Zavrieť

Porady

Ukončenie DPH

Podnikám od 4/2006 a som platcom DPH. Za 12 po sebe idúcich mesiacov som nepresiahla 1500000skk. Chcem ukončiť DPH ku 30.4.2007.
- Prosím aké povinnosti ma čakajú?
- Robím DPH za 4/2007 alebo 4-6/2007?
- Podnikám v obchode potravín (malý potravinový obchod)- ako sa urobí inventarizácia zásob (nákupné ceny alebo predajné), aké tlačivá pri ukončení DPH potrebujem a pod.......
Usporiadat
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

natkov Pozri príspevok
Podnikám od 4/2006 a som platcom DPH. Za 12 po sebe idúcich mesiacov som nepresiahla 1500000skk. Chcem ukončiť DPH ku 30.4.2007.
- Prosím aké povinnosti ma čakajú?
- Robím DPH za 4/2007 alebo 4-6/2007?
- Podnikám v obchode potravín (malý potravinový obchod)- ako sa urobí inventarizácia zásob (nákupné ceny alebo predajné), aké tlačivá pri ukončení DPH potrebujem a pod.......

Zrušenie registrácie
§ 81


(4) Daňový úrad zruší registráciu pre daň

a) na základe žiadosti platiteľa podľa odsekov 1 až 3, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie,
b) ak nie sú dôvody na registráciu.

(5) Daňový úrad pri zrušení registrácie pre daň určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie. Skončením posledného zdaňovacieho obdobia platiteľ prestáva byť platiteľom a zaniká platnosť jeho osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň. Platiteľ je povinný do desiatich dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii.

(6) V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane (§ 10 ods. 1) a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa osobitného predpisu30) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a z ceny zásob zistenej podľa osobitného predpisu31) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. Platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri výpočte odvodu dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou.
.
.
..........pri inventarizácii vychádzaš z nákupnej ceny zásob
0 0
feap1 feap1

feap1 je offline (nepripojený) feap1

Je mi jasné, že zo zásob, ktoré mám na sklade, pri zrušení registrácie odvediem daň na výstupe (správne?).
Ak som napríklad v poslednom zdaňovacom období kúpil nejaký spotrebný materiál (toner do tlačiarne) a odpočítal som si DPH (na vstupe), nemusím odviesť daň na výstupe pri zrušení registrácie za tento toner? (keďže šiel priamo do spotreby?)

Ďakujem
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
feap1 Pozri príspevok
Je mi jasné, že zo zásob, ktoré mám na sklade, pri zrušení registrácie odvediem daň na výstupe (správne?).
Ak som napríklad v poslednom zdaňovacom období kúpil nejaký spotrebný materiál (toner do tlačiarne) a odpočítal som si DPH (na vstupe), nemusím odviesť daň na výstupe pri zrušení registrácie za tento toner? (keďže šiel priamo do spotreby?)

Ďakujem
Nie zo spotrebovaných nákupov neodvádzaš dph pri zrušení registrácie. Povinnosť vrátiť dph je iba zo zásob "na sklade" a dlhodobého majetku zo zostatkovej ceny.
Naposledy upravil Zoltán Kovács : 22.04.07 at 09:02
0 0
Gong Gong

Gong je offline (nepripojený) Gong

:-)
Ahoj prosím o radu, sme AK, účtujeme v JU a sme platcami DPH od 1.12.2005. Keby sme chceli ukončiť reg.DPH, musíme od 1.12.2005 sledovať či sme dosiahli príjem 1500000Sk po 12 po sebe idúcich mesiacov? Nerozumiem tým 12 po sebe idúcich mesiacov, to znamená nepretržite? alebo skončí rok a odznova sa ráta. Alebo keď dosiahnem 1500000 zaregistrujem sa a potom sa to ráta odznova? Prosím vysvetlili by ste mi to tak ľudovo.
Ďakujem
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
presne tak nepretržite to jest od novembra po november a tak..nie v rámci roka...
0 0
Gong Gong

Gong je offline (nepripojený) Gong

:-)
Ďakujem za opoveď, to znamená, že keď ja si budem teraz od toho 12/05 kontrolovať 12 po sebe idúcich mesiacov do 12/06 či som dosiahla hranicu 1500000Sk, a potom zase od 12/06 do 12/07, a keď zistím že som nedosiahla hranicu 1500000Sk mozem ukončiť registráciu DPH? Správne som to pochopila? Som dosť z toho na nervy, možno je to úplne jednoduché len vás prosím o správne nasmerovanie. Ďakujem pekne!
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
no pozrite takto...od 12 /05 do 12/06, 01/06 do 01/07, rozumiete nejde o to že vám sa skončí niekde dvanásť mesiacov a začínate od znova...vy od 12/05 do 12/06 ste nemuseli prekročiť 1,5 mil ale od 01/06 do 01/07 už ste mohli a mali ste sa registrovať do 20 februára rozumiete?
0 0
Gong Gong

Gong je offline (nepripojený) Gong

:-)
Čiže to znamená, že je to nepretržité, čiže my keď sme zaregistrovaní od 1.12.2005, tak ja musím od tejto registrácie sledovať, kedy možem ukončiť DPH, t.j. či po sebe 12 iducich mesiacoch dosiahnem hranicu mil. 1,5 ak nie tak rátam dalej, ale potom odkial ratam, pokracujem tam kde som skoncila. Pri tomto systéme sa oplatí ukončiť registráciu. Mohol by ste mi to prosím vysvetliť na nejakom priklade?
DAkujem, asi som sprostá.
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
nie nie ste len ste unavena ....takž

obrat

12/05 - 100 tis.
01/06 - 100 tis.
02/06 - 100 tis.
03/06 - 100 tis.
04/06 - 100 tis.
05/06 - 100 tis.
06/09 - 100 tis.
07/06 - 100 tis.
08/06 - 100 tis.
09/06 - 100 tis.
10/06 - 100 tis.
11/06 - 100 tis.
12/06 - 100 tis.
01/07 - 501 tis.
02/07 - 300 tis.
03/07 - 200 tis.

zaklad je uvedomiť si že vy môžete prekročiť 1,5 mil aj za mesiac hej ale tak vychádzajme z tohoto príkladu...takže pri kumulatívnom súčte zistíte že do 11/06 vrátane (t.j. 12 mesiacov) máte obrat 1,2 mil. nasledujúci mesiac za dvanásť mesiacov máte takisto 1,2 mil za dvanásť posebe idúcich mesiacov ale od 2/06 do 1/07 vrátane máte 1,601 mil obrat to jest vám vzniká do 20 dňa nasledujúceho mesiaca registrovať sa za platiteľa dph to je do 20 februára a stávate sa platiteľom k dátumu určenom správcom dane. no ak ste sa stali platiteľom dph dobrovoľne a obrat ste neprekročili ani z iných dôvodov nie ste povinný sa registrovať tak potom môžete požiadať o zrušenie registrácie
0 0
Gong Gong

Gong je offline (nepripojený) Gong

:-)
Veľmi pekne Vám Ďakujem za váš čas. Trvalo to ale konečne som to pochopila! DAKUJEM!
0 0
natkov natkov

natkov je offline (nepripojený) natkov

Ďakujem všetkým za odpovede na mojú otázku, DÚ mi ukončil reg. DPH k 30.6.2007, ale trápi ma ako mám zaučtovať zásoby napr. inventúra zásob (nákupné ceny) je 52000,- Sk z toho DPH 9880,- Sk Mám to dať cez príjmový intérny doklad alebo ako?
V priznaní DPH mám uviesť DPH zo zásob do riadku 28 (9880,-).
Pri učtovaní mi vyšiel nadmerný odpočet 12000,-Sk riadok 30.
Ako majú vyzerať riadky 28- 32. Prosím dnes je posledný deň......
0 0
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

natkov Pozri príspevok
Ďakujem všetkým za odpovede na mojú otázku, DÚ mi ukončil reg. DPH k 30.6.2007, ale trápi ma ako mám zaučtovať zásoby napr. inventúra zásob (nákupné ceny) je 52000,- Sk z toho DPH 9880,- Sk Mám to dať cez príjmový intérny doklad alebo ako? Zákon o dani z príjmov ukladá v § 17 upraviť základ dane o výšku nespotrebovaných zásob pri ukončení podnikania, tzn. že o tomto neúčtujeme, iba v príslušnom riadku DP zvýšime základ dane z príjmov podľa § 6.
V priznaní DPH mám uviesť DPH zo zásob do riadku 28 (9880,-).
Pri učtovaní mi vyšiel nadmerný odpočet 12000,-Sk riadok 30.
Ako majú vyzerať riadky 28- 32. Prosím dnes je posledný deň......
K účtovaniu červeným v citácii.
K DPH - v riadku 30 už musí byť zohľadnený, tj, pripočítaný riadok 28.
Suma NO 12.000 je bez riadku 28 ?
Naposledy upravil Johanka : 25.07.07 at 08:54
0 0
natkov natkov

natkov je offline (nepripojený) natkov

T.z. riadok 28 bude 9880,- Sk
riadok 30 bude 2120,- Sk
Správne ????
0 0
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

..........áno .
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
Ahojte kamaráti,

no riešim takú vec mám daňovú zost. cenu 1/4 a k 31.12. ho doodpisujem ale k 31.12. ruší sa registrácia k DPH...teraz ako sa to berie moja ZC je 0 alebo odvediem DPH z tej 1/4?
0 0
marcik marcik

marcik je offline (nepripojený) marcik

stale v práci
Prosím o radu,lebo som z toho celá popletená, mám ukončenie registrácie platitela DPH a 1/4Q mám posledné obdobie : 1. mám sklad 21.500,- v nákupe bez dani akým dokladom zaúčtujem aby som si poníťila základ dane ale zároveň aj odviedla z toho DPH čku.
2. Mám auto N1 kde bola odpočítaná DPH , odpisovalo sa 2roky, ešte zostala jeho hodnota 25.372,- ale to auto sa ide súčastne vyradiť z používania v maj.firmy. Prosím ako na to?
0 0
marcik marcik

marcik je offline (nepripojený) marcik

stale v práci
Má niekto pre mňa radu..
0 0
Dav Dav

Dav je offline (nepripojený) Dav

http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-d...2008-a.html#81
V prvom rade klikni na link.
Nepostrehla som - jednoduché, alebo podvojné účtovníctvo?
Zaúčtovala by som to cez interný doklad.
0 0
cactus cactus

cactus je offline (nepripojený) cactus

nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
marcik Pozri príspevok
Prosím o radu,lebo som z toho celá popletená, mám ukončenie registrácie platitela DPH a 1/4Q mám posledné obdobie : 1. mám sklad 21.500,- v nákupe bez dani akým dokladom zaúčtujem aby som si poníťila základ dane ale zároveň aj odviedla z toho DPH čku.
2. Mám auto N1 kde bola odpočítaná DPH , odpisovalo sa 2roky, ešte zostala jeho hodnota 25.372,- ale to auto sa ide súčastne vyradiť z používania v maj.firmy. Prosím ako na to?
2. DPH dopočítaš zo zostatkovej hodnoty auta a vyradíš z majetku.
0 0
marcik marcik

marcik je offline (nepripojený) marcik

stale v práci
cactus Pozri príspevok
2. DPH dopočítaš zo zostatkovej hodnoty auta a vyradíš z majetku.
1. ako bude vyzerat ten interný doklad? VOZD? lebo vlastne ta hodnota DPH by podľa mňa mala vstupovať ako hodnota na zníženie základu dane.?A ako bude vyzerať suma?
2.To som sa už dočítala že zo zostatkovej ceny ale tiež ako by mal vyzeražť ten doklad. Ďakujem za každú radu.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať