Zavrieť

Porady

Vecné bremeno

Na základe zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku bola vystavená faktúra za zriadenie vecného bremena. Poradí mí ako to zaúčtovať. Môžem to naúčtovať na 648? Má s týmto niekto skúsenosť?

Steffi
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  137Cs je offline (nepripojený) 137Cs

  137Cs
  verca2 Pozri príspevok
  1. Fakturovala som vecné bremeno(právo prechodu a prejazdu). Na aký účet by ste zaúčtovali výnos z neho. 648? alebo 602?
  Vecné bremeno je viazané na nehnuteľnosť. Výnos za prevod práva prechodu a prejazdu možno chápať teda do istej miery ako nájomné za používanie pozemku. Aj v zmysle § 9/1/c ZDPH sa prijatie záväzku strpieť konanie (aj prechod cez pozemok) považuje za službu. Vecne príslušným účtom pre zaúčtovanie sa mi javí skôr účet 602 ako 648.
  2. Nie je potrebné výnos z vecného bremena časovo rozlišovať. Musím svoj výnos zdaniť jednorazovo v roku, v ktorom fakturujem. Ak by bola zmluva napr. na dobu určitú 10 rokov, mohlo by sa to tak ako píšem?
  Povinnosť časového rozlíšenia vyplýva zo znenia § 3/1 ZÚ. Ak sú splnené podmienky pre časové rozlíšenie - presná suma a presne stanovená doba časového rozlíšenia. Ak by bola zmluva na určitú dobu, tak určite to budem rozlišovať. Ak je zmluva na dobu neurčitú (a nedá sa už zmeniť), na rozloženie výnosu do viacerých zdaňovacích období veľmi oporu v predpisoch nevidím...

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Možno mám zlú filozofiu, ale pozrime sa na toto z 2 uhlov.

  Príklad: Vlastním nehnutelnosť a potrebujem sa dostať k svojej nehnutelnosti cez cudzí pozemok. A preto by som potrebovala vecné bremeno prechodu cez pozemok. Takže chcem využiť, kúpiť nejaké právo prechodu cez pozemok, kt. niečo stojí. Keďže chcem zakúpiť toto právo, chcem zakúpiť dlhodobý nehmotný majetok= právo prechodu, prejazdu cez pozemok. A to niečo stojí. V katastri bude zriadené vecné bremeno, ktoré je právne definované ako:

  - právne vzťahy, na základe ktorých vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká povinnosť niečo strpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať v prospech niekoho iného.

  Keďže ide o DNM a ja ho kupujem, účtujem ako 041/321, zaradenie 014/041 A už potom odpisujem na základe toto na ako dlho som nadobudla toto právo, tento DNM.

  Príklad 2:
  Chcem predať právo prechodu cez moj pozemok firme XY. Predávam DNM. MYslím si, že nepredávam službu - 602. Nejde o prenájom, prenájom je definovaný ako služba= prenájom hmotného majetku, či už hnutelného (auto) aleno nehnutelného (pozemku).

  Osobne nepoznám prenájom nehmotného majetku, iba majetku hmotného. T.j. prenájom práva neexistuje. Teda by som vylúčila účtovanie na účte 602. Nepojde o službu.

  Idem predať právo, nehmotnú vec=vecné bremeno. A tu už rozmýšlam o predaji tohto práva, tohto majetku.

  Ja ho budem sledovať na podsúvahovom účte, aby som vedela posúdiť majetkovoprávnu situáciu-par. 85 postupov účtovania. ASPOŇ SI MYSLIM. (ak by išlo o službu a prenájom práva, mohla by som ho i vypovedať, ale ale, ale......, a už by som bola vyšachovaná, preto kupujem majetok)

  A postupy účtovania mi hovoria o účtovaní:

  § 78
  Účtová skupina 64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti

  (1) V prospech účtov 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a 642 - Tržby z predaja materiálu sa účtujú tržby so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 - Ostatné pohľadávky alebo na ťarchu účtu 311 - Odberatelia.

  Ak sa mýlim a nemám správne pochody, opravte ma.
  Naposledy upravil betka : 05.11.09 at 15:08

  137Cs je offline (nepripojený) 137Cs

  137Cs
  betka Pozri príspevok
  Idem predať právo, nehmotnú vec=vecné bremeno. A tu už rozmýšlam o predaji tohto práva, tohto majetku.
  Vy ako vlastník majetku v prípade vecného bremena žiadne oceniteľné právo ako nehmotný majetok nepredávate (iba ak by ste ho nebodaj aj Vy získali odplatným spôsobom - § 37/9 PPÚ). Vy svoje vlastné právo prechodu vo svojom účtovníctve na účte 014 (ani inom) nemáte, zriadením vecného bremena práva prechodu inej osobe o toto svoje právo neprichádzate, nejde u Vás o žiadny predaj nehmotného majetku. Dokonca ani u druhej strany nemusí ísť o nadobudnutie nehmotného majetku – ak odplata za vecné bremeno nedosiahne zákonom stanovenú hranicu, zaúčtuje sa na 518. Medzi služby..
  Chcem predať právo prechodu cez moj pozemok firme XY. Predávam DNM. MYslím si, že nepredávam službu - 602. Nejde o prenájom, prenájom je definovaný ako služba= prenájom hmotného majetku, či už hnutelného (auto) aleno nehnutelného (pozemku).
  Začnem odzadu. Prenájom je definovaný ako služba v ZDPH (§ 9/1/b), rovnako ako prevod práva k užívaniu nehmotného majetku (§ 9/1/a) alebo už spomínaného vecného bremena = prijatia záväzku strpieť konanie (§ 9/1/c). O nejakej inej definícii služieb (akejsi podrobnej náplni účtu 602) neviem. Zriadením vecného bremena nijaké právo nepredávam, súhlasím (možno aj nedobrovoľne) s nevýlučným prevodom svojho práva užívať svoj pozemok na ďalšiu osobu. Poplatok za užívanie dlhodobého hmotného majetku (=pozemku) z titulu vecného bremena podľa Vás nemá charakter prenájmu alebo vôbec služby. Ale do služieb sa účtujú aj výnosy z prevodu užívacích alebo iných obdobných práv k nehmotnému majetku.

  Príklad: Firma nadobudne vlastným vývojom účtovný softvér za účelom vlastného použitia ale aj obchodovania s ním. Zaradí ho medzi nehmotný majetok. Softvér zároveň začne predávať iným užívateľom, predá im užívateľskú licenciu – nevýlučný prevod práva na užívanie tohto produktu. V závislosti od počtu modulov môže byť tento softvér aj v cene presahujúcej hranicu pre zaradenie do nehmotného dlhodobého majetku. Ak je cena nižšia, zaúčtuje si kupujúci užívacie právo do služieb. Ak nie, „kúpi“ druhá strana dlhodobý nehmotný majetok. (Rovnako, ako „kúpi“ vecné bremeno). Ak druhá strana majetok kúpi, prvá strana (Váš pohľad) musí tento dlhodobý majetok predávať. A jeho predaj (bez ohľadu na cenu) by mala účtovať nie ako tržby za služby, ale na 641. Myslíte, že KROS má tržby za Omegu na tomto účte ?
  Netvrdím, že odplata za vecné bremeno sa musí účtovať na 602. Mne sa javi najvhodnejší. Alebo ešte možno 648. Ale určite nie 641.
  Naposledy upravil 137Cs : 06.11.09 at 11:29

  137Cs je offline (nepripojený) 137Cs

  137Cs
  betka Pozri príspevok
  Ano 137Cs.
  Opakovaný predaj software sa účtuje na účte 311/641.Pričom tento software UJ naďalej odpisuje anevyraďuje z majetku.
  Ak by sa jednalo o jednorazový predaj software, je potrebné vyradiť z majetku. 541/073, 073/013 a napokon predaj 311/641
  Máte pravdu. Podľa príkladov v PORADCOVI sa predaj softvéru účtuje naozaj na účet 641. Predošlý príspevok idem dať do súladu s týmto faktom.

  verca2 je offline (nepripojený) verca2

  človek ktorého baví jeho práca. Len keby bolo viacej času na štúdium :-( ...viac verca2
  Ahojte,

  prešla som porady týkajúce sa vecnéh bremena, ale na túto hore uvedenú otázku som odpoveď nikde nenašla, preto znova otváram túto tému a pýtam sa o niečo skúsenejších :-) :
  1. Fakturovala som vecné bremeno(právo prechodu a prejazdu). Na aký účet by ste zaúčtovali výnos z neho. 648? alebo 602? Ide o príjem, ktorý nie je predmetom podnikania mojej spoločnosti.

  2. Nie je potrebné výnos z vecného bremena časovo rozlišovať. Veď oprávnená spoločnosť, si vecné bremeno zaradí ako dlhodobý nehmotný majetok ( hodnota je nad 2 400 eur a zmluva na dobu neurčitú) a odpisuje ho. Musím svoj výnos zdaniť jednorazovo v roku, v ktorom fakturujem. Ak by bola zmluva napr. na dobu určitú 10 rokov, mohlo by sa to tak ako píšem? (hm?)

  Dííííííííík
  Naposledy upravil verca2 : 28.10.09 at 13:43 Dôvod: chyba v texte

  Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

  človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
  Máš správne pochody, samozrejme myšlienkové.

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Ano 137Cs.
  Opakovaný predaj software sa účtuje na účte 311/641.Pričom tento software UJ naďalej odpisuje anevyraďuje z majetku.

  Ak by sa jednalo o jednorazový predaj software, je potrebné vyradiť z majetku. 541/073, 073/013 a napokon predaj 311/641

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  137Cs Pozri príspevok
  Máte pravdu. Podľa príkladov v PORADCOVI sa predaj softvéru účtuje naozaj na účet 641. Predošlý príspevok idem dať do súladu s týmto faktom.
  JA som upravila hlavne ::mate pravdu" . (ešte som len zobec),

  Forest LK je offline (nepripojený) Forest LK

  Forest LK
  Pekný večer, potrebujem poradiť ohľadom účtovania softvéru.

  Firma vytvára pre zákazníkov softvéry na mieru...jednotlivé samostatné moduly, ktoré fakturuje zákazníkom nepresahujú sumu 2400€. Zákazník si ich účtuje priamo do nákladov-518 a výrobca=predajca na 602.

  1.
  Ako má evidovať daná firma softvéry, ktoré vyrobí a nepresahujú 2400€ ? Kedže sa nejedná o DNM, má si ich evidovať len v operatívnej evidencii a nebudú figurovať na majetkových účtoch? Firma plánuje, že tieto moduly bude v budúcnosti predávať aj iným zákazníkom.

  2.
  Ako by účtovala daná firma v prípade, že ňou vyrobený softvér presiahne 2400€. Ako si ho zaradí do majetku? Odpisovať ho asi nebude, keďže ho pre vlastnú potrebu nevyužíva?

  Ďakujem za pomoc

  a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

  a_je_to
  Forest LK Pozri príspevok
  Pekný večer, potrebujem poradiť ohľadom účtovania softvéru.

  Firma vytvára pre zákazníkov softvéry na mieru...jednotlivé samostatné moduly, ktoré fakturuje zákazníkom nepresahujú sumu 2400€. Zákazník si ich účtuje priamo do nákladov-518 a výrobca=predajca na 602.

  1.
  Ako má evidovať daná firma softvéry, ktoré vyrobí a nepresahujú 2400€ ? Kedže sa nejedná o DNM, má si ich evidovať len v operatívnej evidencii a nebudú figurovať na majetkových účtoch? Firma plánuje, že tieto moduly bude v budúcnosti predávať aj iným zákazníkom.

  2.
  Ako by účtovala daná firma v prípade, že ňou vyrobený softvér presiahne 2400€. Ako si ho zaradí do majetku? Odpisovať ho asi nebude, keďže ho pre vlastnú potrebu nevyužíva?

  Ďakujem za pomoc
  Téma nepatrí do "vecného bremena" asi preto ju zatiaľ nikto nenašiel...
  Pri výrobe softvéru je pre účtovanie viacero kritérií. Rozhoduje, či je to pre firmu ktorá ho vyvíja, alebo pre zákazníka, či vlastné náklady na vývoj presiahnu 2400 € na zdroják a či úžitková životnosť produktu je nad 1 rok.
  Ak je to vyhotovené pre objednávajúceho zákazníka – platí hotový zdroják, tak sa suma prijme na 121/611, vydá zákazníkovi 611/121 a fakturuje 311/602. Ak je to pre firmu autora na predaj, alebo vlastné použitie a náklady na vývoj presiahli 2400 €, musí sa aktivovať 041/623, zaradiť 013/041 a musí účtovne odpisovať, dobu si zvolí podľa životnosti. Predaj inštalácií je 311/602, predaj zdrojáka 315/641. Náklady na vývoj zdrojáka do 2400 € a do životnosti pod 1 rok sa neaktivujú, zostávajú na pôvodných účtoch. Viac – pozri § 37 PÚP, aj Cenigovú 2007 str. 60.

  certik je offline (nepripojený) certik

  certik
  Ahojte, potrebujem súrne poradiť. Zaplatili sme mestu vecné bremeno za právo uloženia prípojky v súvislosti s realizovaním výstavby polyfunkčného objektu. A teraz neviem či to vecné bremeno môžem zaúčtovať na 042 a potom odpisovať spolu so stavbou, alebo na 041 a následne na 01 a odpisovať samostatne ako DNM?
  Ďakujem

  certik je offline (nepripojený) certik

  certik
  certik Pozri príspevok
  Ahojte, potrebujem súrne poradiť. Zaplatili sme mestu vecné bremeno za právo uloženia prípojky v súvislosti s realizovaním výstavby polyfunkčného objektu. A teraz neviem či to vecné bremeno môžem zaúčtovať na 042 a potom odpisovať spolu so stavbou, alebo na 041 a následne na 01 a odpisovať samostatne ako DNM?
  Ďakujem
  Ešte doplním, že v zmluve o zriadení vecného bremena je uvedené, že ak nebude vydané stavebné povolenie, tak sa suma za zriadenie VB vráti. Nemám to zatiaľ viesť na účte 041 pokiaľ sa stav.povolenie nevydá?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.