Zavrieť

Porady

navýšenie spotreby o prívesný vozík

Chcem sa spýtať, používame prívesný vozík k os.automobilu v ktorom vozíme tovaru, materiál na zákazky. Za vozík je riadne zaplatená daň a podané priznanie k cestnej dani. Je správne, že sme si v inter.smernici navýšili normospotrebu o prívesný vozík? Spotreba v TP pri os.automobilu je uvedená v meste 9 l a mimo mesta napr.7 l . To znamená, že pri používaní vozíka k os.automobilu v meste a aj mimo mesta vypočítavame spotrebu nie podľa TP os. automobila, ale výpočet sa ráta na 11 l , máme to ošetrené v inter.smernici, prosím vás je to v poriadku? Môže to takto byť? Určili sme si to v priemere aj keď niekedy keď je vozík naplnený a ťažší, tak spotreba je ešte vyššia. ďakujem za názory a rady.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

  andrej_rv
  Súčasné znenie daňových predpisov neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by výslovne upravovalo vplyv použitia prívesu na výšku daňovo uznateľnej spotreby PHM. V ZCN sa síce v § 7 ods. 2 uvádza v prípade použitia prívesu k osobnému motovému vozidlu na pracovnú cestu zvýšenie 15%, ale to sa vzťahuje na paušálnu náhradu a zohľadňuje zvýšené opotrebenie vozidla, nie zvýšenú spotrebu PHM.
  Pre zohľadnenie vyššej spotreby pri používaní prívesu je podľa mňa možné vychádzať zo znenia § 19 ods.2 písm. l) ZoDP, kde sa uvádza, že daňovým výdavkom sú aj výdavky (náklady) na spotrebované PHL podľa spotreby preukázanej iným preukázateľným dokladom, ak sa vozidlo používa na prevádzku, pri ktorej spotreba PHL v technickom preukaze uvedená nie je.(A spotreba pre jazdu s prívesom sa v TP neuvádza).
  Pojem "iný preukázateľný doklad" je vysvetlený na stránke DRSR - sekcia často kladené otázky F.A.Q. - nasledovne:
  Za iný preukázateľný doklad je možné považovať doklad vydaný špecializovanou organizáciou alebo osobou oprávnenou na vydávanie osvedčenia o spotrebe PHL alebo vlastný doklad - internú smernicu (napr. Oznámenie MF SR č. 8029/200-72 o spôsobe stanovenia výšky daňového výdavku na spotrebu PHL motorového vozidla určeného na prepravu desať a viac osôb, motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu a motorového vozidla určeného na špeciálne použitie uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2000). Iným preukázateľným dokladom (napr. spôsobom podľa cit. Oznámenia MF SR) možno preukázať spotrebu PHL aj v prípade, ak údaje uvedené v technickom preukaze preukázateľne nezodpovedajú skutočnej spotrebe motorového vozidla. Výdavky na spotrebované PHL je daňovník povinný preukázať dokladom o nákupe PHL.
  V zmysle uvedeného je teda v princípe možné určiť daňovo uznateľnú spotrebu internou smernicou. Interná smernica o spôsobe a výške určenia normovanej spotreby by však mala vychádzať zo znenia bodu 2 a 3 Opatrenia MF SR č. 8029/2000-72 (FS 12/2000):
  2) Spotreba PHL musí byť internou smernicou daňovníka stanovená tak, aby súčasne preukázateľne zodpovedala prevádzkovým parametrom motorového vozidla a skutočným prevádzkovým podmienkam, za ktorých bolo motorové vozidlo prevádzkované
  3) Pri tomto spôsobe zisťovania skutočnej spotreby PHL je daňovník povinný na účely správneho určenia výšky daňového výdavku spotreby PHL sledovať skutočnú spotrebu PHL a viesť osobitné záznamy spotreby PHL v prepočte na 100 km jazdy alebo 1 hodinu prevádzky uvedených motorových vozidiel.

  To určenie spotreby auta s prívesom by teda malo byť podložené nejakou evidenciou jázd a spotreby. Na základe sledovania spotreby je potom možné normu v ďalších rokoch upresniť.
  Najjednoduchším a daňovo najspoľahlivejším (aj keď trochu drahším) riešením však stále zostáva overenie spotreby autorizovanou skúšobňou...
  Naposledy upravil andrej_rv : 22.11.06 at 21:28

  domacnost je offline (nepripojený) domacnost

  domacnost
  Andrej_rv môžem poprosiť ešte tvoj názor či môj postup je správny?

  Firma príves.vozík používa skoro každý deň. A ak ho nepoužíva, tak os.automobil je v prevádzke každý deň aj bez prívesného vozíka. Spotreba nie je uvedená v TP pri os.automobile s príves.vozíka, spotreba je uvedená len pre os.auto. Tak isto spotreba nie je uvedená ani v TP prívesného vozíka. Doklad o nákupe PHM máme a vedieme aj evidenciu jázd.

  Je správny tento postup:

  V knihe jázd dňom začatia používania vozíka na podnikanie sme odsledovali normospotrebu nasledovne:

  1.1.BO natankované PHM do os.auta plná nádrž 40l, 1l = 35,- bez dph, stav tachometra: 105000

  2.1.
  v meste najazdené 20 km s prív.vozíkom
  mimo mesta 50 km
  3.1.
  v meste 25 km
  mimo mesta 100 km
  4.1.
  v meste 15 km
  mimo mesta 55 km
  6.1.
  mimo mesta 55 km
  7.1.
  v meste 15 km
  8.1.
  mimo mesta 65km
  ----------------------
  prázdna nádrž

  Najazdené:
  celkom v meste 75 km
  celkom mimo mesta 270 km
  celkom: 345 km

  A teraz, je správny tento výpočet?:

  40L
  -------- x 100 = 11,59 l
  345 km

  Pri inter.smernici je prefotený list z knihy jázd, kde je táto spotreba odsledovaná a uvedená po zaokruhlení 11 L. Je tento celý postup správny?

  domacnost je offline (nepripojený) domacnost

  domacnost
  prosíííííííííííím, aspoň sa mi niekto k tomu vyjadrite či som správne postupovala.

  andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

  andrej_rv
  domacnost
  Andrej_rv môžem poprosiť ešte tvoj názor či môj postup je správny?
  Na niektoré otázky je ťažko jednoznačne odpovedať. To opatrenie MF SR o stanovení spotreby sa odvoláva na technickú normu z r. 1987 - STN 30 0515. V norme je stanovený postup merania spotreby pre autobusy, špeciálne a nákladné vozidlá. Dodržať postup stanovený v STN sa u obyčajného daňovníka z technických dôvodov jednoducho nedá.
  V súvislosti so znením odpovedí na stránke DRSR (F.A.Q.) na často kladené otázky k určovaniu spotreby PHL by som Tvoj postup pokladal za prijateľný. Ale podrobné záznamy o ubehnutých km, tankovaných PHL a režime prevádzky (jazda s prívesom - bez prívesu) by som viedol naďalej. A raz za čas by som nádrž "dojazdil do sucha" a za celé obdobie nápočtom prepočítaval skutočn spotrebu a prípadne ju upravil.
  Či tento postup doloženia výpočtu spotreby však bude postačovať konkrétnemu daňovému kontrolórovi, je ťažko odhadnúť. V každom prípade si však postupovala v zmysle usmernenia DRSR. Spotrebu si si stanovila iným preukázateľným dokladom - internou smernicou na základe sledovania skutočnej spotreby v konkrétnych prevádzkových podmienkach. Podľa mňa je to pre prípadný daňový spor celkom solídny argument "hodný zreteľa ".
  Naposledy upravil andrej_rv : 24.11.06 at 17:38

  navýšenie spotreby o prívesný vozík

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.