Zavrieť

Porady

Nájom byt-aké doklady?

Ahojte,

poradíte mi prosím niekto aké konkrétne doklady sú z účtovného hľadiska potrebne, k tomu, aby sme vydokladovali náklady v prípade:

prenájmu bytu , ktorý má prenajatý naša fy od súkromnej osoby(majiteľa bytu), nakoľko došlo k znehodnoteniu a má dojsť k akémusi vysporiadaniu. Je možné aby sa obe strany dohodli napr. na čiaske 23 000,- SKK a len spísali dohodu, že sa zmluvné strany dohodli na uvedenej čiaste, ktorá by mala pokryť náklady majiteľa na nutné opravy v byte.
alebo sú potrebné priamo doklady of firem za opravy?


ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa bodov

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Závisí od toho, ako máte v NZ uvedené, kto, ako, v akej výške zodpovedá za opravy, škody Ak máte da5 nehnuteľnosť do povodneho stavu, je potrebné, aby to nejaká firma opravila a máte k oprave vystavené doklady.

  Co máte v NZ?
  Nájomca je povinný vrátiť predmet zmluvy prenajímateľovi v posledný deň nájmu alebo v inom termíne stanovenom po dohode s Prenajímateľom v stave, v akom ho prebral, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie...

  -Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ, .....vykonať a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv.

  -robné opravy, bežnú údržbu a servisnú činnosť si zabezpečí nájomca na vlastný náklad. Zároveň sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady spôsobené neprimeraným užívaním prenajatých nebytových priestorov s príslušenstvom.

  Andrea.S. je offline (nepripojený) Andrea.S.

  Andrea.S.
  samozrejme len toto by sa malo týkať nadmerného opotrebovania. V podstate obe tieto strany súhlasia, len ide o to aký doklad k tomu my ako fy potrebujeme.

  Danila je offline (nepripojený) Danila

  Vylúčený člen Danila
  Andrea.S. Pozri príspevok
  samozrejme len toto by sa malo týkať nadmerného opotrebovania. V podstate obe tieto strany súhlasia, len ide o to aký doklad k tomu my ako fy potrebujeme.
  Vzájomnú dohodu. Riešila by som to dodatkom k zmluve.

  Nájom byt-aké doklady?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.