Zavrieť

Porady

Oregistracii DPH v inych statoch EU

Poskytujem odpoved co mi dali odbornici aj na tu preberanu temu o registracii v DPH v inom state EU, pri plneniach uskutocnenych v inom state EU. - ak niekto potrebuje. Sway

VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s. r. o., Baštová 4, 811 03 Bratislava
Vec: Odpoveď na otázku

Na základe Vašej požiadavky Vám posielam odpoveď na Vašu otázku.

Dovolila som si požiadať o pomoc Vás, nakoľko podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH § 15 ods. 4 mám nasledovný problém:

Spočíva v tom, že prevádzkujeme jazykovú školu a organizujeme i zahraničné kurzy. V prípade, že kurz objednala slovenská firma pre svojich zamestnancov - aj ho zaplatí, ale kurz sa koná v štáte EÚ, mimo Slovenska, sme povinný sa registrovať v tom ktorom štáte EÚ a tam odviesť DPH? Pričom na Slovensku budeme fakturovať bez DPH, alebo môžeme fakturovať tuzemskej firme s DPH a odviesť ju na Slovensku?

V prípade, že sa musíme registrovať v tom ktorom štáte a tam odviesť DPH, nakoľko plnenie sa uskutočnilo v ňom, nevedia mi nikde poradiť ako tento proces má prebehnúť, ako zistiť, kde sa registrovať, akým spôsobom DPH odviesť v príslušnom štáte, aké tlačivá použiť a či fakturovať tuzemskému odberateľovi na Slovensku v SK bez DPH alebo v cudzej mene priamo z toho ktorého príslušného štátu s príslušnou DPH toho štátu?

Pri uplatňovaní DPH po vstupe Slovenska do Európskej únie od 1. 5. 2004 pri poskytovaní služieb je významným momentom správne určiť miesto dodania služby. Podľa toho, v ktorom členskom štáte podľa pravidiel je miesto dodania služby, tomuto členskému štátu patrí daň z poskytovanej služby a uplatní sa sadzba dane tohto štátu.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v § 15 ods. 4 definuje, že pri poskytovaní vzdelávacích služieb vrátane ich organizovania a služieb s nimi súvisiacich je miestom dodania to miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonávajú.
Vo Vašom prípade uvádzate, že služby – jazykové kurzy konáte v inom členskom štáte. Z toho vyplýva, že miestom dodania služby je ten členský štát, v ktorom jazykový kurz vykonávate, v tomto štáte vzniká daňová povinnosť. Čiže k uvedenej službe sa uplatní daň a sadzba dane platná v tomto štáte.
Odpoveď na otázku, kto má z uvedenej služby odviesť DPH je potrebné hľadať v legislatíve štátu, v ktorom služby poskytujete. Niektoré členské štáty vyžadujú registráciu zdaniteľných osôb (podnikateľov), ktorý na ich území začnú vykonávať podnikateľskú činnosť; niektoré štáty umožňujú platenie dane prostredníctvom daňového zástupcu; v niektorých štátoch je prenesená táto povinnosť na prijímateľa služby, ak je podnikateľ – tento postup je uplatnený aj v SR.
Z uvedeného vyplýva, že ak vzdelávacie služby (jazykový kurz) vykonáva (zabezpečuje) priamo vaša jazyková škola prostredníctvom vašich zamestnancov v inom členskom štáte bez sprostredkovateľa alebo inej firmy, ktorá má sídlo v danom členskom štáte, vzniká v tomto štáte daňová povinnosť vašej firme. Odberateľovi zo Slovenska budete fakturovať poskytovanú službu s DPH a výškou sadzby platnou v danom členskom štáte. Slovenský podnikateľ nebude mať nárok na odpočítanie tejto dane (nebola odvedená do štátneho rozpočtu v SR).
Ak by ste jazykový kurz v zahraničí vykonávali formou, že spolupracujete s inou firmou – jazykovou školou v zahraničí, pričom Vaša jazyková škola tento kurz len organizuje, miesto zdaniteľného plnenia je taktiež v danom členskom štáte. Daňová povinnosť by vznikla v danom členskom štáte a jazyková škola v zahraničí, ak je registrovaný platiteľ DPH, by Vám vystavila faktúru s daňou. Vaša jazyková škola by faktúru pre slovenskú spoločnosť vystavila bez slovenskej DPH, v cene služby by ste si pravdepodobne zakalkulovali aj DPH uplatnenú zahraničným dodávateľom, na ktorú Vám nevznikne nárok na odpočítanie, nakoľko táto daň nebola odvedená do štátneho rozpočtu v SR.
Ak Vašej jazykovej škole skutočne vznikla situácia, že jej vzniká daňová povinnosť v inom členskom štáte, odporúčam požiadať o riešenie daňového poradcu, resp. poradenskú spoločnosť, ktorá sa zaoberá medzinárodným zdaňovaním a pozná daňovú legislatívu príslušného členského štátu, v ktorom službu poskytujete. Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH platný v SR odpoveď na tieto otázky nedáva, upravuje postup uplatňovania DPH v Slovenskej republike.

Ing. Antónia Parajková
člen SKDP (č. osvedčenia 457/96)


Za správnosť obsahu príspevku ručia autori. Informácie boli spracované na základe najlepších poznatkov v okamžiku zverejnenia. Ich kopírovanie a ďalšie rozširovanie je však prípustné len s písomným súhlasom autora.


S pozdravom


za redakciu
Ing. Jana Repiská
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Oregistracii DPH v inych statoch EU

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.