Zavrieť

Porady

026 Základné stádo a ťažné zvieratá

Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Daska je offline (nepripojený) Daska

  RAK Daska
  od 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/10069/2004-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 pod por. č. 78), ktoré mení a dopĺňa opatrenie č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

  026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

  Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

  1.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh

  026/701
  2.Novozistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované zvieratá základného stáda a ťažné zvieratá ocenené v ROC

  026/086
  3.Nákup zvierat základného stáda a ťažných zvierat na faktúru

  042/321
  4.Obstaranie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z vlastného chovu:
  a) aktivácia vo vynaložených VN

  042/624

  b) zaradenie do dlhodobého hmotného majetku

  026/042

  c) úbytok zvierat v zásobách

  624/124
  5.Zaradenie nakúpených zvierat základného stáda a ťažných zvierat do majetku

  026/042
  6.Zvýšenie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy uznaných ťarchopisov:

  a) zúčtovanie faktúry

  042/321

  b) zvýšenie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat

  026/042
  7.Zníženie obstarávacej ceny zvierat základného stáda a ťažných zvierat o sumy priznaných dobropisov dodávateľov:

  a) zaúčtovanie dobropisu
  1. v prípade, ak faktúra nebola uhradená

  321/042

  2. v prípade, že faktúra bola uhradená

  315/042

  b) zníženie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat

  042/026
  8.Nadobudnutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat podľa právnych predpisov (ak boli plne odpísané)

  026/086
  9.Nadobudnutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat bezodplatne (darom) v ocenení ROC:

  a) darovanie

  042/413

  b) zaradenie do dlhodobého hmotného majetku

  026/046
  10.Bezodplatný prevod zvierat základného stáda a ťažných zvierat bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie):

  a) zostatková cena

  543/086

  b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  086/026
  11.Nadobudnutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat delimitáciou v štátnom podniku:

  a) vstupná cena

  026/–

  b) oprávky

  –/086

  c) zostatková hodnota

  –/411
  12.Bezodplatný prevod zvierat základného stáda a ťažných zvierat na základe právneho predpisu:

  a) zostatková cena (jednorazový odpis)

  551/086

  b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  086/026
  13.Predaj zvierat základného stáda a ťažných zvierat:

  a) zostatková cena

  541/086

  b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  086/026

  c) faktúra za predaj

  311/641
  14.Manká zistené v priebehu roka alebo pri inventarizácii prevyšujúce normu prirodzených úbytkov:

  a) zostatková cena

  549/086

  b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  086/026
  15.Úhyn zvierat základného stáda a ťažných zvierat:

  a) zúčtovanie škody pri zavinenom úhyne

  549/086

  b) do výšky prirodzeného úbytku

  551/086

  c) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  086/026

  d) nárok na náhradu škody (napr. od poisťovne)

  378/648
  16.Úhyn zvierat základného stáda a ťažných zvierat z mimoriadnych príčin (napr. živelná pohroma):

  a) zúčtovanie škody do výšky zostatkovej hodnoty

  582/086

  b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  086/026

  c) nárok na náhradu škody (napr. od poisťovne)

  378/688
  17.Vyradenie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z dôvodu nutnej porážky:

  a) zostatková cena

  541/086

  b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  086/026

  c) tržba z predaja

  311/641
  18.Preradenie zvierat základného stáda a ťažných zvierat do výkrmu:

  a) zostatková cena

  551/086

  b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  086/026

  c) zaradenie zvierat do zásob

  124/614
  19.Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh

  702/026
  Naposledy upravil Daska : 09.07.05 at 17:27

  026 Základné stádo a ťažné zvieratá

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.