Zavrieť

Porady

Inventura a vykaz o liehu

Ahojte, pls, prave robim vykaz o liehu za december. Moze Colny urad porovnavat inventuru tovaru v pohostinstve s vykazom o liehu? Totiz v inventure mam zahrnute aj flase, ktore su uz otvorene, ale do vykazu ich uz asi nebudem davat. Co myslite, ako to vlastne ma byt spravne?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  riordan je offline (nepripojený) riordan

  riordan
  Ja dávam do výkazov iba celé balenia. Colníci zatiaľ neboli ani v jednej prevádzke.

  Muška je offline (nepripojený) Muška

  Muška
  Predkladateľ oznámenia, ktorý predáva lieh zo spotrebiteľského
  balenia liehu na priamu ľudskú spotrebu na mieste, a ktorý za vykazovaný kalendárny
  mesiac predal len časť zo spotrebiteľského balenia liehu, uvádza k poslednému dňu
  vykazovaného kalendárneho mesiaca toto spotrebiteľské balenie liehu ako celý kus, a to
  až do doby, pokiaľ nebude obsah tohto spotrebiteľského balenia liehu predaný.

  Muška je offline (nepripojený) Muška

  Muška
  kunecka
  Ahojte, pls, prave robim vykaz o liehu za december. Moze Colny urad porovnavat inventuru tovaru v pohostinstve s vykazom o liehu? Totiz v inventure mam zahrnute aj flase, ktore su uz otvorene, ale do vykazu ich uz asi nebudem davat. Co myslite, ako to vlastne ma byt spravne?
  Pre rok 2006
  Do výkazu dávaš aj fľašu v ktorej je O,01 litra - ako 1 SBL.
  Proste pokiaľ nehodíš fľašu do koša

  kunecka je offline (nepripojený) kunecka

  kunecka
  Muška
  Predkladateľ oznámenia, ktorý predáva lieh zo spotrebiteľského
  Muška
  balenia liehu na priamu ľudskú spotrebu na mieste, a ktorý za vykazovaný kalendárny
  mesiac predal len časť zo spotrebiteľského balenia liehu, uvádza k poslednému dňu
  vykazovaného kalendárneho mesiaca toto spotrebiteľské balenie liehu ako celý kus, a to
  až do doby, pokiaľ nebude obsah tohto spotrebiteľského balenia liehu predaný.


  Dakujem za radu, PLS kde mozem najst to vysvetlenie?

  Muška je offline (nepripojený) Muška

  Muška
  Viď príloha - Poučenie - str. 3 odst. 12
  Toto platí ešte pre rok 2006

  martaO je offline (nepripojený) martaO

  martaO
  Teraz som sa rozprávala s colným pracovníkom, podľa jeho vyjadrení majú nárok na vstup do obejktu kedykoľvek a môžu prísť aj na záverečnú a podnikateľ je povinný predložiť účtovné doklady a všetky registrácie. Majú väčšie právomoci ako daňová kontrola. A údajne kolegovia uložili pokutu aj za to, že písmená na upozornení, že zákaz predaja alkoholu a cigariet osobám mladším ako 18 rokov nemali správnu výšku údajne je na to norma ale mi nevedel povedať aká, že mi vyzistí, pokutu môžu dať ak sú písmená menšie alebo aj väčšie. To je čo? Takže kontrola na alkohol bude krížová, cez štatistické pracovisko v Blave a kto bude mať väčšie rozdiely tak bude nasledovať kontrola a pokuta je od 10 do 100 tisíc. Do 5 rokov budú skontrolovaní všetci podnikatelia aj tí, ktorí nie sú evidovaní na colnici ale sú v obci zapísaní ako predajcovia. Už teraz sa tešia ako budú sádzať pokuty, pretože stále im prichádzajú žiadosti o registráciu, ale aj tak dostanú ponikatelia pokutu, pretože sa prihlásili neskôr.

  Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty

  ten, čo už nemusí do roboty Excise Duty
  martaO
  Teraz som sa rozprávala s colným pracovníkom, podľa jeho vyjadrení majú nárok na vstup do obejktu kedykoľvek a môžu prísť aj na záverečnú a podnikateľ je povinný predložiť účtovné doklady a všetky registrácie. Majú väčšie právomoci ako daňová kontrola. A údajne kolegovia uložili pokutu aj za to, že písmená na upozornení, že zákaz predaja alkoholu a cigariet osobám mladším ako 18 rokov nemali správnu výšku údajne je na to norma ale mi nevedel povedať aká, že mi vyzistí, pokutu môžu dať ak sú písmená menšie alebo aj väčšie. To je čo? Takže kontrola na alkohol bude krížová, cez štatistické pracovisko v Blave a kto bude mať väčšie rozdiely tak bude nasledovať kontrola a pokuta je od 10 do 100 tisíc. Do 5 rokov budú skontrolovaní všetci podnikatelia aj tí, ktorí nie sú evidovaní na colnici ale sú v obci zapísaní ako predajcovia. Už teraz sa tešia ako budú sádzať pokuty, pretože stále im prichádzajú žiadosti o registráciu, ale aj tak dostanú ponikatelia pokutu, pretože sa prihlásili neskôr.
  Pokiaľ ide o tie právomoci na vstup do objektu, tak tie majú colníci v prípade všetkých spotrebných daní, v prípade spotrebnej dane z liehu je to konkrétne na základe ustanovenia § 45 ods. 3 písm. a), pričom podľa ods. 6 je právnická osoba alebo fyzická osoba pri výkone daňového dozoru povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odseku 3. Len pripomínam, že pokiaľ ide o držiteľov povolenia na predaj SBL, ide iba o daňový dozor, nie o daňovú kontrolu!
  Kontrola upozornení na zákaz predaja alkoholu a cigariet osobám mladším ako 18 rokov vôbec nie je v kompetencii colných úradov, keďže tieto záležitosti zákony o spotrebných daniach neupravujú. Napr. podľa zákona č. 219/1996 Z. z. je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) bodu1. zakázané predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov. Podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) a b) a v odseku 2, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť. Podľa ods. 2 text oznamu musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia tohto zákona. Zákon sa teda vôbec nezmieňuje o presnej veľkosti týchto oznámení a pokuta preto môže byť uložená iba v prípade ich úplnej absencie. Túto pokutu však smie uložiť podľa § 12 ods. 1 iba príslušná obec, a to od 5 000 Sk do 200 000 Sk, pričom takéto pokuty sú príjmom tejto obce!
  Avšak v prípade zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov musí byť na základe jeho ustanovenia § 10 ods. 2 v mieste ich predaja viditeľne umiestnený nápis „Kusový predaj cigariet je zakázaný“ s výškou písma najmenej 30 mm! Zákon hovorí len o minimálnej výške písma, teda ak bude tento nápis polmetrový, potom nemožno za to uložiť pokutu. Ak ale takýto nápis absentuje, potom podľa § 41 ods. 8 môže colný úrad uložiť pokutu 1 000 Sk. Zákaz kusového predaja cigariet má svoju logiku vyplývajúcu z osobitného spôsobu zdaňovania cigariet kombinovanou sadzbou dane.
  Treba sa držať toho, čo hovoria zákony, tie platia pre všetkých rovnako a preto všetci môžu konať iba v ich medziach, lebo jedného dňa sa vám môže stať, že vám niekto na ulici odmeria veľkosť nohy a topánky a keď zistí, že topánka je malá a tlačí, dostanete za to pokutu rovnako ako za to, že topánky vám budú veľké alebo že nebudete mať v zime na tých topánkach zimné podrážky so zimným vzorom...
  Tí, čo nepodali žiadosť o vydanie povolenia na predaj SBL, nemôžu za nepodanie takejto žiadosti dostať nijakú pokutu! Ako vyplýva zo zákona, žiadosť mal podať ten, kto chcel predávať a nakupovať SBL, zákon nikoho nenútil, povinnosť podania žiadosti bola a aj je podmienená vlastnou vôľou podnikateľa. Pokutu možno uložiť takým osobám, ktoré nepodali žiadosť do 31. októbra 2006 a do 31. decembra 2006 mali zásoby SBL, len ak nedodržali ustanovenie §51f ods. 16, teda nesplnili oznamovaciu o stave zásob SBL v lehote do 15 dní, za čo je pokuta podľa ustanovenia § 35 ods. 7 zákona č. 511/1992 Zb. od 2 000 Sk do 100 000 Sk.
  Naposledy upravil Excise Duty : 18.01.07 at 07:47

  beroun je offline (nepripojený) beroun

  beroun
  Nemám dostatočne preštudovaný zákon ako Excise Duty, ale u tých čo nemajú povolenie k 01.01.2007 by som sa najviac obával toho, že keď budú predávať SBL od 01.01.2007 do vydania povolenia Colým úradom (samozrejme, že nie do podania žiadosti o vydania povolenia). Mám taký dojem, že tam by možno mohli aj horšie dopadnúť.

  Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty

  ten, čo už nemusí do roboty Excise Duty
  beroun
  Nemám dostatočne preštudovaný zákon ako Excise Duty, ale u tých čo nemajú povolenie k 01.01.2007 by som sa najviac obával toho, že keď budú predávať SBL od 01.01.2007 do vydania povolenia Colým úradom (samozrejme, že nie do podania žiadosti o vydania povolenia). Mám taký dojem, že tam by možno mohli aj horšie dopadnúť.
  Podľa ustanovenia § 51f ods. 16 ak osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti predáva lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení, nepožiadala colný úrad do 31. októbra 2006 o vydanie povolenia na predaj a má k 31. decembru 2006 zásoby spotrebiteľského balenia, je povinná najneskôr do 15. januára 2007 oznámiť colnému úradu stav zásob spotrebiteľského balenia, a to v členení podľa obchodného názvu spotrebiteľského balenia, jeho objemu v litroch a objemovej koncentrácie liehu; tieto zásoby spotrebiteľského balenia môže od 1. januára 2007 až do vyčerpania zásob predávať len osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj, alebo registrovanej osobe.
  Problém môže mať vtedy, ak bude predávať alebo nalievať konečným spotrebiteľom, ktorí pochopiteľne nepotrebujú nijaké povolenie, v takomto prípade by sa teoreticky mala uplatniť sankcia na základe ustanovenia § 47 ods. 1 písm. u), a to vo výške podľa ods. 2 písm. t), teda od 10 000 Sk do 100 000 Sk. Zámerne som použil slovo teoreticky, pretože osoba podľa ustanovenia § 51f ods. 16 je osobou, ktorá nepodala žiadosť o vydanie povolenia podľa ods. 11 citovaného paragrafu a preto nemá povolenie vydané na základe ustanovenia ods. 14 rovnakého paragrafu, teda nie je osobou nemajúcou povolenie na predaj podľa ustanovenia § 44. Zo sankčného ustanovenia podľa § 47 ale vyplýva, že správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak predá spotrebiteľské balenie bez povolenia na predaj podľa § 44. Ak by v predchádzajúcej vete neboli slová „podľa § 44“ potom by ustanovenie bolo celkom jednoznačné a vzťahovalo by sa aj na osoby uvedené v § 51f ods. 16. Je to vec názoru a ak by došlo aj k správnemu konaniu, ktoré by prípadne skončilo až na súde, domnievam sa, že súd by dal za pravdu podnikateľovi.
  Svoj názor podporím aj ďalším argumentom, vyššie uvedenej osobe podľa § 51f ods. 16 v čase, keď dopredáva svoje zásoby až do ich vyčerpania v zmysle citovaného ustanovenia nemožno uložiť pokutu ani podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písm. w), teda ak nevedie evidenciu podľa § 44 ods. 12! Z prvej vety tohto ustanovenia jasne vyplýva, že evidenciu je povinný viesť držiteľ povolenia na predaj, osoba uvedená v § 51 ods. 16 však držiteľom povolenia nie je!

  zuzana** je offline (nepripojený) zuzana**

  zuzana**
  „Kusový predaj cigariet je zakázaný“ je správne???
  totižto ja som mala vypísané "Zákaz predaja kusových cigariet"
  a colník mi povedal, že to má byť "Kusových cigariet predaj je zakázaný"
  tak teraz fakt neviem, lebo som mala všetko v poriadku, a kvôli hlúposti mi uložia pokutu, to by som ešteraz nechcela zažiť, že mi za plnej prevádzky v sobotu zablokujú na celú jednu hodinu pub.

  dark32 je offline (nepripojený) dark32

  dark32
  V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predáva cigarety na konečné spotrebu, je povinná v mieste ich predaja viditeľne umiestniť nápis „ Kusový predaj cigariet je zakázaný “ s výškou písma najmenej 30 mm.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.