Zavrieť

Porady

daňový bonus

Mám zamestnanca, ktorý si uplatňuje daňový bonus na syna, študujúceho na VŠ a od 10/2006 ženatého, žijúceho v spoločnej domácnosti. Má naň nárok alebo nie?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  AK má štatút študenta, vek do 25.rokov, a zamestnanec splňa príjem na DB, tak áno. Doplním: je ženatý, takže je to tak, ako píše v príspevku Pepa.
  Naposledy upravil Tweety : 10.05.07 at 06:41

  Pepa je offline (nepripojený) Pepa

  Pepa
  Marta Žigová Pozri príspevok
  Mám zamestnanca, ktorý si uplatňuje daňový bonus na syna, študujúceho na VŠ a od 10/2006 ženatého, žijúceho v spoločnej domácnosti. Má naň nárok alebo nie?
  Rodič si môže na konci zdaňovacieho obdobia na takéto dieťa uplatniť daňový bonus ALE LEN V TOM PRÍPADE, ak manžel /manželka/ tohto dieťaťa nedosiahne za celé zdaňovacie obdobie úhrn príjmov presahujúcich nezdaniteľnú časť základu dane - čiže v priebehu roka nárok nemá.

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Daňovník si môže uplatniť DB na každé vyživované dieťa nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa, žijúce spolu v domácnosti s ním.
  Nezaopatreným dieťaťom je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovršenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie studiom, alebo sa nemôže pripravovať na povolanie pre chorobu alebo úraz.

  Pepa je offline (nepripojený) Pepa

  Pepa
  betka Pozri príspevok
  Daňovník si môže uplatniť DB na každé vyživované dieťa nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa, žijúce spolu v domácnosti s ním.
  Nezaopatreným dieťaťom je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovršenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie studiom, alebo sa nemôže pripravovať na povolanie pre chorobu alebo úraz.
  Veď to dieťa je ženaté
  33
  Daňový bonus
  Na začiatok

  (1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy124) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus v sume 6480 Sk ročne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
  (2) Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125)

  (3) Daňovník, ktorý je rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak dieťa s ním žije v domácnosti, 57) môže si uplatniť daňový bonus po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu podľa § 11 ods. 1 ods. 2 písm. a).
  Ďakujem za rady, ešte doplním, obaja manželia sú študenti, t.j. nárok na bonus rodičia majú.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.