Zavrieť

Porady

Odpočítateľná položka na manžela

Manželia sa zosobášili v auguste 2006. Od 1.9. do 31.12. bol manžel nezamestnaný, poberal mesačne podporu cca 20 000 Sk. Manželka bola SZČO od februára, predtým vykonávala závislú činnosť. Akú odpočítateľnú položku na manžela si môže manželka uplatniť?
Usporiadat
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Zo zadania otázky odpoveď dať nemožno. Aké mal on príjmy do augusta?
0 0
rumburak1 rumburak1

rumburak1 je offline (nepripojený) rumburak1

Cca 40 tisíc mesačne
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Evanka Pozri príspevok
Pre uplatnenie odpočítateľnej položky je dôležitý počet mesiacov, počas ktorých ste žili s manželkou v spoločnej domácnosti, pričom sa počíta iba ten mesiac, v ktorom bola podmienka spoločnej domácnosti splnená na začiatku kalendárneho mesiaca.
Musí sa skúmať vlastný príjem manžela za r. 2006.
0 0
Evanka Evanka

Evanka je offline (nepripojený) Evanka

Jasné, neprečítala som si dobre zadanie, myslela som, že manžel nemal žiadne príjmy .... Vzápätí som môj príspevok zmazala, ale ty si mi už aj stihol naň odpovedať. Si ako rýchlik.... čo už.
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Manželov príjem vyšší ako 90816 => nezd.časť = 0.
0 0
rumburak1 rumburak1

rumburak1 je offline (nepripojený) rumburak1

Od septembra, teda 4 mesiace. Čo to znamená vlastný príjem manžela?
0 0
rumburak1 rumburak1

rumburak1 je offline (nepripojený) rumburak1

Ďakujem. Rozumiem!
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
rumburak1 Pozri príspevok
Od septembra, teda 4 mesiace. Čo to znamená vlastný príjem manžela?
Dovolil som si prekopírovať z Drak -a

Do vlastného príjmu manželky - manžela sa nezapočítava len príjem:
 • daňový bonus,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štipendium pri sústavnej príprave na povolanie.
 • štátne sociálne dávky a to..:
 • rodičovský príspevok (zákon č.280/2002 Z.z.),
 • príspevok pri narodení dieťaťa (zákon č.235/1998 Z.z.),
 • zaopatrovací príspevok (zákon č.236/1998 Z.z.),
 • príspevok na pohreb (zákon č.238/1998 Z.z.),
 • príspevky pestúnskej starostlivosti (zákon č.265/1998 Z.z.),
 • prídavok na dieťa (zákon č.600/2003 Z.z.),
 • vianočný príspevok (zákon č.592/2006 Z.z.).
ZoDP_§11

Zdroj: drak.porada.sk
0 0
katarina.j katarina.j

katarina.j je offline (nepripojený) katarina.j

som len človek
No nič, zbytočne tu nešpekulujme a nenaťahujme to- jednoznačne vyplýva, že nemá ŽIADNY nárok na odpoč. poolžku na manžela.
0 0
zuhl zuhl

zuhl je offline (nepripojený) zuhl

Ahojte, podnikateľ si nemôže odpočítať na družku s ktorou žije v spoločnej domácnosti? Musí to byť naozaj len manželka ako sa píše v zákone?
0 0
Katija Katija

Katija je offline (nepripojený) Katija

zuhl Pozri príspevok
Ahojte, podnikateľ si nemôže odpočítať na družku s ktorou žije v spoločnej domácnosti? Musí to byť naozaj len manželka ako sa píše v zákone?
Áno, musí.
0 0
Dipmomovka Dipmomovka

Dipmomovka je offline (nepripojený) Dipmomovka

A co v pripade, ze manzel pobera invalidny dôchodok? Povazuje sa to za jeho prijem ak si chce na neho manzelka uplatnit odpocitatelnu polozku?
V tom pripade ratam rozdiel medzi 95616-invalidny dôchodok manzela?
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Dipmomovka Pozri príspevok
A co v pripade, ze manzel pobera invalidny dôchodok? Povazuje sa to za jeho prijem ak si chce na neho manzelka uplatnit odpocitatelnu polozku?
V tom pripade ratam rozdiel medzi 95616-invalidny dôchodok manzela?
Áno
0 0
Vikicke Vikicke

Vikicke je offline (nepripojený) Vikicke

Chcem sa opýtať, či môže podnikateľ na dobrovoľne nezamestnanú manželku, ktorá si platí odvody do zdravotnej
poisťovne odpočítať aj jej platby do ZP. Ďakujem
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Vikicke Pozri príspevok
Chcem sa opýtať, či môže podnikateľ na dobrovoľne nezamestnanú manželku, ktorá si platí odvody do zdravotnej
poisťovne odpočítať aj jej platby do ZP. Ďakujem
Nie, a od čoho si ich chce odpočítať, keď manželka nemá príjmy?
0 0
majernikova majernikova

majernikova je offline (nepripojený) majernikova

žena
Ahojte, ak je manželka na rodičovskej dovolenke tak môžem uplatniť odpočitateľnú položku?
Ďakujem
0 0
Evanka Evanka

Evanka je offline (nepripojený) Evanka

majernikova Pozri príspevok
Ahojte, ak je manželka na rodičovskej dovolenke tak môžem uplatniť odpočitateľnú položku?
Ďakujem
Môžeš.
0 0
Melnick Melnick

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu.
zuhl Pozri príspevok
Ahojte, podnikateľ si nemôže odpočítať na družku s ktorou žije v spoločnej domácnosti? Musí to byť naozaj len manželka ako sa píše v zákone?
Zákon je zákon .Vieš koľko vecí v zákone by som chcela zmeniť ja???
0 0
maros1971 maros1971

maros1971 je offline (nepripojený) maros1971

Odpočet na manžela-trochu inak:
manželka je SZČO a manžel dobrovoľne nezamestnaný, vzali sa v júli,teda manželia sú necelý polrok.chcel by som vedieť ako postupovať pri odpočte z dane na manžela.
Ďakujem.
0 0
Aljok Aljok

Aljok je offline (nepripojený) Aljok

maros1971 Pozri príspevok
Odpočet na manžela-trochu inak:
manželka je SZČO a manžel dobrovoľne nezamestnaný, vzali sa v júli,teda manželia sú necelý polrok.chcel by som vedieť ako postupovať pri odpočte z dane na manžela.
Ďakujem.
Pozri ZoDP
§11
(3) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane

a) rovnajúci sa alebo nižší ako 176, 8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19, 2-násobku platného životného minima,
2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19, 2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19, 2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela),
3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19, 2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

b) vyšší ako 176, 8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63, 4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
2. má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma vypočítaná podľa prvého bodu, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.


(5) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa za vlastný príjem manželky (manžela) považuje vlastný príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky64) a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.125)

(6) Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 3 len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať