Zavrieť

Porady

015 Goodwill

Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Daska je offline (nepripojený) Daska

  RAK Daska
  od 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/10069/2004-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 pod por. č. 78), ktoré mení a dopĺňa opatrenie č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

  015 – Goodwill

  Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

  Ak je goodwill záporný, t. j. badwill, účtuje sa začiatočný stav na stranu DAL účtu 015

  Godwill predstavuje kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania. Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti a tiež pri splynutí, zlúčení a rozdelení podniku. Ak je rozdiel záporný, účtuje sa v prospech účtu 015 ako badwill.

  1.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh

  015/701

  2.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh, ak ide záporný goodwill – badwill

  701/015

  3.Zaúčtovanie goodwillu z precenenia majetku a záväzkov v účtovnej jednotke zanikajúcej bez likvidácie splynutím alebo rozdelením ku dňu zániku

  015/416

  4.Zaúčtovanie goodwillu v účtovnej jednotke, ktorá je právnym nástupcom účtovnej jednotky zanikajúcej splynutím alebo rozdelením

  015/41x, 42x

  5.Zaúčtovanie goodwillu pri kúpe podniku:

  a) Kúpna cena vyššia ako reálna hodnota majetku:

  1. reálna hodnota obstaraného majetku

  rôzne majet. účty/–
  2.kúpna cena

  –/372

  3. prevzaté záväzky

  –/rôzne účty záväzkov

  6.Goodwill

  015/–

  7.
  b) Kúpna cena nižšia ako reálna hodnota majetku (badwill):

  1. reálna hodnota obstaraného majetku rôzne

  rôzne majetkové účty/–

  2.kúpna cena

  –/372
  3. prevzaté záväzky

  –/rôzne účty záväzkov

  4.záporný goodwill – badwill

  –/015

  5.Zaúčtovanie odpisu goodwillu

  551/075

  8.Zaúčtovanie odpisu badwillu

  075/551

  9.Vyradenie goodwillu z dlhodobého nehmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní

  075/015

  10.Vyradenie badwillu z dlhodobého nehmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní

  015/075

  11.Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh:

  a) goodwillu

  702/015

  b) badwillu

  015/702
  Naposledy upravil Daska : 09.07.05 at 16:23

  Siska123 je offline (nepripojený) Siska123

  Siska123
  Pekný deň,

  moja diplomová téme je Godwill v induviduálnej a konsolidovanej účtovnej závierke. Nemáte niečo k danej téme?? ďakujeem )

  denisie je offline (nepripojený) denisie

  denisie
  Chcem sa spýtať, že ako to bude s odpisom badwillu daňovým?Keď účtovný odpis goodwillu znižuje náklad, daňový odpis bude PP k ZD? a stále platí, že sa musí odpísať do 5 rokov?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.