Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  katarina.j je offline (nepripojený) katarina.j

  som len človek katarina.j
  Zásoby môžeš odpredať, ale musíš do účtovne podchytiť do príjmov z predaja, čo sa ti odzrkadlí aj v danovom priznaní - príjmy /resp.tržby/ z predaja tovaru/materiálu/.

  Topas je offline (nepripojený) Topas

  Topas
  Pri prerušení živnosti sa upravuje základ dane podľa § 17 bod 8 Zákona o dani z príjmu:


  (8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

  a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, avýšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) a o pomernú výšku nájomného vrátane finančného prenájmu, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,
  b) účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu,
  c) uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i).


  Ak prerušíš živnosť a neobnovíš ju do termínu na podanie daňového priznania, správaš sa pri dani z príjmu ako pri skončení podnikania.

  Kája. je offline (nepripojený) Kája.

  Kája.
  Ja živnosť obnovím v januári, ale potrebujem odpredať zásoby teraz v decembri a nie som si istá či sa odpredaj zásob považuje za podnikanie.

  Kája. je offline (nepripojený) Kája.

  Kája.
  Živnosť je prerušená od 3.806 - do 3.1.06. Živnosť bude následne zrušená, riešili sme to prerušením nakoľko sme nemali na vrátenie DPH zo zásob. Ja potrebujem dostať príjem z predaja zásob do roku 2006.

  renča1 je offline (nepripojený) renča1

  :-D renča1
  ŽÚ ti môže pozastaviť, prerušiť živnosť na dobu najmenej 6 mesiacov. Čo aj v tvojom prípade spravil.Pri pozastavení prevádzkovania živnosti nezaniká podnik.právo podnikať, len ho nemôže vykonávať počas lehoty ustanovenej živnostenským úradom. Podľa § 4 ods.1 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskor.predpisov účtovná jednotka ktorá je FO vedie účtovníctvo po dobu, počas ktorej podniká alebo vykonáva inú samostat.zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zebezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

  Teda, ak ti vznikol účtovný prípad (predaj zásob, ktorý aj môžeš odpredať) , ktorý súvisí s podnikaním v období prerušenia podnikania príjem z predaja zásob zdaníš v r.2006. Účtovné knihy sa uzavrú po skončení bežného účtovného obdobia t.j. k 31.12.2006 a zostaví sa riadna účtov.závierka.
  Naposledy upravil renča1 : 15.12.06 at 10:18

  Kája. je offline (nepripojený) Kája.

  Kája.
  Neviem či sa dobre rozumieme, môžem vystaviť teraz v decembri faktúru na odpredaj zásob?

  renča1 je offline (nepripojený) renča1

  :-D renča1
  Podľa mňa môžeš vystaviť faktúru za zásoby, veď z daňového hľadiska nedôjde ku skončeniu podnikania.

  renča1 je offline (nepripojený) renča1

  :-D renča1
  Obdobie od 3.8.- 3.1.07. ( 6 mesač.lehota) sa nepovažuje za zrušenie živnosti. No a môj názor je taký, že ak v priebehu obdobia od 3.8.- 3.1.07 predáš zásoby, tak ti vzniká účtovný prípad v r.2006 - december. Príjem zdaníš a naúčtuješ v období v ktorom si predala zásoby.

  To, že živnosť ukončíš v 1/07 podľa mňa nemá vplyv a neviaže sa na obdobie v ktorom bola prerušená živnosť, pretože si aj tak neobnovila živnosť do podania daňového priznania .Budeš povinná podať daňové priznanie do 31.3.2008 za obdobie r. 2007 . Povinnosť pri ukonč.živnosti v 1/07 vzniká povinnosť uzavrieť účtovné knihy a upraviť základ dane podľa § 17.
  Naposledy upravil renča1 : 15.12.06 at 11:49

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.