Zavrieť

Porady

Nenavratný príspevok z ÚPSvaR na samostatné zárobkobú činnosť

Chcem Vás poprosíť o radu. Nenavratný príspevok, ktorý Úrad práce Sv a rodiny
poskytuje nezamestným na začatie samostatne zárobkovej činnosti sa považuje za príjem z podnikania ?

- na niektorom zo školení som počula , že príspevok je príjmom z podnikania a na druhej strane majetok , ktorý je za príspevok obstaraný je daňový náklad.

ďakujem
Naposledy upravil resola : 17.12.04 at 19:13
Usporiadat
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Mám zatiaľ skúsenosť so SZČO-inv.dôchodcom. Dostáva príspevok na kal.rok, ktorý sa zaratáva do príjmov ovplyvňujúcich základ dane. Vrámci živnosti má výdavky ovplyvňujúce základ dane (nákup materiálu, služieb, majetku, platba nájomného, poistného....) rovnako ako všetky SZČO. Navyše %-nym výpočtom si uplatňuje výdavky na "chránenú dieľňu". Býva s rodičmi, pracuje vo svojej izbe a uplatňuje si to % z nájmu, elektriny a poplatku za odvoz odpadu. Posledná veta s tvojou otázkou asi nesúvisí....
0 0
viktoria viktoria

viktoria je offline (nepripojený) viktoria

resola

- na niektorom zo školení som počula , že príspevok je príjmom z podnikania a na druhej strane majetok , ktorý je za príspevok obstaraný je daňový náklad.

ďakujem
Presne tak ako píšeš. Ešte by som pripomenula, že ak z príspevku kupuješ dlhodobý majetok, potom príspevok rozpúščaš do zdaniteľných príjmov podľa odpisov.
0 0
Daska Daska

Daska je offline (nepripojený) Daska

RAK
nam na DU uznali aj to, ked sme prispevok dali ako NZD, ale aj majetok (podotykam, ze drobny), ktory sme za to kupili sme mali ako NZD, nakolko s tym prijmom by sme prekrocili hranicu do SP a museli by sme platit odvody,
0 0
resola resola

resola je offline (nepripojený) resola

Dakujem za odpovede .
Pokial si to chcete overit na 100% pozrite Financneho spravodajcu
c.11 /2004 je tam opatrenie podla ktoreho je potrebne uctovat v JU a PU.

Pekne dakujem
Naposledy upravil resola : 23.12.04 at 22:20
0 0
stefan stefan

stefan je offline (nepripojený) stefan

Daska
nam na DU uznali aj to, ked sme prispevok dali ako NZD, ale aj majetok (podotykam, ze drobny), ktory sme za to kupili sme mali ako NZD, nakolko s tym prijmom by sme prekrocili hranicu do SP a museli by sme platit odvody,
Ja som to zaučtoval v JU na 330 Príjem - dotácie, dary prijem NZD asi to mam zle.

Štefan
Naposledy upravil stefan : 02.01.05 at 01:02
0 0
Anna2212 Anna2212

Anna2212 je offline (nepripojený) Anna2212

Ale podľa mňa by to malo byť v poriadku.
0 0
Kofex Kofex

Kofex je offline (nepripojený) Kofex

Večne sa niečo učím a večne sa niečim trápim ...viac
Ja som rovnako obdržal takýto príspevok a podľa mňa treba postupovať tak, že:
1. Príspevok JEDNOZNAČNE zaúčtovať ako zdaniteľný príjem!!!
2. Veci kúpené za tieto peniaze potom zas zaúčtovať ako výdavok odpočítateľný od základu dane.

Prečo? Preto, lebo:
a.) Jednoducho je to príjem a tak sa k tomu aj treba stavať.
b.) Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny síce má právo skontrolovať použitie tejto sumy, ale ak by tak vôbec nespravili, tak by predsa SZČO mohol mať nezdanený príjem. Použitie príspevku je dokonca viazané zmluvou. Musí byť použité na dohodnuté veci a v dohodnutom čase - zväčša dokonca v rámci kalendárneho roka a na veci pod 30000 aby neboli odpisované a stali sa nákladmi aktuálneho roka. Pri porušení zmluvy majú právo vymáhať prachy naspäť!!!
c. Ak sa nákup čohosi zaúčtuje do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane, tak samozrejme ani príjem z prípadného predaja nemôže byť neskoršie zdaniteľným príjmom - netuším síce kto, čo a načo by to takto riešil.
Ak by sa teda príspevok MOHOL zaúčtovať ako nezdaniteľný príjem a nakúpené veci ako výdavky neovplyvňujúce základ dane, tak by potom mal "šikovný" podnikateľ neskôr možnosť odpredať tieto veci a zas len získať nezdanené peniažky. Hádam si len nemyslíte, ža by s tým NIEKTO súhlasil?!
Naposledy upravil Kofex : 12.05.06 at 22:52
0 0
malina malina

malina je offline (nepripojený) malina

Kofex, prečítaj si metodický pokyn vo Finančnom spravodajci 11/2004.
0 0
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

Kofex - nahliadni aj do Zákona o dani z príjmov - § 17 ods. 3 písm. h/ .
0 0
Kofex Kofex

Kofex je offline (nepripojený) Kofex

Večne sa niečo učím a večne sa niečim trápim ...viac
Čítal som ho už dávnejšie, ale musel som to konzultovať lebo sa mi zdalo, že tvrdia niečo protichodné. Pýtal som sa na to jednej daňovej kontrolórky a aj baby ktorá na daňovom urade poskytuje informácie (nie vrátnička ).
V tom spravodajcovi je síce veta, citujem:
=====================================
Príjem prostriedkov sa úctuje v penažnom denníku v prehlade o príjmoch, ktoré neovplyvnujú základ dane a zároven v knihe záväzkov.
V nadväznosti na úcel použitia prostriedkov poskytnutého financného príspevku, sa pri uzatváraní penažného denníka úctujú úctovné operácie s ohladom na vycíslenie základu dane z príjmov v nadväznosti na § 17 ods. 3 písm. h) zákona c. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
=====================================

Toto je zas ten § 17 ods. 3 písm. h) zákona c. 595/2003
=====================================
h) dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane
------1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,
------2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté,
=====================================

Ďalej v tom istom spravodajcovi sa píše:
=====================================
U danovníka úctujúceho v sústave jednoduchého úctovníctva – uvedená problematika nie je riešená v postupoch úctovania, ale od 1. 1. 2004 priamo v § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, a to na rovnakých princípoch ako u danovníka úctujúceho v sústave podvojného úctovníctva.
To znamená, že:
– nenávratný financný príspevok urcený na obstaranie hmotného a nehmotného majetku sa zahrnie do príjmov postupne vo výške odpisov zahrnovaných do danových výdavkov,
– nenávratný financný príspevok urcený na úhradu bežných prevádzkových výdavkov sa zahrnie do základu dane v tom zdanovacom období, v ktorom sa do danových výdavkov zahrnie výdavok (náklad) hradený z tohto príspevku.

Záver: opät vplyv nenávratného financného príspevku na základ dane z príjmov danovníka úctujúceho v sústave jednoduchého úctovníctva je neutrálny.
====================================

No a teraz buďte múdri. Tá prvá veta zo spravodaja podľa mňa (asi asi aj podľa opýtaných daniarok) akosi "neladí" s ostatným.
Verzia s opisovaním ma nezaujímala, lebo príspevok bol zmluvne podmienený jeho použitím na výdavky do 30000 Sk - čiže neodpisované.
A druhá verzia (neodpisovanie) aj v spravodaji hovorí, že sa príspevok zahrnie do ZD v tom istom roku kedy aj výdavky z neho hradené.
Ale ak by som dal príspevok v PD do príjmov neovplyvňujúcich ZD, tak potom čo ?!? Ako by som mohol dať do ZD výdavky hradené z príspevku!!!

Tá prvá veta v spravodajcovi:
"Príjem prostriedkov sa úctuje v penažnom denníku v prehlade o príjmoch, ktoré neovplyvnujú základ dane a zároven v knihe záväzkov."
podľa mňa má zmysel iba ak by som mal možnosť ten príspevok použiť až v nasledovnom zdaňovacom období.
Vtedy má zmysel mať príspevok mimo ZD (aby som neplatil z neho daň), ale ho samozrejme evidovať ako záväzok a do zdaňovaného príjmu ho vytiahnúť až vtedy keď ho aj použijem.
Toto je však výnimočný prípad, ak by človek dostal príspevok na konci roka a už ho nestihol použiť.
Ja som už príspevok začal vybavovať aj rok predtým, než som ho dostal a nevzal som ho vtedy práve preto, že chceli aby som ho preinvestoval ten istý rok. Oni totiž tiež účtujú a je im asi milšie ak udelený príspevok môžu zúčtovať v tom istom roku. Netvrdím, že je to ich podmienka, ale sú radi ak tomu tak je.
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Ja som účtovala pre SZČO v JU príspevok takto:

- v deň pripísania peňazí na jeho BU, som zaúčtovala do peň. denníka ako príjem neovplyvňujúci základ dane

- počas roka z neho platil odvody, drobné náradie, to som zaúčtovala do PD ako odvody do fondov a prev. réžia

- na konci roka som si spočítala koľko minul z príspevku a interným dokladom som preniesla sumu z neovpl. základ dane do príjmov ovplyvňujúcich základ dane.

Neminul ho celý, niečo mu zostalo ešte aj na r. 2006. S takýmto výkladom som sa stretla aj na našom DÚ, aj tu na Porade.
0 0
Kofex Kofex

Kofex je offline (nepripojený) Kofex

Večne sa niečo učím a večne sa niečim trápim ...viac
ZuzanaP, čítala si aj zmluvu, ktorú SZČO podpísal ohľadne príspevku?
Jedna vec je pohľad daňového úradu. DU nemá problémy s tým na čo a kedy bol či bude príspevok použitý, len aby to bolo dobre zaúčtované, aby bolo zdanené čo má byť zdanené a aby nebolo nákladom čo nie je nákladom.
Iná vec je pohľad poskytovateľa príspevku. Ak sa teda bavíme o tom istom príspevku na začatie SZČ, tak ma dosť prekvapuje na čo bol príspevok použitý. Mám potvrdené z 2-3 regiónov, že:
- príspevky boli podmienené ich použitím na nákup majetku, resp. výrobných prostriedkov podľa druhu živnosti. Už dokonca v podnikateľskom zámere prikladanom k žiadosti muselo byť jednoznačne uvedené na čo sa príspevok použije. Okrem výrobných prostriedkov to mohol byť ešte prenájom priestorov.
- vôbec sa to nemohlo použiť napríklad na poplatok za internet, poplatok za mobil, spotrebný materiál akéhokoľvek charakteru, inzercia, školenia a pod.

Rád by som vedel ako sa zatvári kontrola zo strany poskytovateľa, lebo zmluvne majú právo kontrolovať účelnosť použitia príspevku a aj to či bol použitý v zmysle zmluvy.
0 0
malina malina

malina je offline (nepripojený) malina

Kofex, prečo si myslíš, že Zuzana si zmluvu o poskytnutí príspevku neprečítala? Úrady práce predsa poskytujú rôzne druhy dotácií, nie iba na začatie samostatnej zárobkovej činnosti (napr. na prevádzkové náklady tým zamestnávateľom, ktorí prijmú do pracovného pomeru dlhodobo nezamestnaných). Zuzka Ti chcela na svojom príklade ukázať, ako sa príjem a čerpanie nenávratného príspevku v JÚ účtuje.
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Videla som podnikateľské zámery, v ktorých bolo pekne rozpísané na čo SZČO, pri začatí podnikania, korunky použije a bol tam aj (okrem nájomného, odvodov) spotrebný materiál.

Takýto podnikateľský zámer bol riadne schválený, korunky vyplatené na účet SZČO.
0 0
Jarusik Jarusik

Jarusik je offline (nepripojený) Jarusik

My sme obdržali nenávratný príspevok ešte v roku 2004, vtedy som v JÚ tento príjem zaúčtovala na príjmy neovplyvňujúce základ dane. Z príspevku sa nakúpil drobný hmotný majetok, kancelárske potreby a podobne. Všetky tieto výdavky som zaúčtovala na výdavky neovplyvňujúce základ dane. Keďže sme do konca roka 2004 nespotrebovali všetky peniažky, zvyšok som k 31.12. preúčtovala na príjem ovplyvňujúci základ dane.
Je to určite správne a táto problematika je spomínaná aj vo viacerých výborných knihách od Poradcu.
0 0
Kofex Kofex

Kofex je offline (nepripojený) Kofex

Večne sa niečo učím a večne sa niečim trápim ...viac
To upozornenie som nemyslel inak, ako skutočne iba upozornennie v dobrom.
Možno nie každý si uvedomuje, že s tým príspevkom treba zaobchádzať nielen tak, aby dodržal určité pravidlá účtovania, ale aby vyhovel aj zmluve s poskytovateľom. Ja som mal naozaj takú osobnú skúsenosť, že veľmi striktne vymedzili na čo a dokedy to môžem použiť.
Ak niekomu dali širšie pole uplatnenia, tak je to len jeho plus. Keby som to už nemal za sebou, tak by som mohol iba závidieť.

To čo však napísala Jarusik, sa mi zdá podozrivé.
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Kofex
To upozornenie som nemyslel inak, ako skutočne iba upozornennie v dobrom.
Možno nie každý si uvedomuje, že s tým príspevkom treba zaobchádzať nielen tak, aby dodržal určité pravidlá účtovania, ale aby vyhovel aj zmluve s poskytovateľom. Ja som mal naozaj takú osobnú skúsenosť, že veľmi striktne vymedzili na čo a dokedy to môžem použiť.
Ak niekomu dali širšie pole uplatnenia, tak je to len jeho plus. Keby som to už nemal za sebou, tak by som mohol iba závidieť.

To čo však napísala Jarusik, sa mi zdá podozrivé.

Ale veď jasné, že sme to aj v dobrom zobrali, konkrétne ja som tým chcela povedať, že každý úrad práce má asi iné pravidlá a niekde sú benevolentnejší ako inde a tak.

Dokonca som sa stretla aj s tým, že keby sa SZČO naskytla nejaká príležitosť na financovanie z príspevku niečoho čo nemá v podnikateľskom zámere (nejaký stroj), tak stačí prísť na ÚP a spíšu nejaký dodatok, alebo niečo podobné. Fakt je to o ústretovosti a v tom ako si kto vyloží nejaký paragraf. Samozrejme ak si to dokáže obhájiť.
0 0
Jarusik Jarusik

Jarusik je offline (nepripojený) Jarusik

Mne sa to podozrivé nezdá, dotácia od UPSvaR je zdaniteľný príjem, tým že som tú istú sumu, ktorú som použila na výdavky, zaúčtovala do príjmov a výdavkov neovplyvňujúcich základ dane som vlastne základ dane neovplyvnila.Keby som túto sumu dala do príjmov a výdavkov ovplyvňujúcich základ dane výsledný efekt by bol ten istý. Zdanila som len nevyužitý rozdiel, ktorý bol použitý až v roku 2005 a samozrejme výdavky už boli v stĺpci "výdavky ovplyvňujúce základ dane".

Aby si si to nevysvetloval zle, Kofex. 100 ľudí, 100 názorov a svoj postup si dokážem obhájiť aj pred UPSvaR aj pre DÚ.
0 0
Janette Janette

Janette je offline (nepripojený) Janette

veselá, priateľská..
Ahojte, táto téma ma veľmi zaujíma. Ja by som to urobila takto v JÚ. V podstate podobne ako Jarusik. Na nenávratnú dotáciu by som si zaviedla osobitnú evidenciu, tj. nejaký zošit, kde by som dátumovo poodrátuvala vynaložené náklady, a ak do termínu neboli využité, ten rozdiel tj. príjem by som dala do príjmu ovplyvňujúci ZD. Ide o to, že takéto dotácie sa dávajú aj na dva roky.. tzn. že vyrovnávku budem robiť, až na konci druhého roku. Zatiaľ budem viesť len podrobnú evidenciu využitých nákladov. Nebudem to splietať do peňažného denníka a následne interným dokladom, podľa mňa by ma to tam iba plietlo. Záver je však rovnaký, no nie?
0 0
malina malina

malina je offline (nepripojený) malina

Jarusik
...100 ľudí, 100 názorov...
Aby ste to mali pri výbere spomedzi toľkých názorov jednoduchšie, prikladám vám ten, ktorému by ste mali dať prednosť :

http://www.porada.sk/showpost.php?p=146359&postcount=37
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať