
  Sample letter of reply to complaint
  - rejecting complaint

  Ref: Vaša reklamácia zo dňa...
  Ref: Your complaint of (date)

  Vážený pán / pani (meno)
  Dear Mr / Mrs / Miss / Ms (name)

  Je nám veľmi ľúto, že zásielka došla v zlom stave.
  We are sorry to hear that our consignment arrived in deplorable condition.
  Mrzí nás, že máte ťažkosti s dodávkou k Vašej objednávke č. ...
  We regret to hear that you have difficulties with the delivery to your order No. ...
  Prekvapila nás Vaša sťažnosť z ... (dátum)
  We are surprised at your complaint of ... (date)
  Nedokážeme si vysvetliť Vašu reklamáciu.
  We find no explanation for your complaint.
  Je zjavné, že zásielka bola vystavená hrubému zaobchádzaniu.
  It is quite obvious that the consignment has been exposed to careless handling.
  Vašu reklamáciu sme preskúmali a zistili sme, že zrejme vychádza z prehliadnutia na Vašej strane.
  We have investigated your complaint and we have found that it is apparently due to an oversight on your side.
  Tovar podlieha neustálej kontrole.
  The goods are under continuous control.
  vysvetlenie postupu
  explanation of procedure
  Odporúčame Vám obrátiť sa na prepravcu / poisťovňu.
  We advise you to contact the transportation / insurance company.
  Sme si istí, že dôjdete k rovnakému záveru.Veríme, že pochopíte naše stanovisko.
  We are sure you will come to the same conclusion / understand our point of view.


  andreaS je offline (nepripojený) andreaS

  andreaS
  nedavno som nakukla do tejto temy a chcem len poopravit prvy prispevok:

  Ked sa niekto pyta a otazku zacina s "Do", "Can" , "Have" a ocakava sa od vas odpoved len ano alebo nie, tak sa odpoveda:

  Yes, I do. No I don´t.

  Yes, I can. No I can´t.

  Yes, I have. No I haven´t.

  V prvom prispevku je uvedene napr. Do you understand me? A ak chceme vyjadrit suhlas, tak odpovieme Yes, I do. (nesúhlas - No, I don´t) Odpoved, kt. je uvedena tam, je poslovakizovana.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.