Zavrieť

Porady

palety a ostatny DHIM

Caute vospolok,

potrebovala by som radu. Nakupujeme palety. Obstarávacia cena paliet je cca 3000 SKK. Pretože je tých paliet veľa účtuje sa o nich ako o majetku, ktorý sa odpisuje. Chcem sa opýtať - ostatný drobný majetok môžem účtovať do nákladov, alebo ak palety v OC 3000 účtujem ako dlhodoby majetok, tak táto vstupna cena bude platiť pre všetok ostatny drobny majetok, alebo si na ostany majetok možem zadať vyššiu vstupnu cenu, od ktorej budem účtovať ako o majetku.
Vopred diky za radu.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Nie sú v tomto Vašom prípade palety zásoby?, aj zásoby sú majetok. Osobne by som to nepovažovala za majetok odpisovaný a odpisy by som nerobila.
  Čo potom s paletami robíte?

  Palety by som dala na skladové karty. Keď nakúpim palety, ocením ich OC, cena za kt. som nakúpila palety+ vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním. Každý nákup prijmem na sklad príjemkou.

  Otázne je, či ich používate na predaj, alebo na spotrebu v UJ (napr. vo výrobe)

  4326 je offline (nepripojený) 4326

  4326
  Palety sa používajú vo výrobe, ide o želežné palety, ktoré rotujú vo výrobe, teda nie sú používané pri predaji výrobkov. Takže podľa teba by som ich mala účtovať na 112. Ale ako dostanem ich cenu do nákladov, ak nie cez odpisy?

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Postupy účtovania umožnujú UJ, rozhodnúť sa, že niekt. druhy ,ateriálov saa budú účtovať priamo do spotreby, t.j. bez zaúčtovania na sklad. Vymedzený materiál, kt. sa bude účtovať priamo do spotreby, sa uvedie v internej smernici.

  andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

  andrej_rv
  Z textu otázky vyplýva, že palety používané vo výrobe majú samostatné-technicko ekonomické určenie, doba ich použiteľnosti je dlhšia ako rok a obstarávacia cena nepresahuje 30 tis. Sk. Nejde teda o dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 ZODP, ktorý by sa daňovo odpisoval v zmysle § 26 až 28 ZODP.
  V tomto prípade je len na rozhodnutí účtovnej jednotky, či použije postup:
  a) o nakúpených paletách bude účtovať ako o materiáli a v čase ich vydania do spotreby ich zaúčtuje priamo do nákladov na účet 501 - § 13 ods. 7 Postupov PÚ
  b) využije možnosť uvedenú v § 13 ods. 6 Postupov PÚ, v zmysle ktorého možno majetok nedosahujúci limit ocenenia podľa ZODP s dobou použiteľnosti dlhšou ako rok zaradiť do dlhodobého majetku (samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí) a účtovne odpisovať.
  Pokiaľ sa účtovná jednotka rozhodne pre možnosť b), vyčíslené účtovné odpisy sú v náväznosti na § 17 ods. 1 písm. b) ZODP zároveň aj daňovými odpismi.
  Z technického hľadiska je potrebné spôsob účtovania a odpisovania podchytiť v príslušnej internej smernici. Doba odpisovania by mala byť stanovená podľa predpokladanej doby použiteľnosti paliet. Keďže sa palety v tomto prípade odpisujú aj pre daňové účely mesačne, doba odpisovania by mala byť stanovená v mesiacoch - minimálne 13 mesiacov - a to podľa predpokladanej doby použiteľnosti palety (napr 24 mesiacov, 30 mesiacov, 40 mesiacov..).
  Palety sa môžu odpisovať buď každá samostatne, alebo vytvoriť z nich jeden alebo niekoľko súborov odpisovaných hnuteľných vecí (napr. podľa času ich zaradenia do použitia, podľa dielní a pod.). Pokiaľ by sa palety odpisovali ako súbor, je potrebné zabezpečiť technické a hodnotové údaje o jednotlivých veciach zaradených do súboru a o všetkých zmenách súboru, napríklad prírastkoch a úbytkoch vrátane údajov o dátume vykonanej zmeny, o rozsahu zmeny, o vstupných a zostatkových cenách jednotlivých prírastkov a úbytkov, o celkovej cene súboru hnuteľných vecí, o sume odpisov vrátane ich zmien vyplývajúcich zo zmeny vstupnej ceny súboru hnuteľných vecí (§ 22 ods. 4 ZODP, § 19 ods. 4 a § 28 ods. 2 Postupov PÚ).
  P.S. V smernici si účtovná jednotka môže presne vymedziť druhy majetku s použiteľnosťou dlhšou ako 1 rok, na ktoré uplatní postup a) a na ktoré postup b). Napr. kancelárske stroje a zariadenia môže účtovať priamo do nákladov, palety a dielenské stroje nad 20 tis. Sk účtovať podľa variantu b) atď.
  Naposledy upravil andrej_rv : 23.04.07 at 18:43

  palety a ostatny DHIM

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.