Zavrieť

Porady

Pozinkovanie - tovar či služba?

Mám taký problémik.
Dodávame tovar do Poľska, ale predtým, než ho dodáme konečnému zákazníkovi, ho dávame do poľskej pozinkovane pozinkovať - jedná sa o kovové konštrukcie. Jedná sa tu o dodanie tovaru alebo služby? Ide vlastne o akési zhodnotenie alebo také niečo. Tovar ako taký sa nemení, len stúpne jeho hodnota. Neviem vlastne, kam to mám zaradiť. Myslím, že toto posúdenie je aj rozhodujúce pre to, či nám má poľský dodávateľ - pozinkovňa fakturovať s DPH alebo bez. Lebo keby išlo o dodanie služby, miestom plnenia je SR. Dúfam, že sa nemýlim. Len neviem, ako by to bolo, pokiaľ by šlo o tovar...? Môžu nám to fakturovať aj bez DPH?
Minulého roku nám to fakturovali bez DPH, lebo tovar odchádzal z Poľska do Nemecka. Ale teraz v tom Poľsku má aj zostať. Neviem si poradiť a ani na našom daňovom úrade v Poprade mi nevedeli dať jednoznačnú odpoveď a odkázali ma na daňové riaditeľstvo....
Vie mi niekto poradiť?
Usporiadat
Socha Socha

Socha je offline (nepripojený) Socha

Tak dnes mi došla odpoveď z Poradcu, kde som si tiež napísala dotaz. Tu je:

Pri uplatnení DPH je potrebné v prvom rade určiť miesto dodania tovaru alebo služby, pretože predmetom DPH v SR je podľa § 2 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,

b) poskytnutie služby (ďalej len “dodanie služby") za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,

c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych spoločenstiev (ďalej len “členský štát"),

d) dovoz tovaru do tuzemska.

Miestom dodania služby pozinkovania konštrukcie je podľa § 16 ods. 6 zákona o DPH Poľsko. Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, ak sa vykonajú pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom ako je členský štát, kde sa práce fyzicky vykonajú, je členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým sa mu služba dodala; ak sa tovar neodošle alebo neprepraví mimo členského štátu, v ktorom sa služby fyzicky vykonali, je miestom dodania služby členský štát, v ktorom sa služby fyzicky vykonali.

Slovenský platiteľ dodáva tovar /konštrukcie/ spolu s montážou, keď miestom dodania je Poľsko /miesto, kde je tovar zmontovaný - § 13 ods. 1 písm. b//. Ak povinnosť platiť daň z tejto dodávky prechádza v Poľsku na odberateľa, potom slovenskému platiteľovi nevzniká povinnosť registrácie v Poľsku. DPH uplatnenú poľským dodávateľom pri službe pozinkovania si môže slovenský platiteľ požiadať poľský finančný úrad o vrátenie, keď každý členský štát bol povinný implementovať zo Šiestej smernice ustanovenia týkajúce sa vrátenia dane zahraničným osobám /§ 56 až § 58 zákona o DPH/.

Slovenský platiteľ dane môže zvoliť i iný postup, keď požiada o registráciu za platiteľa dane v Poľsku. Následne si bude môcť uplatnenú DPH poľským dodávateľom služby pozinkovania odpočítať v daňovom priznaní a súčasne bude musieť uplatniť poľskú DPH na dodanie tovaru s montážou. Premiestnenie konštrukcie zo Slovenska do Poľska nie je podľa § 8 ods. 4 písm. a/ zákona o DPH dodaním za protihodnotu, čo znamená, že slovenský platiteľ neuvedie toto premiestnenie do daňového priznania a ani do súhrnného výkazu.

Včera mi už zároveň aj došli faktúry z tej pozinkovne a obidve sú bez DPH. V konečnom dôsledku je to asi v poriadku - aspoň teda nemusím žiadať o vrátenie DPH, keď mi ju tam nevyfakturovali. Čo vy na to?

Vopred ďakujem za Vás názor!!!
0 0
syamlee syamlee

syamlee je offline (nepripojený) syamlee

.... takže presne ako som hovoril .... A až teraz nastáva otázka ako to vyriešiť. Jednoznačne PL dodávateľ služby /pozinkovania/ nemohol a nie je dôvod prečo by mal byť informovaný o tom čo s danou konštrukciou hodláte robiť. Predať, vrátiť na Slovensko, vyviezť do iného členského štátu. Postupoval nesprávne keď faktúroval bez PL dph, lenže na základe jemu známych skutočností, nakoľko nevedel že tovar ostáva v PL, by som postupoval tak isto - bez DPH. A kedže sa mne osobne nepáči ani jeden zo spôsobov z Poradcu . Snažil by som sa to riešiť dovozom na SK - ako spomenula Danuska. A nasledným vývozom. Veď existuje toľko dopravcov / určite jazdia aj pre Vás / čo dopíšu pár riadkov naviac na faktúru a určite vedia aj čo s CMR .... Je to len otázka ustretovosti.... ale to už je na každom z nás
0 0
lenkav lenkav

lenkav je offline (nepripojený) lenkav

dala by som za pravdu Danuske, ale treba este uvazovat o tom, ci konecny prijemca tovaru / v Polsku/je ten isty t.z. ten co prevádza pozinkovanie.Treba pouvayovat i o tom ci to nespada do tzv. trojstranneho obchodu. Hela
0 0
Socha Socha

Socha je offline (nepripojený) Socha

Konečný príjemca je firma X so sídlom v Poľsku a pozinkovňa je firma Y tiež so sídlom a prevádzkárňou v Poľsku. Zainteresované sú len dve krajiny. SK+PL
0 0
syamlee syamlee

syamlee je offline (nepripojený) syamlee

lenkav
dala by som za pravdu Danuske, ale treba este uvazovat o tom, ci konecny prijemca tovaru / v Polsku/je ten isty t.z. ten co prevádza pozinkovanie.Treba pouvayovat i o tom ci to nespada do tzv. trojstranneho obchodu. Hela
Hela, do trojstranneho určite nie.... . A treba si prečítať aj príspevky predtým...
0 0