Zavrieť

Porady

nájomné a DPH

SRO platiteľ DPH má prenajaté priestory od f. ABC platiteľa DPH a časť z týchto priestorov chce prenajať firme VOS, ktorá nie je platiteľ DPH, so súhlasom firmy ABC.
Faktúry z SRO na VOS v tomto prípade nesmú byť s DPH kedže VOS nie je platiteľ DPH.
1. Podľa §49 ods.3 si SRO neuplatní odpočet DPH na vstupe z faktúry za nájom od firmy ABC a vystaví faktúry bez DPH firme VOS. Týmto spôsobom sa vyhne koeficientu, nakoľko vie presne určiť, že len došlá faktúra od ABC na týka vyšlej faktúry pre VOS - ktorá bude od DPH oslobodená. Chápem to správne?!
2. Náklady súvisice s prenájmom priestorov - upratovanie, energie... už nie sú oslobodené od DPH. Firma SRO si uplatní plný nárok na odpočet DPH na vstupe z faktúr od ABC a vystaví faktúry pre VOS s DPH.
Chápem to správne?!
Usporiadat
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Dovolila som si urobiť zobar uprav vo svojich prispevkoch ohľadne uvedenej temy. Nakoľko som v predošlých príspevkoch mala mylnú predstavu o:
pomernom odpočítania DPH z energií.
Poučenie:
Fa za energie vystavujem neplatcom DPH: energie+DPH, a možem si uplatniť odpočitanie DPH v plnej výške (nie pomerne-koeficientom, ako som sa domnievala).
0 0
Evana Evana

Evana je offline (nepripojený) Evana

eva.bb Pozri príspevok
SRO platiteľ DPH má prenajaté priestory od f. ABC platiteľa DPH a časť z týchto priestorov chce prenajať firme VOS, ktorá nie je platiteľ DPH, so súhlasom firmy ABC.
Faktúry z SRO na VOS v tomto prípade nesmú byť s DPH kedže VOS nie je platiteľ DPH.
1. Podľa §49 ods.3 si SRO neuplatní odpočet DPH na vstupe z faktúry za nájom od firmy ABC a vystaví faktúry bez DPH firme VOS.
Som v rovnakej situácii ako firma SRO a potrebovala by som poradiť, čo s neuplatnenou DPH-čkou z faktúry za nájom od firmy ABC. Stretla som sa totiž s dvoma názormi. Podľa jedného túto DPH vôbec neevidujem a celá fakturovaná suma (vrátane DPH) mi ide rovno do nákladov. Podľa druhého ju evidovať musím a v daňovom priznaní je v riadku 14, no v riadku 18 už nie. Môj softver však takúto možnosť nepripúšťa. Poradíte? Ďakujem.
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
Evana Pozri príspevok
Som v rovnakej situácii ako firma SRO a potrebovala by som poradiť, čo s neuplatnenou DPH-čkou z faktúry za nájom od firmy ABC. Stretla som sa totiž s dvoma názormi. Podľa jedného túto DPH vôbec neevidujem a celá fakturovaná suma (vrátane DPH) mi ide rovno do nákladov. Podľa druhého ju evidovať musím a v daňovom priznaní je v riadku 14, no v riadku 18 už nie. Môj softver však takúto možnosť nepripúšťa. Poradíte? Ďakujem.
Máš fa za nájom na vstupe? Aké činnosti uskutočňuješ, že nemáš nárok na odpočet?
0 0
Evana Evana

Evana je offline (nepripojený) Evana

benka Pozri príspevok
Máš fa za nájom na vstupe? Aké činnosti uskutočňuješ, že nemáš nárok na odpočet?
Priestory prenajímam ďalej neplatiteľovi DPH a preto nemám nárok na odpočet DPH na vstupe.
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

benka Pozri príspevok
Máš fa za nájom na vstupe? Aké činnosti uskutočňuješ, že nemáš nárok na odpočet?
Sami ste v prenájme, nájomca vám fakturuje s DPH, Vy ten istý priestor prenajímate neplatitelovi oslobodený= bez DPH. Je tak?
Potom nemáte nárok na odpočet zo vstupnej Fa a nájomné účtujete do nákladov. Súčasne však máte povinnosť evidovať sumu dane na r. 14,ako píšete, to vám vyplýva z poučenia k vyplneniu DP, kde máte evidovať všetku daň, ktorú máte na prijatých Fa.
Napr. aj z kúpeného osobného auta, resp. všetkých došlých Fa, ktoré budú súvisieť napr. z opravy tej vašej budovy, atď.
Takže programátorovi ukážte poučenie, nech vám na to napasuje program.
0 0
Evana Evana

Evana je offline (nepripojený) Evana

Ďakujem, Albo,
je to tam čierne na bielom. Mám čím argumentovať.
0 0
Maaaria Maaaria

Maaaria je offline (nepripojený) Maaaria

táto z časti odpovedala na moju otázku.
v budove mame prijmy podliehajuce aj oslobodene od DPH.
Ked pri pride faktura za elektriku tak pouzivam pomerne odpocitanie DPH.v tej iste budove sme teraz prenajali miestnost neplatcovi DPH. budeme mu mesacne refakturovat podla skutocnej spotreby elektriku. Moja otazka znie, ci fakturu budem vystavovat s DPH. a potom tuto DPH v dan.priznani na vystupe odvediem v plnej vyske????
0 0
Maaaria Maaaria

Maaaria je offline (nepripojený) Maaaria

skúste sa mi pozrieť na predošlý príspevok.
ďakujem
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
Maaaria Pozri príspevok
táto z časti odpovedala na moju otázku.
v budove mame prijmy podliehajuce aj oslobodene od DPH.
Ked pri pride faktura za elektriku tak pouzivam pomerne odpocitanie DPH.v tej iste budove sme teraz prenajali miestnost neplatcovi DPH. budeme mu mesacne refakturovat podla skutocnej spotreby elektriku. Moja otazka znie, ci fakturu budem vystavovat s DPH. a potom tuto DPH v dan.priznani na vystupe odvediem v plnej vyske????
S DPH .
0 0
ekovm ekovm

ekovm je offline (nepripojený) ekovm

A ako budem fakturovať odvoz kom.odpadu, upratovanie spoločných priestorov, ktoré sú bez DPH. Ja tieto služby spolu s el.eneg a vod a stoč. budem fakturovať k 31.12.
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

SZČO, platiteľ DPH, nadobudol nehnuteľnosť 2.2.1995. Zaradil ju do OM a využíval ju na svoju podnikateľskú činnosť. Uplatnil si odpočet DPH z TZ budovy.
V roku 2006 prestal vykonávať túto podnikateľskú činnosť a tak budovu prenajal jednému platiteľovi DPH a jednému neplatiteľovi DPH. Nájomné fakturoval v zmysle zákona, platiteľovi s DPH a neplatiteľovi ako oslobodené. Energie prefakturovával obidvom nájomcom s DPH. Počítal koeficient.
Úpravu dane odpočítanej pri IM, podľa § 54 Zákona o DPH, neurobil, nakoľko zmena účelu nastala až po jedenástich rokoch.
Dňa 31.1.2009 však SZČO ukončí živnosť, nehnuteľnosť preradí do osobného vlastníctva a bude ju naďalej prenajímať ako súkromná osoba. Nájomníci si prepíšu energie na seba a budú si ich uhrádzať dodávateľom sami. Prenajímateľovi budú platiť iba nájomné.
Prenajímateľ, ako súkromná osoba, môže nehnuteľnosť, na základe zmluvy, prenajímať ako oslobodenú od DPH platiteľovi aj neplatiteľovi DPH. Platí to aj v období, kedy mu DU určí posledné zdaňovacie obdobie, (teda, keď on bude ešte platiteľom DPH).
Uvažujem správne? Alebo som niečo nedomyslela? Vopred ďakujem za každý názor.
0 0
ekovm ekovm

ekovm je offline (nepripojený) ekovm

Len nahlas budem uvažovať:
Dňom preradenie nehnuteľnosti do osobného vlastníctva ako súkromná osoba sa musím zaregistrovať na DÚ ako prenajímateľ. Obdržím DIČ, ale nie som plátca DPH. čiže prenájom bude oslobodený od DPH.
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

Anja111 Pozri príspevok
SZČO, platiteľ DPH, nadobudol nehnuteľnosť 2.2.1995. Zaradil ju do OM a využíval ju na svoju podnikateľskú činnosť. Uplatnil si odpočet DPH z TZ budovy.
V roku 2006 prestal vykonávať túto podnikateľskú činnosť a tak budovu prenajal jednému platiteľovi DPH a jednému neplatiteľovi DPH. Nájomné fakturoval v zmysle zákona, platiteľovi s DPH a neplatiteľovi ako oslobodené. Energie prefakturovával obidvom nájomcom s DPH. Počítal koeficient.
Úpravu dane odpočítanej pri IM, podľa § 54 Zákona o DPH, neurobil, nakoľko zmena účelu nastala až po jedenástich rokoch.
Dňa 31.1.2009 však SZČO ukončí živnosť, nehnuteľnosť preradí do osobného vlastníctva a bude ju naďalej prenajímať ako súkromná osoba. Nájomníci si prepíšu energie na seba a budú si ich uhrádzať dodávateľom sami. Prenajímateľovi budú platiť iba nájomné.
Prenajímateľ, ako súkromná osoba, môže nehnuteľnosť, na základe zmluvy, prenajímať ako oslobodenú od DPH platiteľovi aj neplatiteľovi DPH. Platí to aj v období, kedy mu DU určí posledné zdaňovacie obdobie, (teda, keď on bude ešte platiteľom DPH).
Uvažujem správne? Alebo som niečo nedomyslela? Vopred ďakujem za každý názor.
ekovm Pozri príspevok
Len nahlas budem uvažovať:
Dňom preradenie nehnuteľnosti do osobného vlastníctva ako súkromná osoba sa musím zaregistrovať na DÚ ako prenajímateľ. Obdržím DIČ, ale nie som plátca DPH. čiže prenájom bude oslobodený od DPH.
ekovm, ďakujem za reakciu...
Stále som si však neni istá, ako treba postupovať počas posledného zdaňovacieho obdobia...
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Ak pri obstraraní budovy (TZ) bol uplatnený odpočet na vstupe, domnievam sa, že v poslednom zdaňovacom období budeš postupovať podľa § 81, odst. 6 a vzniká Ti daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí bola daň odpočítana. Daň počítaš zo zostatkovej ceny majetku.
Túto úpravu urobíš ako SZČO.
Súkromá osoba je už mimo režimu Dph (čiže to nie je oslobodené, nie je to predmetom dane.)
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

azla Pozri príspevok
Ak pri obstraraní budovy (TZ) bol uplatnený odpočet na vstupe, domnievam sa, že v poslednom zdaňovacom období budeš postupovať podľa § 81, odst. 6 a vzniká Ti daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí bola daň odpočítana. Daň počítaš zo zostatkovej ceny majetku.
Túto úpravu urobíš ako SZČO.
Súkromá osoba je už mimo režimu Dph (čiže to nie je oslobodené, nie je to predmetom dane.)
Anja111 Pozri príspevok
SZČO, platiteľ DPH, nadobudol nehnuteľnosť 2.2.1995. Zaradil ju do OM a využíval ju na svoju podnikateľskú činnosť. Uplatnil si odpočet DPH z TZ budovy.
V roku 2006 prestal vykonávať túto podnikateľskú činnosť a tak budovu prenajal jednému platiteľovi DPH a jednému neplatiteľovi DPH. Nájomné fakturoval v zmysle zákona, platiteľovi s DPH a neplatiteľovi ako oslobodené. Energie prefakturovával obidvom nájomcom s DPH. Počítal koeficient.
Úpravu dane odpočítanej pri IM, podľa § 54 Zákona o DPH, neurobil, nakoľko zmena účelu nastala až po jedenástich rokoch.
Uvedené mi je jasné... Ide mi len o nasledovné:
Dňa 31.1.2009 SZČO ukončil živnosť, nehnuteľnosť preradil do osobného vlastníctva a bude ju naďalej prenajímať ako súkromná osoba. Nájomníci si prepíšu energie na seba a budú si ich uhrádzať dodávateľom sami. Prenajímateľovi budú platiť iba nájomné.
Prenajímateľ, ako súkromná osoba, môže nehnuteľnosť, na základe zmluvy, prenajímať ako oslobodenú od DPH platiteľovi aj neplatiteľovi DPH. Platí to aj v období, kedy mu DU určí posledné zdaňovacie obdobie, (teda, keď on bude ešte platiteľom DPH)?
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

Anja111 Pozri príspevok
Prenajímateľ, ako súkromná osoba, môže nehnuteľnosť, na základe zmluvy, prenajímať ako oslobodenú od DPH platiteľovi aj neplatiteľovi DPH.
Platí to aj v období, kedy mu DU určí posledné zdaňovacie obdobie, (teda, keď on bude ešte platiteľom DPH)?
Alebo bude musieť počas posledného zdaňovacieho obdobia prenajímať nehnuteľnosť aj s DPH, napriek tomu, že už nie je SZČO, ale len súkromná osoba?
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

azla Pozri príspevok
Ak pri obstraraní budovy (TZ) bol uplatnený odpočet na vstupe, domnievam sa, že v poslednom zdaňovacom období budeš postupovať podľa § 81, odst. 6 a vzniká Ti daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí bola daň odpočítana. Daň počítaš zo zostatkovej ceny majetku.
Túto úpravu urobíš ako SZČO.
Súkromá osoba je už mimo režimu Dph (čiže to nie je oslobodené, nie je to predmetom dane.)
Nevzniká. Ak správne čítam zákon.
Treba pozrieť. par.85-prechodné a záver.ustanovenia 85/8-...na IM podľa par. 54, pri kt. platiteľ daň odpočítal po 31.12.2002 vzťahuje sa úprava podľa tohto zákona.
Platiteľ odpočítal daň v roku 1995, čo znamená, že sa nań uplatňuje úprava, kt. hovorila že (par.21/a starý zákon) tam bola lehota 4 roky, ak správne čítam.

Anja, či s DPH, alebo bez, závisí od zmluvy, kedy bol určený dodatok, že bude prenájom od dane oslobodený. Ak bude prenajímať ako oslobodený, potom tak či onak vyplňuje DP-oslobodený.
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť od kedy je prenájom oslobodený, a tak treba postupovať podľa zmluvy, pretože i voči platiteľom DPH-nájomcom môžem uplatniť par. 38 z o DPH.

(môj názor, opravte ma, ak sa mýlim, pretože mi vôbec nemyslí, a začínam mať chaos a mišmaš vo všetkom)
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

Anja111 Pozri príspevok
Uvedené mi je jasné... Ide mi len o nasledovné:
Dňa 31.1.2009 SZČO ukončil živnosť, nehnuteľnosť preradil do osobného vlastníctva a bude ju naďalej prenajímať ako súkromná osoba. Nájomníci si prepíšu energie na seba a budú si ich uhrádzať dodávateľom sami. Prenajímateľovi budú platiť iba nájomné.
Prenajímateľ, ako súkromná osoba, môže nehnuteľnosť, na základe zmluvy, prenajímať ako oslobodenú od DPH platiteľovi aj neplatiteľovi DPH. Platí to aj v období, kedy mu DU určí posledné zdaňovacie obdobie, (teda, keď on bude ešte platiteľom DPH)?
Je jedno, či platiteľ je SZČO alebo súkromná osoba. Pokiaľ je registrovaný na DPH je stále platiteľom DPH. t.j. aj v poslednom zdaňovacom období. Nájom podľa § 38 je oslobodený od DPH,( okrem - ak prenajíma platcovi a sa rozhodne, že nebude oslobodený). Z toho mi vyplýva, že treba spraviť dodatok k nájomnej zmluve a nájom oslobodiť.
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

betka Pozri príspevok
Anja, či s DPH, alebo bez, závisí od zmluvy, kedy bol určený dodatok, že bude prenájom od dane oslobodený. Ak bude prenajímať ako oslobodený, potom tak či onak vyplňuje DP-oslobodený.
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť od kedy je prenájom oslobodený, a tak treba postupovať podľa zmluvy, pretože i voči platiteľom DPH-nájomcom môžem uplatniť par. 38 z o DPH.

(môj názor, opravte ma, ak sa mýlim, pretože mi vôbec nemyslí, a začínam mať chaos a mišmaš vo všetkom)
Betka, ďakujem veľmi pekne...
V zmluve nie je zmienka o DPH, (robil im ju nejaký právnik), a už vôbec nie, že sa jedná o nájom oslobodený od DPH, ale uvádza sa, že predmetom zmluvy je nájom nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve... Viem, že u platiteľa DPH je takýto nájom dôvodom pre používanie koeficientu...
Práve kvôli tomu sa pýtam na názor.
Takže mi z toho vychádza, že nájom bude bez DPH a počas posledného zdaňovacieho obdobia, až do zrušenia registrácie platiteľa DPH, ho budem uvádzať v r. 13 DP k DPH.
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

JankaO Pozri príspevok
Je jedno, či platiteľ je SZČO alebo súkromná osoba. Pokiaľ je registrovaný na DPH je stále platiteľom DPH. t.j. aj v poslednom zdaňovacom období. Nájom podľa § 38 je oslobodený od DPH,( okrem - ak prenajíma platcovi a sa rozhodne, že nebude oslobodený). Z toho mi vyplýva, že treba spraviť dodatok k nájomnej zmluve a nájom oslobodiť.
Zrejme im urobím dodatok k zmluve...
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať