Zavrieť

Porady

odstúpenie od zmluvy a storno poplatok

Dobrý večer. Vedel by mi niekto poradiť? Dnes sa mojej mame podarilo naletieť podomovým obchodníkom a kúpila sadu hrncov. Teraz to už ľutuje a chce od zmluvy odstúpiť, na čo má právo do 7 dní (pracovných?). Ide tu ale o to, že v zmluve je riadok o storno poplatku vo výške 25% z kúpnej ceny. Má na to predávajúci nárok? Vopred ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  rada je offline (nepripojený) rada

  rada
  mracno Pozri príspevok
  Dobrý večer. Vedel by mi niekto poradiť? Dnes sa mojej mame podarilo naletieť podomovým obchodníkom a kúpila sadu hrncov. Teraz to už ľutuje a chce od zmluvy odstúpiť, na čo má právo do 7 dní (pracovných?). Ide tu ale o to, že v zmluve je riadok o storno poplatku vo výške 25% z kúpnej ceny. Má na to predávajúci nárok? Vopred ďakujem.
  Zákon o podomovom predaji.
  Podľa § 8 zákona spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy
  do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej informácie o možnosti odstúpenia, najneskôr však odo dňa uzavretia zmluvy.
  Počítanie času sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka nasledovne:
  Lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
  Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomne a zaslať doporučenou poštou z dôvodu preukázateľnosti.
  Ak spotrebiteľ už tovar prevzal, v lehote 7 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
  Predávajúci je povinný tovar prevziať späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady vynaložené na poskytnutie služby (nevzťahuje sa na predaj tovaru) do dňa odstúpenia od zmluvy si predávajúci môže zohľadniť.

  Orsz je offline (nepripojený) Orsz

  Orsz
  No vyplýva mi z toho, že ak to má ošetrené v zmluve, má predávajúci na to nárok. No možno bude aj záležať od okolností - teda či nešlo o zavádzanie zákazníka. No v každom prípade by na takúto formu kúpy nemal pristúpiť nikto, ale asi sa tomu nezabráni.

  rada je offline (nepripojený) rada

  rada
  Pri odstúpení od zmluvy či už na základe zákona alebo dohody účastníkov zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku. To znamená ako keby nebola vôbec vznikla. Každý z účastníkov je povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal. Inak sa jedná o bezdôvodné obohatenie.
  Osobne odporúčam prejsť si vyššie uvedený zákon o podomovom predaji a samozrejme podrobne zmluvu.
  Nechápem čo vlastne storno poplatok v tomto prípade je (veď tu nejde o storno zájazdu ), na aké ust. zákona sa odvolávajú pri požadovaní 25% z hodnoty kúpy.
  Teraz len tak na rýchlo moje stanovisko : po preštudovaní uvedeného by som v zákonom stanovenej lehote (7 dní) odstúpila písomne od predmetnej zmluvy s upozornením, že ak budú odo mňa požadovať storno v uvedenej výške budem nútená obratiť sa na SOI.

  Orsz je offline (nepripojený) Orsz

  Orsz
  Treba si prejsť celú zmluvu - pochopila som to tak, že je to v zmluve zakotvené ako bod, že v prípade odstúpenia od zmluvy má predávajúci nárok na 25% z ceny - ale máš rada pravdu, išlo by o obohatenie, ale fakt záleží na tom, čo všetko je tam napísané - čo s vedomím podpísali obe strany.

  odstúpenie od zmluvy a storno poplatok

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.