Zavrieť

Porady

Dan z motor.vozidiel

chcela by som si nieco overit sef kupil NISSAN Patrol - v osvedcení o vozidle je napisane náklad.automobil N1 pocet náprav 2
takze patri do skupiny uzit.vozidlá s 1 alebo 2 nápravami nad 2t do 4t a zakl.sadzba 5600Sk
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  McMarti je offline (nepripojený) McMarti

  McMarti
  stanka613
  chcela by som si nieco overit sef kupil NISSAN Patrol - v osvedcení o vozidle je napisane náklad.automobil N1 pocet náprav 2
  takze patri do skupiny uzit.vozidlá s 1 alebo 2 nápravami nad 2t do 4t a zakl.sadzba 5600Sk
  berieš sadzbu podla ton takze to mas spravne

  stanka613 je offline (nepripojený) stanka613

  stanka613
  dan pocitam od nasledujuceho dna ako pridelili SPZ
  napr. 8.12.06 prihlasené pocitam od 9.12.2006
  a podat tlacivo a zaplatit dan do15 dni od prihlásenia Auta prdelenia SPZ
  napr. 8.12.06 prihlasene podat tlacivo a zalpatit najneskor do 22.12.2006

  McMarti je offline (nepripojený) McMarti

  McMarti
  stanka613
  sadzbu beriem podla ton podla prilohy z dan.uradu
  Sadzbu berieš podľa Všeobecného záväzného nariadenia príslušného samosprávneho kraja odkial pochádzaš

  McMarti je offline (nepripojený) McMarti

  McMarti
  stanka613
  dan pocitam od nasledujuceho dna ako pridelili SPZ
  napr. 8.12.06 prihlasené pocitam od 9.12.2006
  a podat tlacivo a zaplatit dan do15 dni od prihlásenia Auta prdelenia SPZ
  napr. 8.12.06 prihlasene podat tlacivo a zalpatit najneskor do 22.12.2006
  Toto je pokyn DRSR
  Informácia k výpočtu pomernej časti ročnej sadzby dane z motorových vozidiel

  Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici informuje daňovníkov dane z motorových vozidiel, že daňová povinnosť v sume, ktorá zodpovedá pomernej časti ročnej sadzby dane za zostávajúce kalendárne dni zdaňovacieho obdobia v zmysle § 91 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, sa počíta odo dňa vzniku daňovej povinnosti vrátane.

  Príklad:
  Daňovníkovi vznikne daňová povinnosť 1.12.2006. Celoročná sadzba dane pre osobný automobil je napr. 1 600 Sk.
  Daňovník zaplatí daň v sume, ktorá zodpovedá pomernej časti ročnej sadzby dane za zostávajúce kalendárne dni nasledovne:
  - celoročná sadzba dane.............................................. .............................. 1 600 Sk
  - počet zostávajúcich kalendárnych daní (od 1.12.2006 do 31.12.2006) ...........31 kalendárnych dní

  Výpočet daňovej povinnosti: 1 600 : 365 x 31 = 135,90 Sk, po zaokrúhlení 136 Sk.

  Pätnásťdňová lehota na podanie daňového priznania začne plynúť v nasledujúci deň po dni vzniku daňovej povinnosti, t.j. od 2.12.2006 a uplynie 16. decembra 2006. V tejto lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie a daň zaplatiť. V prípade, ak celková suma dane je viac ako 50 000 Sk, správca dane na základe žiadosti daňovníka povolí platenie dane v splátkach, ak o to daňovník požiada v lehote na podanie daňového priznania. Uvedené sa vzťahuje na daňovníkov dane z motorových vozidiel, podávajúcich daňové priznanie od 1.7.2006 vrátane

  Viera.M. je offline (nepripojený) Viera.M.

  hlavná účtovníčka Viera.M.
  stanka613
  dan pocitam od nasledujuceho dna ako pridelili SPZ
  napr. 8.12.06 prihlasené pocitam od 9.12.2006
  a podat tlacivo a zaplatit dan do15 dni od prihlásenia Auta prdelenia SPZ
  napr. 8.12.06 prihlasene podat tlacivo a zalpatit najneskor do 22.12.2006
  Výpočet dane vrátane dňa, kedy bolo vozidlu pridelené EČ...!!

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.