Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Komentár k zákonu č.688/2006 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.595/2003 Z.z.

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Komentár k zákonu č.688/2006 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.595/2003 Z.z.

Autor Jozef Mihál   29.12.06
Zákon 688/2006 Z.z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 263/2006 strana 6058

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z. a zákona č. 660/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno v) znie:
"v) životným poistením životné poistenie, 2a) z ktorého daňovníkovi bude plynúť príjem najskôr v roku, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života.".

Ak si daňovník príspevky platené na životné poistenie uplatnil ako nezdaniteľné časti základu dane, zo životného poistenia môže čerpať najskôr v roku, v ktorom dovŕši 55 rokov (podľa doterajšieho znenia zákona mohol zo životného poistenia čerpať až po dovŕšení 55 rokov).

Účinnosť 1. januára 2007.

2.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

0
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Komentár k zákonu č.688/2006 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.595/2003 Z.z.

Riešenie témy "Komentár k zákonu č.688/2006 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.595/2003 Z.z." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Komentár k zákonu č.688/2006 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.595/2003 Z.z.

Riešenie témy "Komentár k zákonu č.688/2006 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.595/2003 Z.z." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Komentár k zákonu č.688/2006 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.595/2003 Z.z.

Riešenie témy "Komentár k zákonu č.688/2006 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.595/2003 Z.z." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu